Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Kouba Vojtěch, Ing.
iduzel: 12533
idvazba: 70349
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 27.9.2021 17:27:23
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kouba Vojtěch, Ing.

fotografie

Téma dizertační práce

Odstraňování dusíku z anaerobně předčištěné městské odpadní vody pomocí moderních biologických procesů

 

Problém

Současný vývoj metod čištění odpadních vod směřuje k procesům, které jsou vysoce účinné, ale současně spotřebovávají minimum energie. Jednou z těchto technologií je anaerobní fermentace v moderních vysokorychlostních bioreaktorech, která může být aplikována pro klasické (naředěné) odpadní vody z domácností stejně jako pro separované tj. koncentrované odpadní vody obsahující nejvíce organických látek (tzv. černé vody). Tato technologie však má potenciál odstranit pouze organické znečištění, zatímco veškeré nutrienty zůstávají v odtoku (především jde o amoniakální dusík a fosforečnany), který je nutné dočistit.

Řešení

V rámci tohoto tématu zkoumáme moderní technologie odstraňování dusíku – alternativa k energeticky vysoce náročné nitrifikaci-denitrifikaci. Klíčové studované procesy budou procesy zahrnující deamonifikaci – ANAMMOX – a zkrácenou nitrifikaci, tzv. nitritace-denitritace. Studium bude zaměřené na biofilmové reaktory pracující při teplotě reálné odpadní vody (10-15 °C) a s nízkými koncentracemi amoniakálního znečištění (přibližně 50 mg/l Namon).


Další oblasti zájmu

 • Projekt GAČR 17-25781S – Fyziologická reakce mikroorganismů anammox na studené šoky: 2017 - 2019
 • Projekt TAČR - TA04020951 Biologická produkce metanolu z odpadního methanu:  2015 – 2017
 • Problematika hormonálních látek ve vodách
 • Zakladatel a výkonný ředitel Rise and Shine (2013-2016)více na http://www.vojtechkouba.cz/
 • Veolia Summer School in France (Jouy-le-Moutier) – Creating Solution for Sustainable Community
 • International Summer School in Taiwan (Taichung) – Membrane Separation Processes
 • Erasmus Intensive Program „Pollution in Europe“: Sustainable Management of Polluted Areas - Estonsko


Vzdělání

 • 2014 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
 • 2012 – 2014 VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: „Využití procesu ANAMMOX pro čištění anaerobně předčištěných splaškových odpadních vod“ (s vyznamenáním)
 • 2009 – 2012 VŠCHT Praha, FTOP, bakalářská práce: “Selektivní inhibice nitratace v biofilmových nitritačních reaktorech“.

Podíl na výuce

 • Konzultant bakalářských a diplomových prací

Publikace

Články:

 • Vojtech Kouba, Juan Camilo Gerlein, Andrea Benakova, Marco Antonio Lopez Marin, Eva Rysava, Dana Vejmelkova & Jan Bartacek(2021)Adaptation of flocculent anammox culture to low temperature by cold shock: long-term response of the microbial population,Environmental Technology,DOI: 10.1080/09593330.2021.1950842
 • Kouba, V., Bartáček, J. 2019. Úsporné odstraňování dusíku procesem anammox z kalových a splaškových odpadních vod. ENTECHO. 
 • Kouba V., Benáková A., Vejmelková D., Jeníček, P., Bartáček, J. 2019. Někdo to rád horké: Vliv teploty na výkonnost anammox kultur s různou teplotní historií. Vodní Hospodářství, (přijato/2019).
 • Kouba V., Cao Thanh H.N., Plutová B., Paulů A., Šátková B., Vejmelková D., Dolejš P., Hejnic, J., Jeníček, P., Bartáček, J. 2019. Nitritace v hlavním proudu splaškové odpadní vody po anaerobním předčištění: poloprovozní zkušenosti . Vodní Hospodářství, (vh2/2019).
 • Kouba, V., Dolejš, P., Švehla, P., Čejka, J., Vodička, O., Benáková, A., Máca, J., Jeníček, P. and Bartáček, J. (2018) Jak ušetřit na odstraňování dusíku na ČOV: 10 let zahraničních zkušeností s procesem anammox. SOVAK (5), 14-21.
 • Kouba, V., Proksová, E., Vejmelková, D., Chovancová, L., Hejnic, J., Jeníček, P., Bartáček, J. 2018. Rychlé zapracování nitritačního reaktoru upravujícího splaškovou odpadní vodu po psychrofilním anaerobním předčištění. Vodní Hospodářství, (vh1/2018).
 • Kouba, V., Svehla, P., Catrysse, M., Prochazkova, L., Hrncirova, H., Jenicek, P., Bartacek, J. 2017. How biomass growth mode affects ammonium oxidation start-up and NOB inhibition in partial nitritation of cold and diluted reject water. Environ Technol, ahead of print.
 • Kouba, V.; Darmal, R.; Vejmelkova, D.; Jenicek, P.; Bartacek, J., Cold shocks of anammox biofilm stimulate nitrogen removal at low temperatures Biotechnol Prog 2017, ahead of print.
 • Kouba, V., Proksova E., Wiesinger H., Vejmelkova D., Bartacek, J. 2017. Good servant, bad master: Sulfide influence on partial nitritation of sewage. Water Sci Technol, 76(5). doi: 10.2166/wst.2017.490
 • Kouba, V., Vejmelkova D., Proksova E., Wiesinger H., Concha M., Dolejs P., Hejnic J., Jenicek P., Bartacek, J. 2017. High-rate partial nitritation of municipal wastewater after psychrophilic anaerobic pre-treatment. Environ Sci Technol, ahead of print. doi: 10.1021/acs.est.7b02078
 • Kouba, V., Proksová, E., Vejmelková, D., Hejnic, J., Dolejš, P., Jeníček, P., Bartáček, J. 2017. Nitritace v hlavním proudu splaškové odpadní vody po psychrofilním anaerobním předčištění: dlouhodobá inhibice NOB při 12 °C. Vodní Hospodářství (vh3/2017), 4-7.
 • Kouba, V., Proksová, E., Vejmelková, D., Hejnic, J., Dolejš, P., Jeníček, P., Bartáček, J. 2017. Selektivní inhibice nitratačních bakterií sulfidy v anaerobně předčištěné splaškové odpadní vodě. Vodní Hospodářství (vh5/2017), 13-16.
 • Hejnic Jakub, Dolejs Petr, Kouba Vojtech, Prudilova Andrea, Widiayuningrum Patria and Bartacek Jan. Comparing Anaerobic Treatment of Sewage at 15 °C Using UASB Reactor and Anaerobic Membrane Bioreactor. Environmental Engineering Science. Volume 33, Number 11, doi: 10.1089/ees.2016.0163, ahead of print.
 • Kouba, V., Widiayuningrum, P., Chovancova, L., Jenicek, P., Bartacek, J. 2016b. Applicability of one-stage partial nitritation and anammox in MBBR for anaerobically pre-treated municipal wastewater. J Ind Microbiol Biot, 43(7), 965-975. doi: 10.1007/s10295-016-1766-2
 • Kouba, V., Hejnic, J., Widiayuningrum, P., Bartacek, J. 2015c. Aplikace nitritace a Anammox na anaerobně předčištěnou splaškovou odpadní vodu. Vodní Hospodářství, 17-20. 
 • ​​Kouba, V., Catrysse, M., Stryjova, H., Jonatova, I., Volcke, E.I.P., Svehla, P., Bartacek, J. 2014a. The impact of influent total ammonium nitrogen concentration on nitrite-oxidizing bacteria inhibition in moving bed biofilm reactor. Water Sci Technol, 69(6), 1227-33. doi: 10.2166/wst.2013.757

Přednášky:

 • Kouba, V., Thanh, H., Plutová, B., Paulů, A., Šátková, B., Vejmelková, D., Dolejš, P., Hejnic, J., Jeníček, P., Bartáček, J. 2019. Partial nitritation of anaerobically pre-treated sewage: pilot-scale experiences. in: AD16. Delft, The Netherlands.
 • Kouba, V., Thanh, H., Plutová, B., Paulů, A., Šátková, B., Vejmelková, D., Dolejš, P., Hejnic, J., Jeníček, P., Bartáček, J. 2018. Nitritace v hlavním proudu splaškové odpadní vody po anaerobním předčištění: zkušenosti z poloprovozu. in: Odpadové vody 2018. Štrbské Pleso, pp. 6.
 • Kouba, V., Darmal, R., Vejmelkova, D., Jenicek, P., Bartacek, J. 2017a. Cold shocks of anammox biofilm stimulate nitrogen removal at 10 °C. in: 15th IWA World Conference on Anaerobic Digestion (AD-15). Beijing.
 • Kouba, V., Proksova, E., Wiesinger, H., Vejmelkova, D., Hejnic, J., Dolejs, P., Jenicek, P., Bartacek, J. 2017b. How will sulphide and dissolved methane in municipal wastewater after anaerobic pre-treatment influence partial nitritation? in: 15th IWA World Conference on Anaerobic Digestion (AD-15). Beijing.
 • Kouba, V., Vejmelková, D., Jeníček, P., Bartáček, J. 2017b. Adaptace anammox na nízké teploty v hlavním proudu odpadní vody na ČOV. VODA 2017, 20.-22.9., Poděbrady. pp. 169-173.
 • Kouba, V., Vejmelkova, D., Proksova, E., Wiesinger, H., Dolejs, P., Hejnic, J., Bartacek, J. 2017. Hot or not? Interactions of sulphide in municipal wastewater after anaerobic pre-treatment with AOB enrichment and mixed nitrifying culture. in: 5th BeNeLux Young Water Professionals Conference. Ghent, Belgium.
 • Kouba, V., Vejmelkova, D., Proksova, E., Wiesinger, H., Dolejs, P., Hejnic, J., Jenicek, P., Bartacek, J. 2017. High-rate partial nitritation in the main stream using aerobic duration control strategy: long-term inhibition of NOB at 12 °C in: 5th BeNeLux Young Water Professionals Conference. Ghent, Belgium.
 • Kouba, V., Darmal, R., Vejmelkova, D., Jenicek, P., Bartacek, J. 2017. Adaptation of anammox to low temperature in response to cold shock. in: BioTech 2017. Prague, Czech Republic . (invited lecture)
 • Kouba, V., Markova, E., Vejmelkova, D., Dolejs, P., Hejnic, J., Jenicek, P., Bartacek, J. 2016. Nitritace a Anammox v hlavním proudu splaškové odpadní vody po anaerobním předčištění: Efektivní dlouhodobá inhibice NOB při 12 °C. Odpadové vody 2016, 19.-21.října 2016, Štrbské Pleso, SK. AČE pp. 121-126.
 • Bartáček, J., Dolejš, P., Kouba, V., Hejnic, J., Marková, E., Jeníček, P. 2016. Nové technologie nakládání s městskými odpadními vodami: Jaký je současný stav a kudy se vydat dál? Odpadové Vody 2016, 19.-21.říjen 2016, Štrbské Pleso. AČE SR. pp. 243-248
 • Kouba, V., Markova, E., Widiayuningrum, P., Konakci, R., Hejnic, J., Jenicek, P., Bartacek, J. 2016b. Optimizing anammox for treatment of anaerobically pre-treated municipal wastewater. in: 3rd IWA Specialized International Conference Ecotechnologies for Wastewater Treatment (ecoSTP16), International Water Association. Cambridge, United Kingdom, pp. 3.
 • Kouba, V., Marková, E., Vejmelkova, D., Dolejš, P., Hejnic, J., Jeníček, P., Bartáček, J. 2016a. Zhodnocení možností anammox pro efektivnější odstraňování dusíku na ČOV. in: Kaly a odpady 2016. Senec, Slovensko.
 • Markova, E., Kouba, V., Chovancova, L., Vejmelkova, D., Jenicek, P., Bartacek, J. 2016. Odstraňování dusíku procesem nitritace z anaerobně předčištěné odpadní vody. in: Vodárenská biologie 2016. Praha.
 • Kouba, V., Widiayuningrum, P., Chovancova, L., Hejnic, J., Bartacek, J. 2015f. Application of anammox to anaerobically pre-treated municipal wastewater. in: 14th World Congress on Anaerobic Digestion. Viña del Mar, Chile, pp. 4.
 • Kouba, V., Markova, E., Hejnic, J., Jenicek, P., Bartacek, J. 2015d. Odstranění dusíku z anaerobně předčištěné splaškové odpadní vody o nízké teplotě procesy nitritace a anammox. in: Anaerobie 2015. Klatovy, pp. 8.
 • Kouba, V., Hejnic, J., Bartáček, J. 2014b. Možnosti a omezení aplikace Anammox na anaerobně předčištěnou splaškovou odpadní vodu. in: Odpadové Vody 2014. Štrbské Pleso, pp. 217-222.
 • Kouba, V., Catrysse, M., Stryjová, H., Jonatová, I., Bartáček, J. 2013b. The impact of low influent Namon concentration on NOB inhibition in biofilm reactor. in: IWA 5th Eastern European Young Water Professionals Conference, IWA. Kiev, Ukraine, pp. 454-460.

Postery:

 • Kouba, V., Gerlein, J., Benáková, A., Lopez-Marin, M., Ryšavá, E., Vejmelková, D., Bartáček, J. 2019a. Shocking anammox into adaptation to 15 °C: evidence of long-term cold shock response and varied species survival. in: AD16. Delft, The Netherlands.
 • Kouba, V., Ryšavá, E., Gerlein, J., Vejmelková, D., Benáková, A., Jeníček, P., Bartáček, J. 2018. Adaptace anammox na nízké teploty v hlavním proudu splaškové odpadní vody pomocí studených šoků. in: Odpadové vody 2018. Štrbské Pleso, pp. 5.
 • Kouba, V., Vejmelkova, D., Proksova, E., Wiesinger, H., Dolejs, P., Hejnic, J., Jenicek, P., Bartacek, J. 2017c. High-rate partial nitritation of cold municipal wastewater after anaerobic pre-treatment: long-term inhibition of NOB. in: 15th IWA World Conference on Anaerobic Digestion (AD-15). Beijing.
 • Kouba, V., Vejmelkova, D., Proksova, E., Wiesinger, H., Dolejs, P., Hejnic, J., Jenicek, P., Bartacek, J. 2017. High-rate partial nitritation of cold municipal wastewater after anaerobic pre-treatment: long-term inhibition of NOB. in: The 14th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, IWA. Florianopolis, Brasil.
 • Kouba, V., Proksova, E., Vejmelkova, D., Wiesinger, H., Dolejs, P., Hejnic, J., Bartacek, J. 2017. Selective inhibition of nitrite oxidizing bacteria by sulphide in municipal wastewater after anaerobic pre-treatment. in: The 14th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technology. Florianopolis, Brasil.
 • Kouba, V., Darmal, R., Vejmelkova, D., Jenicek, P., Bartacek, J. 2017b. Enhanced adaptation of anammox to low temperatures using cold shocks. in: The 14th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technology. Florianopolis, Brasil.
 • Marková E., Kouba V., Vejmelková D., Dolejš P., Hejnic J., Jeníček P., Bartáček J. 2016 Interakce sulfidů s nitrifikačními mikroorganismy v anaerobně předčištěné splaškové odpadní vodě: problém nebo příležitost? Odpadové vody 2016, 19.-21.října 2016, Štrbské Pleso, SK. AČE.
 • Kouba, V., Widiayuningrum, P., Chovancova, L., Hejnic, J., Jenicek, P., Bartacek, J. 2015g. Application of anammox to anaerobically pre-treated municipal wastewater. in: 12th IWA Specialized Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants. Prague, Czech Republic.
 • Kouba, V., Darmal, R., Vejmelkova, D., Jenicek, P., Bartacek, J. 2015a. Enhanced adaptation of anammox to low temperatures by cold shocks. in: The 6th IWA-ASPIRE Conference and Exhibition. Beijing, China.
 • Kouba, V., Jonatová, I., Hejnic, J., Stryjová, H., Bartáček, J. 2012. Vliv vstupní koncentrace Namon na inhibici NOB v biofilmovém nitritačním reaktoru. in: Odpadové vody 2012. Štrbské pleso, pp. 106-111.
 • Kouba, V., Hejnic, J., Chovancova, L., Bartacek, J. 2015b. Možnosti a omezení aplikace nitritace a anammox na anaerobně předčištěnou splaškovou odpadní vodu. in: VODA 2015. Poděbrady, Czech Republic.
 • Kouba, V., Catrysse, M., Stryjová, H., Jonatová, I., Volcke, E.I.P., Švehla, P., Bartáček, J. 2013c. Dlouhodobá udržitelnost procesu nitritace na základě působení toxických forem dusíku in: VODA 2013, CzWA. Poděbrady, pp. 359-362.
 • Kouba, V., Catrysse, M., Jonatová, I., Hejnic, J., Stryjova, H., Svehla, P., Volcke, E.I.P., Bartacek, J. 2013a. Effect of influent Nammon concentration on NOB activity in SBBR reactors at low temperature. in: 13th World Congress on Anaerobic Digestion. Santiago, Spain.
 • Bartacek, J., Kouba, V., Catrysse, M., Hejnic, J., Dolejs, P., Svehla, P., Volcke, E.I.P., Jenicek, P. 2012. Biogas production from municipal wastewater at low temperature - effluent treatment. in: III Latin American Congress of Biorefineries. Pucón, Chile.

Fotogalerie


Aktualizováno: 29.7.2021 08:43, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Ing. Jan Bartáček, PhD.

Rok zahájení:
2014

E-mail:
vojtech.kouba@vscht.cz

Tel.:
+420 220 443 143 (laboratoř)
+420 220 445 225 (kancelář)

Místnost:
B 115

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi