Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Absolventi ústavu → Absolventi 1954-1959
iduzel: 72651
idvazba: 88826
šablona: stranka
čas: 20.4.2024 16:20:11
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 72651
idvazba: 88826
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/absolventi/1954-1959'
iduzel: 72651
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/72651
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi 1954-1959

1954

5

Jungwirt Arnošt

 

Kepák František

 

Nováková (Svozilová) Marie

 

Nedbal František

 

Peřinová (Klimecká) Jitka

 

1956

23

Brodský Artur

Porovnání method odstraňování organických látek z vody čiřením

Bryknar Zbyněk

 

Coufalová (Poskurová) Jiřina

Odpadní vody ze zušlechťování a barvení přírodního a umělého hedvábí. Studium dosavadního provozního zařízení a návrh na jeho zlepšení

Deiss Jan

 

Deylová Libuše

Kolorimetrické stanovení fenolů v povrchových vodách

Erlebach Jan

Zneškodňování generátorových vod na škváře. Spercifické zatížení filtrů při různých poměrech 1- a 2- mocných fenolů

Grau Petr

 

Chytil Miroslav

Projekt zařízení pro ničení fenolových vod pro plynárnu o výkonu 65000 m3 plynu/den

Jermanová (Prokešová) Anna

Neutralisace vod od leštění skla

Koliáš Josef

Bilance ničení fenolových vod na hnědouhelné škváře;

Křepelka Jiří

Regenerace odpadních louhů a mercerace příze a tkanin

Křepelková (Němečková) Jarmila

Oxydace vícemocných fenolů vzdušným kyslíkem

Marek Stanislav

Oddehtování a odfenolování generátorových odpadních vod. Zhodnocení poloprovozního zařízení

Pitter Pavel

Úprava povrchové vody pro textilní průmysl

Procházka Zdeněk

 

Rak Miloš

Porovnání různých method na stanovení oxydovatelnosti se specielním zaměřením na fenolové vody

Růžička Stanislav

Zneškodňování kyanidových lázní

Sýkora Miroslav

Oxydace jednomocných fenolů vzdušným kyslíkem

Trávníčková (Čajková) Helena

Čistění odpadních generátorových vod na škváře

Urbášková Božena

Čistění odpadních vod z barvení příze čiřením a dočisťováním na škvárových filtrech. Studium poloprovozu a návrh provozní stanice

Vagenknechtová (Richterová) Anna

 

Vejvančický Miloslav

Odstranění hemicelulos z vod od výroby viskosy

Zapletal Zdeněk

 

1957

37

Ballon Oldřich

Čištění odpadních vod z výroby benzidinu a cleve kyselin na škváře

Bárta Jiří

Vliv vápnění na průběh koagulace

Bohatý Jan

Projekt čistírny odpadních vod z galvanisovny

Čech Jan

Porovnání modifikací methody Kubel-Tiemanovy

Effenberger Josef

 

Fereš Jaroslav

Stanovení celkové síry ve vodách titrací chelatonem 3

Havlík Zdeněk

 

Horáková (Jakubů) Marta

Chování malých množství kyanidů ve vodě

Horečková (Kybastová) Věra

Přítomnost Na a K v tělech vodních organismů v závislosti na obsahu alkalických kovů ve vodním prostředí. L. Řasy a vyšší vodní vegetace

Jehlička Oldřich

Chlorační křivky pyrokatechinu v závislosti na pH a koncentraci

Karásek Jan

Prognosa vegetačního zbarvení vody methodou K.A.Gusevé

Kočí Radislav

Stanovení fenolů 4-aminoantipyrinem extrakcí v surové fenolové vodě

Kolář Ladislav

Polarografické stanovení dusitanů a dusičnanů – porovnání methody lanthanidové a uranylacetátové   

Kořínek Rudolf

Kontrola provozu čistící stanice kyanidových vod a návrh na zlepšení provozu

Kořínková (Musilová) Libuše

Adsorbce aromatických nitrosloučenin na škváře

Králík Karel

Stabilisace velmi tvrdých vod orto a metafosfáty

Kumorowská (Kovářová) Brigita

Vliv Ca2+ a OH- iontů při koagulaci. Kontrola účinnosti Ca2+ iontů methodou polarografickou

Kunst Zdeněk

Odželezení a odmanganování velmi tvrdých podzemních vod

Kyzlík Ladislav

Chemické odplyňování vody hydrazinem

Ledinská (Kraupnerová) Alena

 

Ludvíková (Pícková) Cecilie

 

Mejzlíková (Mácalová) Věra

Odstraňování dinitrotoluenu z odpadních vod /adsorbční způsoby/

Mervart Milan

Ultrafiltrace planktonu

Moravec Milan

Srážení lioninu ze sulfitových výluhů

Mottlová (Kazdová) Lidmila

Porovnání method stanovení organického uhlíku v kalu

Novotná (Kalhousová) Helena

Odpadní vody z výroby azobarviv a barvářských polotovarů

Palatý Vladimír

Rychlé methody stanovení síranů v kotelních vodách

Pavlas Josef

Čištění odpadních vod s obsahem chromu výměnou iontů

Pech Miloš

Použití koloidní kyseliny křemičité pro koagulaci

Radil Zdeněk

 

Růžičková (Volkmanová) Danuše

 

Řezníček Alois

Kvantitativní extrakce dehtů z generátorové odpadní vody

Řezníčková (Chmelíková) Vlasta

 

Šašek Stanislav

Porovnání method současného stanovení fosforečnanů a křemičitanů ve vodě

Vostál Karel

 

Záworková (Mrázová) Ludmila

Přítomnost Na a K v tělech vodních organismů v závislosti na obsahu alkalických kovů ve vodním prostředí. II. Bezobratlí živočichové

Žalmanová Eva

 

1958

28

Dvořáková (Spoustová) Jitka

Chromatografické stanovení organických kyselin vznikajících při odbourávání kresolů oidiem

Duľová (Richterová) Věra

Porovnání modifikací Kubel-Tiemannovy methody

Fibich Vladimír

 

Friml Zdeněk

 

Hájek Ladislav

Odstraňování TNT na škváře

Häuslerová (Pytlíková) Marie

Srovnání method na stanovení  celkového fosforu ve vodách a kalu

Hejl František

 

Hrubec Jiří

Biologické čištění odpadních vod obsahujících urotropin na biologických sprchách

Hyánková Květoslava

Stanovenie syntetických detergentov v odpadných vodách

Jakubíček Zdeněk

Studium o odstraňování nečistoty z vody na ultraodstředivce

Kocurková (Uvírová) Augusta

Vliv pH na rozklad aminokyselin při destilačním stanovení amoniaku v odpadních vodách

Kopecký František

Vliv chlorování při kyselém způsobu čiření povrchových vod

Lanč František

 

Michálková (Smičková) Ludmila

Rozpracování biologických zkoušek vody. V. Stanovení škodlivých a lethálních koncentrací směsí čistých jednomocných fenolů na různé vodní organismy a na klíčící kulturní rostliny

Pech Miloš

Odbourávání jednomocných a dvojmocných fenolů Oidiem

Pihert Dobromil

Ultrafiltrace planktonu II.

Rovan Karol

Redukce chromanů v galvanisačních odpadních vodách

Rybová (Stoupalová) Desanka

Polarografické stanovení zinku v průmyslových odpadních vodách

Řezníčková (Vakermanová) Marcela

Rozpracování biologických zkoušek vody VI

Soukup František

Biologické odbourávání kresolů Oidiem

Staněk Miloslav

Chlorace kyanidových odpadních vod s použitím jejich přímého nástřiku do chlorátoru

Stöckelová (Rychlá) Jaroslava

Adsorpce mastných kyselin na škváře

Šilhan Josef

Vliv fosfátů na stanovení železa methodou sulfokyanidovou

Šimůnková (Puchnarová) Alena

 

Šourová (Lančová) Jaroslava

Pokus o stanovení bílkovin v odpadních vodách methodou polarografickou

Trtková (Škrabánková) Anna

Podmínky chlorace kyanidů do prvního stupně na kyanatany

Tužil Zdeněk

Stanovení chemické spotřeby kyslíku a její význam

Vučka Václav

Anaerobní redukce aromatických nitrolátek

1959

21

Ascherová (Bradáčová) Alena

Rozpracování biologgických zkoušek vod. VIII.

Bartoněk Jindřich

 

Derková (Schönová) Elfrieda

Rozpracování biologických zkoušek vod VII.

Fuchs Petr

Návrh čistírny pro odpadní vody ze závodu “Vřesová”

Chalupa Myslibor

 

Chudoba Jan

Návrh biologické čistírny fenolových odpadních vod po extrakci fenosolvánem s dvoustupňovou aktivací

Javorský Petr

 

Jursík František

 

Kadlec Václav

Vliv regeneračních podmínek na dexilikaci vody silně basickým anexem

Košťálová (Míčková) Hana

Rozpracování biologických zkoušek vod IX.

Kubíková (Hrašeová) Věra

 

Kysela Břetislav

 

Marek Pavel

Vliv času na průběh koagulace - posun minima železa a manganistanového čísla u huminové vody při různé době sedimentace

Michek Václav

 

Musil Vladimír

 

Němec Josef

 

Němec Miloš

Anaerobní rozklad trinitrotoluenu při vyhnívání kalu a jeho meziprodukty

Pažout Radivoj

Odbourávání 4 – methylpyrokatechinu Oidiem

Tesař Stanislav

Biologické čištění fenolových odpadních vod z hnědého uhlí aktivací na laboratorním modelu

Vocel Jan

Odstraňování a získávání selenu z průmyslové odpadní vody

Žáček Ladislav

Návrh čistírny pro odpadní vody ze závodu Synfarma, Měcholupy

Aktualizováno: 9.8.2023 13:39, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi