Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Pavlína Čiháková (roz. Adámková)
iduzel: 12392
idvazba: 14741
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 19.9.2019 09:01:06
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Pavlína Čiháková (roz. Adámková)

IMG_0623

Téma dizertační práce

Studium vlastností a inhibičních účinků nanočástic kovů na organismech

Ve spolupráci s Ústavem chemické technologie restaurování památek a AV ČR.

 

Problém

Biodeteriorací (biogeofyzikální a biogeochemickou) je označována jakákoliv nežádoucí změna vlastností materiálu (staveb apod.) způsobená životní aktivitou mikroorganismů (deteriogenů), např. sinic, řas, lišejníků, mechorostů (popř. bakterií a mikromycet), které ve většině případů esteticky poškozují budovy (vegetační zbarveni) a funkčně je degradují. Pro lepší pochopení principu biologické diversity mikroorganismů je zapotřebí znát vztahy mezi mikroorganismy a substrátem. Znalost populací mikroorganismů kolonizujících biotopy je základem úspěšného zákroku proti jejich množení, nebo předpokladem úspěšných konzervačních postupů včetně jejich kontrol.

Řešení

Nově vyvinuté materiály a technologie budou zaměřeny na dosažení zvýšené účinnosti a šetrnosti k ošetřovanému materiálu i k životnímu prostředí, prodloužené životnosti, reverzibility a kvality procesů památkové preventivní, restaurátorské i konzervátorské činnosti. Jejich vývoj bude využívat nové poznatky základního výzkumu o materiálech, zejména nanomateriálech a nanotechnologiích včetně kombinace s dnes již tradičními materiály a technologiemi. Cílem práce jsou inhibiční testy toxicity na vybraných populacích organismů, které se podílejí na biodeterioraci povrchů kulturních památek, staveb a sbírkových exponátech. Zaměření zejména na biocidní preparáty obsahující nanočástice kovů (různé velikosti a koncentrací). Vybrané biocidní přípravky budou testovány dle normy ISO 8692 a dle ISO 10 260. Ze získaných výsledků bude navržena vhodná metodika testování speciálních typů povrchů a způsoby jejich ošetřování. Práce je součástí řešeného projektu NAKI č. DF11P01OVV012.


Další oblasti zájmu


Vzdělání

 • Střední škola: Gymnázium Botičská
 • Magisterské studium na VŠCHT Praha, obor Technologie vody, obhajoba diplomové práce 2012

Podíl na výuce

 • Cvičení v rámci předmětů Mikrobiologie a Hydrobiologie, Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie
 • Bc. Vladimíra Škopová: Biocidní účinek kovových nanočástic (2012/2013)
 • Bc. Kateryna Ovcharenko: Toxický účinek těžkých kovů na biomasu řas (2012/2013)
 • Bc. Jana Zuzáková: Inhibiční účinek stříbra na mikroorganismy v odpadních vodách (2016/2017)

Publikace

Článek: 

 • Čiháková P., Říhová Ambrožová J., Zuzáková J., Baumruková L., Nanočástice a jejich působení v akvatickém ekosystému. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2017, ročník 67, číslo 1, 5-11
 • Zouzelka R., Cihakova P., Rihova Ambrozova J., Rathousky J. (2016): Combined biocidal action of silver nanoparticles and ions against Chlorococcales (Scenedesmus quadricauda, Chlorella vulgaris) and filamentous algae (Klebsormidium sp.). Environ Sci Pollut Res 23:8317–8326.
 • Čiháková P., Zuzáková J., Říhová Ambrožová J., 2016: Využití směsné kultury aktivovaného kalu ke studiu inhibičních účinků stříbra. WASTE FORUM  2016, číslo 5, 256-259, ISSN: 1804-0195, www.WasterForum.cz
 • Říhová Ambrožová J., Adámková P., Škopová V., 2014: Fototrofní deteriogeny a jejich eliminace z povrchů nanočásticemi stříbra. Chemické listy 2014, 108 (7), 660-666

Přednášky:

 • Adámková, P., Říhová Ambrožová, J., Říha, J., 2012: Využití kovových částic stříbra k potlačování růstu sinic a řas. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2012, Praha 1.-2.2. 2012, s. 138-140, ISBN 978-80-86832-65-4
 • Říhová Ambrožová, J., Říha, J., Karásková, M., Adámková, P. 2012: Ošetření povrchů nátěry využívající nanotechnologii. Sbor. konf. Voda Zlín 2012, Zlín 14.-15.3. 2012, s. 183-187, ISBN 978-80-86832-65-4
 • Adámková, P., Říhová Ambrožová, J. 2012: Biocidní účinnost prostředků na bázi nanočástic stříbra. Sbor. sem. Nanomateriály v památkové péči, Národní technické muzeum, 17.5.2012, STOP 2012, 44-52
 • Adámková, P., Říhová Ambrožová, J. 2012: Biocidní účinnost prostředků na bázi nanočástic stříbra. Zpravodaj STOP, svazek 14, No. 3 (2012), 29-37, ISSN 1212-4168
 • Adámková, P., Říhová Ambrožová, J., 2013: Inhibiční účinky nanočástic kovů na kulturu řas. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2013, Praha 6.-7.2. 2013, s. 106-111, ISBN 978-80-86832-70-8

Fotogalerie

Stanovení chlorofylu-a
Testování řas na plochách

Aktualizováno: 15.11.2017 09:30, Autor: Pavlína Čiháková

Informace

Školitel:
Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Rok zahájení:
2012

E-mail:
pavlina.adamkova@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 121

Místnost:
B 22a

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi