Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Petr Kelbich
iduzel: 12383
idvazba: 14732
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 19.2.2018 20:57:27
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Petr Kelbich

IMG_0219

Téma dizertační práce

Zvyšování aktivity a stability směsných kultur bioaugmentačními metodami

Práce probíhá v rámci rozsáhlejšího projektu ve spolupráci VŠCHT Praha s firmami Satturn Holešov, spol. s r. o., Asio, spol. s r. o. a LentiKat’s, a. s. a za finanční podpory z grantu Ministerstva průmyslu a obchodu, který je veden pod evidenčním číslem MPO FR-TI4/254.)

 

Problém

Běžně využívané systémy pro odstraňování dusíkatého znečištění z odpadních vod jsou založeny na procesech nitrifikace a denitrifikace. Oba procesy vykazují značné ekonomické nároky. V případě nitrifikace se jedná o významné náklady spojené s aerací a v případě denitrifikace mohou být tyto náklady spojené s požadavky procesu na organický substrát. Provozovatelé čistíren jsou navíc nuceni plnit přísné limity na kvalitu vypouštěné vyčištěné odpadní vody, aby nemuseli platit sankce. Vítaným posunem v této problematice by proto byla aplikace některé moderní, dostatečně účinné a úsporné čistírenské metody do běžného provozního použití.

Řešení

Běžně používané procesy nitrifikace a denitrifikace pro odstraňování dusíkatého znečištění z odpadních vod nejsou jedinými známými procesy. Velkým potenciálem praktického využití pro účely odstranění dusíkatého znečištění disponuje biochemicky odlišný proces, zvaný anammox. Podstatou anammox procesu je autotrofní průběh denitrifikace, tedy denitrifikace bez nároků na organický substrát. Anammox proces využívá amoniakální a dusitanový dusík, které převádí na plynný dusík. Samotný proces má téměř nulové nároky na přítomnost rozpuštěného kyslíku, vyšší koncentrace kyslíku působí inhibici procesu. Nižší nároky na aeraci oproti klasické nitrifikaci vykazuje i předcházející fáze anammox procesu, tedy proces částečné nitrifikace pro tvorbu dusitanového dusíku.

Úskalím při praktické aplikaci anammox procesu je však jeho horší stabilita, související prvně s citlivostí na přítomnost rozpuštěného kyslíku. Druhým významným limitujícím faktorem anammox procesu je nutnost dostatečně stabilního průběhu procesu částečné nitrifikace, při kterém bude vznikat dostatečné množství dusitanového dusíku. Řešením by mohlo být aplikování kultur pro částečnou nitrifikaci a anammox proces do PVA nosičů, které by mikroorganismy chránily před výkyvy vlivů okolního prostředí. Práce by měla ověřit vhodnost a zjistit provozní podmínky aplikace imobilizovaných kultur pro průběh procesů částečné nitrifikace a následného anammox procesu. Celé snažení by mělo přispět k realizaci provozní kontainerové technologie na čištěné odpadních vod, která bude využívat výše popsanou moderní technologii pro odstraňování dusíkatého znečištění.


Další oblasti zájmu

  • Dlouhodobý monitoring ČOV Plzeň již skončil na jaře roku 2013.
  • Volnočasový referent skupiny.


Vzdělání

  • SOŠ Schola Humanitas v Litvínově (2003 – 2007) VŠCHT Praha, obor Technologie vody (2007 – 2012)

Podíl na výuce

  • Laboratoř technologie vody, laboratorní práce Kinetika.
  • Konzultant diplomové práce Ing. Ivy Johanidesové, která svou práci na téma „Vyhodnocení možností udržení částečné nitrifikace s použitím imobilizovaných kultur mikroorganismů“ úspěšně obhájila v červnu 2013.
  • Konzultant diplomové práce Msc. Anh Thy Vo, která svou práci na téma „Kinetic characteristics and microbial community analysis by fish in anammox lab-scale sequencing batch reactor“ úspěšně obhájila v září 2014.

Publikace

Přednášky:

  • Kelbich P., Procházková L., Stryjová H., Johanidesová I., Probyn R., Wanner J., Mrákota J., Škorvan O., Uličník B. Dosažení a udržení inhibice procesu nitratace pomocí hydroxylaminu v případě použití technologie Lentikat’s, Voda 2013, Poděbrady, 18. – 20. 9. 2013, sborník konference, str. 127 – 134
  • Kelbich P., Pečenka M. Možnosti odstraňování dusíku kombinací aktivovaného kalu a nárůstových kultur, Nové trendy v čistírenství a vodárenství, Soběslav, 12. 11. 2013, sborník konference, str. 30 - 36

Postery:

  • Vacková L., Kelbich P., Johanidesová I., Wanner J., Stloukal R., Škorvan O., Uličník B. Inhibice tvorby dusičnanů při nitrifikaci pomocí hydroxylaminu, Odpadové vody 2012, Štrbské Pleso, 17. – 19. října 2012, sborník konference, str. 100 – 105, ISBN 978-80-970896-2-7.
  • Kelbich P., Johanidesová I., Procházková L. Stanovení hydroxylaminu 8-quinolinolem v systémech biologického čištění odpadních vod, Hydroanalytika 2013, Hradec Králové, 17. – 18. 9. 2013, sborník konference, str. 131 - 137

Fotogalerie

Anammox v PVA preparátech
Dvoustupsová nitritace-anammox
Kultivace anammox biomasy
Signál anammox biomasy z kv+tna 2014

Aktualizováno: 9.6.2015 16:15, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Rok zahájení:
2012

E-mail:
petr.kelbich@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 127

Místnost:
B 112

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi