Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Absolventi ústavu → Absolventi 1990-1993
iduzel: 72655
idvazba: 88830
šablona: stranka
čas: 20.4.2024 16:17:03
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 72655
idvazba: 88830
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/absolventi/1990-1993'
iduzel: 72655
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/72655
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi 1990-1993

rok jméno téma dilomové práce

1990

25

Čermáková (Blahová) Hana

Stanovení kinetických konstant mikroorganismů aktivovaného kalu

Červenka Filip

Čištění odpadních vod z Chemických závodů Sokolov

Červenková (Fišerová) Renata

Biologická rozložitelnost průmyslových pomocných přípravků

Diblíčková Jarmila

Řasové testy toxicity průmyslových odpadních vod

Dusová (Dürerová) Romana

Biologické čištění koželužských odpadních vod

Fantová (Jánešová) Eugenie

Vysokovýkonné anaerobní reaktory I.

Garcia (Šturzová) Irena

Potlačování vláknitého bytnění aktivovaného kalu

Hlavínová Monika

Mikrobiologické hodnocení vlivu xenobiotik na anaerobní technologická společenstva

Hrabánková Hana

Vliv technologických parametrů aktivačního procesu na biologické odstraňování fosforu

Jinková (Vančurová) Jana

Možnosti denitrifikace pitných vod

Kasalický Igor

Chladící vody elektrárny Temelín

Kosinová Renata

Mikrobiologie aktivovaného kalu II. Podíl striktních a fakultativních anaerobů na fyziologické činnosti

Krčková (Sallo) Anne

Sledování ÚPV Znojmo a vývoj jakosti vody ve Znojemské nádrži

Nováková (Vobrová) Ivana

Čištění odpadních vod z Moravských chemických závodů Ostrava

Paťavová (Tejklová) Ivana

Biologický rozklad PAO

Pešek Bedřich

Automatizovaný výpočet sestav anaerobních stabilizačních nádrží s vyhříváním

Pozděnová (Staňková) Olga

Vliv počtu eththoxyskupiny na biologickou rozložitelnost ethoxylovaných alkylfenolů

Přibyl Milan

Sledování a vyhodnocení zkušebního provozu čistírny veterinárního asanačního ústavu Mimoň

Raschik Robert

Znečištění a eutrofizace horního Labe

Ročárková Jitka

Znečištění a eutrofizace retenčních nádrží v Praze

Rychlík Luboš

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod

Santolíková (Kolářová) Hana

Biologická rozložitelnost vybraných organických sloučenin

Sobotka Daniel

Znečištění a eutrofizace horní Lužnice

Sušánka Robert

Denitrifikace pitné vody

Štíchová (Šimonová) Olga

Studium mechanismu zvýšeného biologického odstraňování fosforu v aktivaci typu SBR

1991

23

Bednář Vladimír

Možnosti upravitelnosti vody z řeky Jizery

Bednářová (Podlipná) Věra

Mikrometody stanovení trofického potenciálu

Boleslav Libor

Chemická redukce dusičnanů ve vodách

Hendrychová (Maršíková) Zdeňka

Polychlorované bifenyly ve vodách

Holadová (Hejdová) Iva

Stanovení kinetických konstant mikroorganismů aktivovaného kalu

Jagošová (Matějková) Vanda

Biologická rozložitelnost vybraných organických látek

Jaroňska Agata

Odstraňování anorganických a organických látek z vodných roztoků pomocí huminových kyselin

Klesnilová (Datlová) Ivana

Možnosti použití různých typů pomocných koagulantů při čiření vltavské vody

Kulíšek Martin

Biologická čistitelnost odpadních vod z výroby aminoplastů

Ledererová (Radilová) Lenka

Biologická rozložitelnost Dubacidů a Petrosulfátů

Lederer Tomáš

Čištění průmyslových odpadních vod

Luzar Martin

Chlorované látky v odpadních vodách z výroby buničiny

Molin Roman

Denitrifikace průmyslových odpadních vod

Paclíková (Uhlířová) Olga

Biologické čištění odpadních vod z masokombinátu v Poličce

Piotrowski Janusz

Analytické sledování anaerobních procesů

Polách Libor

Biologické odstraňování fosforu z odpadních vod

Popovičová Jarmila

Úprava vody s vysokým obsahem železa a manganu

Přibylová Radmila

Těžké kovy a ropné látky v odpadních vodách z galvanických procesů

Stibranyiová Ivana

Znečištění a eutrofizace vod v části povodí Blanice

Svoboda Petr

Čištění odpadních vod z výroby pesticidů

Vaverová (Chlopčíková) Ivana

Denitrifikace pitné vody

Vlachová (Marková) Renata

Anaerobní čištění odpadních vod z chemického průmyslu

Wenglarzyová Jana

Posouzení účinnosti BČOV ETE

1992

17

Exnerová (Šťovíčková) Zuzana

Charakteristika tolerované mikroflory v pitných a povrchových vodách

Hlavatý Tomáš

Stanovení celkové atmosférické depozice ekologicky významných prvků do povodí Černého a Čertova jezera

Kutějová (Závadová) Šárka

Separační vlastnosti aktivovaného kalu

Michnová (Galářová) Ladislava

Odstranění inkrustačních povlaků v potrubí methanizačních nádrží

Moravec Pavel

Využití stanovení trofického potenciálu pro hodnocení ČOV

Paulová Irena

Řasové testy toxicity pitné vody z olověného potrubí

Růžičková Iveta

Mechanismus biologického odstraňování fosforu

Růžková (Nápravníková) Šárka

Využití vysokohlinitanového cementu při čištění odpadních vod

Sova Vít

Znečištění a eutrofizace vod na území Zbraslavi

Sovová (Vaňková) Věra

Zneškodnění vedlejších produktů denitrifikace vody

Straka Luboš

Hodnocení biologické rozložitelnosti respirometrickými metodami

Tefr Blahoslav

Charakterizace anaerobní biomasy pomocí stanovení dehydrogenázové aktivity

Vydrová Eva

Znečištění a eutrofizace štěrkoviště Kvasice II.

Vysloužilová Jana

Odstraňování amonných iontů z pitné vody biologickou nitrifikací

Zajíc Petr

Biologické čištění průmyslových odpadních vod II.

Zemánek Tomáš

Biologické čištění průmyslových odpadních vod I.

Zemanová Blanka

Úprava vzorku vody pro stanovení rtuti redukčně-vyvíjecí technikou atomové absorpce (analytická studie)

1993

41

Abrhámová Marcela

Čištění galvanických vod a.s. Buzuluk Komárov

Bednárik Vladimír

 

Beneš Petr

Testování methanogenní aktivity anaerobní biomasy

Čipera Martin

Čištění papírenských vod směšovací aktivací

Ducký Petr

Sledování anaerobní rozložitelnosti organických látek

Fanta Jaromír

Denitrifikace pitné vody ve fluidní vrstvě

Ferina Pavel

Aplikace počítače v hydrochemi

Fojtášková (Lahodná) Irena

Stanovení mastných kyselin jako indikátor stavu anaerobního procesu

Franc Josef

Znečištění a eutrofizace nádrže Pastviny

Ronenová (Jetmarová) Petra

Růst vláknitých mikroorganismů v aktivačních systémech s anoxickou zónou

Ježková Kateřina

Látky humínového charakteru v městských odpadních vodách

Kasíková Marcela

Stanovení ultrastopových množství rtuti v pitné a povrchové vodě na nově vyvinutém jednoúčelovém přístroji redukčně-vyvíjecí metodou technikou CVAAS

Klein (Pecková) Ludmila

Nitrifikace amonných iontů v reaktoru s agregovanou biomasou

Kociánová (Koppová) Helena

Řešení vápenato-uhličitanové rovnováhy při výrobě pitné vody – ÚV Podolí

Kopřivová Jitka

Fyziologická aktivita suspenzních společenstev v ČOV s dominantním podílem vláknitých mikroorganismů

Kozmérová (Gregorová) Alena

Extrakce superkritickou tekutinou

Kubínek Jaroslav

Jakost vody v úseku řeky Labe ovlivněném odpadními vodami z VCHZ

Lancingerová (Brožová) Barbora

Desulfatace důlních vod

Macáková (Foltová) Marcela

 

Machotka Tomáš

 

Marková Jana

Kombinovaná metoda iontové výměny a biologické denitrifikace vod

Matějková (Petrusová) Renáta

Ověření různých vlivů na stanovení AOX

Mikulka Petr

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod

Norková (Mokrá) Jindřiška

Stanovení biologické rozložitelnosti organických sloučenin omezeně mísitelných s vodou

Novosadová Lucie

Mikrobiologická charakteristika odtoků z aktivačních systémů II. Kvantifikace a kategorizace mikrovloček

Novotná (Kratochvílová) Hana

Aplikace trofického potenciálu na hodnocení zdrojů eutrofizace nádrže Želivka

Pavlátková (Chlubná) Petra

Laboratorní a terénní testy trofie

Pešlová Helena

Znečištění a eutrofizace vod v CHKO Třeboňsko

Pohanka Jiří

Anaerobní čištění odpadních vod z farmaceutického průmyslu

Pokorná Kamila

Charakterizace anaerobní biomasy pomocí stanovení dehydrogenázové aktivity

Popová Eva

Ekotoxikologické testy

Richterová (Bartůňková) Lenka

Stanovení biologické čistitelnosti vybraných odpadních vod podniku Spolana

Rybka Jan

Biologická rozložitelnost tenzidů za anaerobních podmínek

Solomon Tesfaye Said

Analýza aminů ve vodách

Svoboda Milan

Anaerobní čištění odpadních vod

Šafaříková Martina

Vliv provozu aktivační nádrže na kvalitu vloček aktivovaného kalu

Šorm Radovan

Odstraňování sloučenin fosforu při biologickém čištění

Šulová (Konvičná) Věra

Nitrifikace a denitrifikace OV DEZA

Tembe Filipe Davis

Využití vysokohlinitanového cementu při čištění odpadních vod

Voláková (Ranglová) Pavlína

Znečištění a eutrofizace nádrže Lučina u Tachova

Zubr Zdeněk

Biologická rozložitelnost organických látek

Aktualizováno: 9.8.2023 13:48, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi