Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → doc. Ing. Dana Pokorná, CSc.
iduzel: 11085
idvazba: 70364
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 15.7.2024 22:59:43
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 11085
idvazba: 70364
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/11085'
iduzel: 11085
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/11085
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Pokorna Dana 3 (edited 21.11.23 07:36:59)

E-mail: danka.pokorna@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 151
Místnost: B 136
Fax: +420 220 444 305
Web:  

Inženýrské studium na VŠCHT Praha ukončila v roce 1984 na Katedře technologie vody a prostředí, kam nastoupila na dvouletou stáž. V roce 1992 obhájila tamtéž doktrorskou práci na téma Speciální analytické metody sledování anaerobního metabolism a anaerobní rozložitelnosti organických látek. Od roku 1994 pracuje jako odborná asistentka na Ústavu technologie vody a prostředí.

Hlavní aktivity ve vědecké a pedagogické oblasti jsou anaerobní biologické čištění odpadních vod a stabilizace kalů, biologická rozložitelnost organických látek ve vodách, speciální analytické metody (plynová chromatografie a kapilární izotachoforéza) pro sledování anaerobního metabolism a anaerobní rozložitelnosti organických látek, odstraňování sulfanu z bioplynu pomocí biofiltru, případně odstraňování sulfanu z bioplynu v kombinaci s odstraňováním nutrientů z odpadních vod.


Výzkumné projekty:

 • Projekt TAČR TK01030050  Biomethanizace oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku. Doba řešení 2018-2023
 • Projekt TAČR č.TA01020798 - Komplexní biotechnologie pro spojené odstranování sulfanu z bioplynu a nutrientů z odpadních vod na čistírnách odpadních vod, bioplynových stanicích a podobných technologických celcích, doba řešení 2011 – 2014
 • Program výzkumu a vývoje MPO ČR „TIP“– FR-TI1/327. Téma: Vývoj odsiřovacího biofiltru pro čištění bioplynu, doba řešení 2009 – 2013. Projekt QI92A286 Zvýšení produkce bioplynu z rostlinné biomasy použitím anaerobních hub, období 2009 – 2012
 • Projekt MPO č. FI-IM5/183 Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vyžitím bioplynu k výrobě elektrické energie, doba řešení 2008 - 2010.
 • Reduction, modification and valorization of sludge. (FP6-018525). Poskytovatel : European Commision. Příjemce : Universitat Rovira i Virgili Tarragona. Spoluřešitelé : VŠcht Praha, TU Berlin, UA Barcelona, University of Glamorgan, Imperal College of Science, Technology and Medicine London, University of Nantes, TU Lodz. 2006 - 2009
 • Projekt GAČR 104/05/2501 Studium biologických přeměn sloučenin síry pro využití v technologiích ochrany prostředí. Doba řešení 2005 – 2007
 • Projekt GAČR 104/05/0798 Anaerobní technologie pro zpracování odpadů s vysokými obsahy proteinů, doba řešení 2005 - 2007.
 • Projekt QG50039 - Zpracování konfiskátů a dalších odpadů bioplynovým procesem (2005-2006, MZE/QG) doba řešení 2005 - 2006
 • Projekt QD1069 - Minimalizace množství produkovaných čistírenských kalů (2001-2005, MZE/QD) doba řešení 2001 - 2005

Nejdůležitější publikace:

 • Dueholm, M. K. D., Andersen, K. S., Petersen, A.-K. C., Rudkjøbing, V., Alves, M., Bajón-Fernández, Y., . . . Pokorna, D., ... Nielsen, P. H. (2023). MiDAS 5: Global diversity of bacteria and archaea in anaerobic digesters. bioRxiv, 2023.2008.2024.554448. doi:10.1101/2023.08.24.554448
 • Andreides D., Pokorna D., Zabranska J. 2022. Assessing the syngas biomethanation in anaerobic sludge digestion under different syngas loading rates and homogenisation. Fuel, accepted
 • Andreides, D., Fliegerova, K.O., Pokorna, D., Zabranska, J. 2021. Biological conversion of carbon monoxide and hydrogen by anaerobic culture: Prospect of combination anaerobic digestion and thermochemical processes. Biotechnol. Adv., 107886. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2021.107886
 • Andreides, D.;  Bautista Quispe, J. I.;  Bartackova, J.;  Pokorna, D.; Zabranska, J., A novel two-stage process for biological conversion of syngas to biomethane. Bioresource Technology 2021, 327, 124811.
 • Andreides, D.;  Varga, Z.;  Pokorna, D.; Zabranska, J., Performance evaluation of sulfide-based autotrophic denitrification for petrochemical industry wastewater. Journal of Water Process Engineering 2020, 40, 101834.
 • Pokorna, D., Varga, Z., Zabranska, J.: Biomethanation of CO2 with electrolytic hydrogen by hydrogenotrophic methanogens (2019). New Biotechnology 44, 10.1016/j.nbt.2018.05.1048
 • Pokorna, D., Varga, Z., Andreides, D., Zabranska, J.: Adaptation of anaerobic culture to bioconversion of carbon dioxide with hydrogen to biomethane. Renewable Energy. 142, 167 – 172, 2019
 • Moeller, L., Zehnsdorf, A., Pokorná, D., Zábranská, J.: Foam formation in Anaerobic Digesters. Advances in Bioenergy, Vol. 3, 1 – 43,  Chapter 1, doi.org/10.1016/bs.aibe.2018.02.001, Elsevier 2018, ISSN 2468-0125, ISBN 978-0-12-815199-0
 • Zabranska J., Pokorna D.:  Bioconversion of carbon dioxide to methane using hydrogen and hydrogenotrophic methanogens. 2018. Biotechnology Advances . DOI 10.1016/j.biotechadv.2017.12.003
 • Pokorna, D.: Biogas desulfurization by autotrophic denitrification – temperature dependence. J.Fundam.Renewable Energy, 7-4 (Suppl), DOI:10.4172/2090-4541-C1-029, 2017
 • Pokorna D., Zabranska J., Malik S., Kas J. (2016) Effect of corn silage treatment with preservative and fungicide on biogas yield. New Biotechnology 335 (S1-S213),p.S87.
 • Pokorna D., Zabranska J. 2015: Sulfur-Oxidizing Bacteria in Environmental Technology, Biotechnology Advances, 33 (2015), pp. 1246-1259, 
 • Pokorna D., Carceller J.M., Paclik L., Zabranska J. 2015: Biogas Cleaning by Hydrogen Sulfide Scrubbing and Bio-oxidation of Captured Sulfides. Energy & Fuels 29, 4058-4065, DOI:10.1021/ef502804j
 • Pokorna D., Maca J., Zabranska J., 2013. Combination of Hydrogen Sulphide Removal from Biogas and Nitrogen Removal from Wastewater. Journal of Residuals Science & Technology 10(1), 41-46.
 • Hrdinová J., Zábranská J., Pokorná D., Machala A., Píštěk V., Minařík M., 2012. Development of biological facility for removal of hydrogen sulphide from biogas. New Biotechnology, 29S, S52
 • Jenicek P., Celis C.A., Koubova J., Pokorna D. : Comparison of microbial activity in anaerobic and microaerobic digesters. 12th World Congress on Anaerobic Digestion, Guadalajara, Mexico, October 31 –November 4, 2010
 • Pokorná D., Zábranská J., Škoda A., Habart J., Sirotková D. : Biological Stability of Sludges nad Biosolids Anaerobically Fermented. The 12th IWA Sludge Conference - Sustainable Management of Water&Wastewater Sludges 2009, 8.–10.8.2009, Harbin, China, 2009
 • Vondrysová J., Koubová J., Grymová K., Pokorná D., Jeníček P.: Využití kalu pro přípravu substrátu pro denitrifikaci. Vodní hospodářství 11/2009, roč.59, přílohy Čistírenské listy 6/2009, IV, 2009
 • Jeníček P., Pokorná D., Zábranská J.: Aktuální trendy v kalovém hospodářství. Vodní hospodářství 11/2009, roč. 59, 397 – 399, 2009
 • Pokorná D., Máca J., Zábranská J., Čechovská L.: Odstraňování vysokých koncentrací dusičnanů z odpadních vod pomocí imobilizované kultury. SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací. Ročník 17, číslo 10/2008, 12 – 15, ISSN 1210-3039, 2008
 • Máca J., Zábranská J., Pokorná D., Čermáková S.: Denitrifikace pomocí bakterií imobilizovaných v polymerním nosiči. Sborník konference AČE SR, díl 2. „Odpadové vody 2008“, str. 312-319, Štrbské Pleso, Slovensko, 15-17. 10. 2008, ISBN 978-80-89088-68-3, 2008
 • Jenicek P., Smejkalova P., Pokorna D., Zabranska J., Dohanyos M. (2007). The improvement of anaerobic digestion efficiency by microaerobic sulphide removal – full scale experience. CD-proc. of 11th Int. Conf. on Anaerobic Digestion, Brisbane
 • Jeníček P., Šmejkalová P., Pokorná D., Zábranská J.: Aktivity of sulphur cycle bakteria in anaerobic digestion. Proc. IWA Specialized Konference – Sustainable sludge management : state of the art, challenges and perpectives, 449 – 453, Moscow, 2006
 • Pokorná D., Zábranská J., Šmejkalová P.: Analytické stanovení aniontů síry v odpadních vodách. Odpadové vody´06, 186 – 191. Tatranské Zruby, 2006
 • Pokorná D., Zábranská J., Vodička O., Dohányos M.: Importace of the VFAs Determination dutiny Transformation of Anaerobi Digestoře from Mesophilic to Thermophilic Conditions in the PCWTP. 9the IWA Specialised Konference : Design, Operation ans Economics of Large Wastewater Treatment Plants, 237 - 240, Prague, 2003
 • Pokorná D., Vodička O.: Způsoby měření produkce bioplynu v testech anaerobní rozložitelnosti organických látek. Bioprospect. 1-2/2002, 14-18, Praha 2002. ISSN 1210-1737
 • Pokorná D., Zábranská J.: Porovnání stanovení NMK pomocí plynové chromatografie a kapilární izotachoforézy. Bulletin Biotechnologické společnosti Bioprospect. Praha, 1997. ISSN 1210-1737
 • Pokorná D., Zábranská J.: Rozložitelnost xenobiotik za anaerobních podmínek. Bioprospect. Praha, 1996. ISSN 1210-1737
 • Pokorná D., Zábranská J., Dohányos M.: Isotachophoretic Determination of Byproducts of Anaerobic Metabolism. Sborník VŠCHT, Praha, 1991
Aktualizováno: 24.6.2024 08:38, Autor: Lucie Pokorná

Interni doktorandi:

×

Vyučované předměty:

Bakalářské

 • Technologie výroby bioplynu a biomethanu

Magisterské

 • Biodegradace a ekotoxicita
 • Hydrologie a pedologie
 • Laboratoř technologie vody
 • Speciální metody v analytice vody

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi