Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Iva Prokešová
iduzel: 12008
idvazba: 14232
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 21.9.2019 22:00:55
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Iva Prokešová

IMG_0223

Téma dizertační práce

Biotická transformace vybraných léčivých látek

 

Problém

Oproti dřívějším letům jsou léčiva a kontrastní látky stále více uplatňována pro řešení různých onemocnění a traumatických událostí. Zvyšující se spotřeba léčiv a kontrastních látek nevychází pouze z většího počtu událostí, při nichž je nutné tyto látky aplikovat, ale zejména z neustále se rozšiřujícího spektra jednotlivých látek používaných v lékařství. Toto přímo souvisí s možností léčby onemocnění, kterou donedávna nebylo možné jakkoliv ovlivnit. Se zvyšující se spotřebou léčiv však roste i riziko akumulace zbytků léčivých látek v životním prostředí, a to především vylučováním nemetabolizovaných zbytků ve formě splašků do odpadních vod. U velkého množství léčiv a kontrastních látek však není dohledatelná jejich mikrobiální degradace.

Řešení

Cílem výzkumu je sledování mikrobiální degradace léčivých a kontrastních látek, což je k životnímu prostředí nejšetrnější způsob odstraňování těchto látek z vody. Vybrané látky různých anatomicko-terapeutických skupin budou nejprve podrobeny testům na snadnou biologickou rozložitelnost pomocí standardizovaných metod se směsnou kulturou mikroorganismů (ČSN ISO 10707 a ČSN ISO 14593). Poté bude u obtížně rozložitelných látek přistoupeno k adaptaci mikroorganismů aktivovaného kalu, bude sledována míra adaptace (procentuální odstranění CHSK a TOC, případné změny hodnot pH, podíl sušiny atd.) a po ustálení modelů budou tyto látky testovány na potenciální biologickou rozložitelnost.

U obtížně rozložitelných léčivých látek bude případně přistoupeno před testováním biologické rozložitelnosti k částečné ozonizaci látek, výsledky rozkladu budou poté porovnány s rozkladem látek bez provedení ozonizace.


Další oblasti zájmu

 • Den otevřených dveří – instruktáž stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou metodou


Vzdělání

 • Magisterské studium na VŠCHT Praha, obor Technologie vody, obhajoba diplomové práce 2012
 • Bakalářské studium na VŠCHT Praha, obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí, obhajoba bakalářské práce 2010
 • Jazyková zkouška z německého jazyka: DSD II (Deutsches Sprachdiplom, Stufe II), 2007
 • Střední škola: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna České Budějovice, maturita 2007

Podíl na výuce

 • Laboratoře analytiky vody - v akademických letech 2012/2013 a 2013/2014
 • Laboratoře technologie vody, výuka úlohy Rozložitelnost - v akademických letech 2014/2015 a 2015/2016
 • Konzultantka diplomové práce Bc. Lenky Petříkové s názvem Biologická rozložitelnost vybraných léčiv, úspěšná obhajoba v září 2013
 • Konzultantka diplomové práce Bc. Ivana Karpíška s názvem Aerobní biologická rozložitelnost vybraných léčivých látek, plánovaná obhajoba v roce 2015
 • Konzultantka diplomové práce studenta Francois Saiget, plánovaná obhajoba v roce 2015
 • Konzultantka bakalářské práce studentky Kateřiny Jinkové s názvem Biodegradace komplexů EDTA, plánovaná obhajoba v roce 2015
 • Podíl na výuce projektu Letní školy
 • Výuka studentů z Masarykovy střední školy chemické v rámci jejich odborné praxe

Publikace

Přednášky:

 • Prokešová, I.; Sýkora, V.; Smrčková, Š., Biologická rozložitelnost vybraných léčivých látek. In Vodárenská biologie 2014, Říhová Ambrožová, J., Ed. Praha, 2014; pp 79 - 86.
 • Cypris, M.; Sýkora, V.; Prokešová, I., Stanovení potenciální biologické rozložitelnosti vybraných pyridiniových kationtových tenzidů. In XLIV. Seminář o tenzidech a detergentech, Vytřas, K., Ed. Univerzita Pardubice: Pasohlávky-Mušov, 2011; pp 47-53.
 • Fuka, L.; Sýkora, V.; Prokešová, I.; Kujalová, H., Biodegradabilita vybraných umělých sladivých látek. In 4elements, Praha, 2014.

Postery:

 • Prokešová, I.; Sýkora, V.; Fuka, L.; Kujalová, H., Aerobní biodegradabilita kofeinu. In 4elements, Praha, 2014.
 • Prokešová, I.; Sýkora, V.; Fuka, L.; Pecl, R.; Kujalová, H., Potenciální biologická rozložitelnost jódových kontrastních látek a jejich složek. In Sanační technologie XVII, Burkhard, J.; Halousková, O., Eds. Třeboň, 2014; pp 163 - 166.
 • Prokešová, I.; Sýkora, V.; Fuka, L.; Pecl, R.; Kujalová, H., Aerobní biologická rozložitelnost jódových kontrastních látek. In Odpadové vody 2014, Štrbské Pleso, 2014; pp 82 -86.
 • Prokešová, I.; Sýkora, V.; Kujalová, H., Biodegradabilita alkylpyridinium halogenidů. In Vodárenská biologie 2013, Říhová Ambrožová, J., Ed. Praha, 2013; pp 177 - 179.
 • Fuka, L.; Sýkora, V.; Pecl, R.; Prokešová, I.; Kujalová, H., Stanovení základních skupinových charakteristik vybraných sladivých látek. In Hydroanalytika 2013, Sýkora, V.; Kujalová, H., Eds. Hradec Králové, 2013; pp 139 - 140.
 • Fuka, L.; Sýkora, V.; Prokešová, I.; Pecl, R.; Kujalová, H., Postřehy ke stanovení dusičnanů s 2,6-dimethylfenolem aneb boj s kyselinou. In Odpadové vody 2014, Štrbské Pleso, 2014; pp 25 - 28.
 • Fuka, L.; Vojtíšková, M.; Sýkora, V.; Pecl, R.; Prokešová, I., Problematika stanovení dusičnanů podle ČSN 75 7455. In Sanační technologie XVII, Burkhard, J.; Halousková, O., Eds. Třeboň, 2014; pp 125 - 127.
 • Fuka, L.; Vojtíšková, M.; Sýkora, V.; Pecl, R.; Prokešová, I., Vliv kvality kyseliny na stanovení dusičnanů s 2,6-dimethylfenolem. In Hydrochémia 2014, Hucko, P., Ed. Bratislava, 2014; pp 195 - 198.
 • Sýkora, V.; Pecl, R.; Prokešová, I.; Fuka, L.; Kujalová, H., Historický vývoj CHSK-Cr. In Sanační technologie XVII, Burkhard, J.; Halousková, O., Eds. Třeboň, 2014; pp 157 - 159.
 • Vojtíšková, M.; Fuka, L.; Pecl, R.; Sýkora, V.; Prokešová, I.; Kujalová, H., Není kyselina jako kyselina aneb problematika volby kyseliny při stanovení dusičnanů s 2,6-dimethylfenolem. In Vodárenská biologie 2014, Říhová Ambrožová, J., Ed. Praha, 2014; pp 214 - 217.

Fotogalerie

BSK lahvičky v termostatu
Zahn-Wellens testy
krmení laboratorních modelů
návod na krmení laboratorních modelů
nasazování CO2 headspace testů 1
nasazování CO2 headspace testů 2
odměřování 150 ml testované látky do jedné headspace lahvičky
odtah supernatantu z laboratorních modelů

Aktualizováno: 10.6.2015 11:03, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Rok zahájení:
2012

E-mail:
iva.prokesova@vscht.cz

Tel.:
+420 220 443 230

Místnost:
BS 104

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi