Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Adéla Puškáčová
iduzel: 12536
idvazba: 14902
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 18.2.2020 16:12:40
verze: 4633
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Adéla Puškáčová

IMG_20190317_163048

Téma dizertační práce

Terciární čištění odtoku z městských čistíren odpadních vod a využití vody pro zavlažování městské zeleně

 

Problém

Klimatické změny, populační růst a zvyšování životní úrovně související s vyšší spotřebou zdrojů přispívají k nedostatku vody i na místech, kde dříve byla samozřejmostí. Svou roli hraje také způsob hospodaření s vodou v krajině, intenzifikace zemědělství či zastavování ploch. Sucho, povodně, dezertifikace, znečištění a nedostatek vody se staly aktuálními tématy dokonce i v České republice.

Řešení

Z výše uvedených důvodů je potřeba se zabývat šetrnějšími a efektivnějšími technologiemi a postupy, které by negativní dopady na kvalitu i kvantitu vody dokázaly zmírnit. Jednou z možností je znovuvyužití odpadní vody. Vyčištěná voda se dá využívat v řadě odvětví, např. v průmyslu, při závlahách zemědělských plodin, parků nebo golfových hřišť. V rámci tohoto tématu zkoumáme technologie terciárního čištění městských odpadních vod, které by umožnily jejich přímé znovuvyužití. Pozornost je zaměřena na jejich využití při zalévání městské zeleně.


Další oblasti zájmu


Vzdělání

  • 2019 – současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
  • 2017 – 2018 Univerzita Pardubice, FChT, Ústav environmentálního a chemického inženýrství, magisterská práce: „Vliv použitého katalyzátoru na účinnost heterogenní fotokatalýzy“
    (s vyznamenáním)
  • 2014 – 2017 Univerzita Pardubice, FChT, bakalářská práce: “Léčiva ve vodách a možnosti jejich odstranění adsorpcí“.

Podíl na výuce

  • Laboratoře technologie vody (Kinetika)
  • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Poster:

  • Trousil, V., Puškáčová, A., Blažková, Z., Slehová, E., Palarčík, J., Cakl, J.; Možnosti odstranění nesteroidních antirevmatik adsorpcí: 18. ročník Konference o Speciálních Anorganických Pigmentech a Práškových Materiálech. Univerzita Pardubice, 2016

Fotogalerie


Aktualizováno: 21.10.2019 11:26, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Rok zahájení:
2019

E-mail:
adela.puskacova@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 127

Místnost:
B 112

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi