Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Petra Vachová
iduzel: 12536
idvazba: 14902
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 21.9.2019 10:44:25
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Petra Vachová

Vachova_1

Téma dizertační práce

Studium elektroremediačních procesů pro sanaci zvodnělého horninového podloží

 

Problém

Doposud využívané metody pro sanaci zvodnělého horninového podloží kontaminovaného produkty antropogenních aktivit (venting, bioremediace) se v některých případech ukazují jako časově značně náročné s čímž souvisí následné nežádoucí zvýšení finančních nákladů. I z těchto důvodů dochází k neustálému vývoji nových sanačních postupů, mezi které v současnosti patří hlavně využívání oxidačních činidel (peroxid vodíku, peroxodisíran sodný, manganistan sodný/ draselný).

Inovativní metodou zkoumanou v posledních letech je využití stejnosměrného elektrického proudu, případně jeho kombinovaná aplikace s oxidačními činidly. Úspěšná aplikace stejnosměrného elektrického proudu může vést k zvýšení rychlosti dekontaminace a také k redukci množství potřebných oxidačních činidel.

Řešení

Reálné vzorky obsahující chlorované uhlovodíky konkrétně tetrachlorethylen jsou umístěny v skleněných kolonách ukončených elektrodami. Do vzorků je dávkován peroxodisíran sodný jako oxidační činidlo a jsou prováděny laboratorní kinetické testy. V rámci testů jsou hodnoceny parametry jako hodnota pH, teplota a oxidačně redukční potenciál. Na základě změn oxidačně- redukčního potenciálu můžeme hodnotit efektivitu odstraňování obsaženého kontaminantu. Testy jsou prováděny paralelně, přičemž srovnáváme variantu s aplikací oxidačního činidla a elektrického proudu s variantou, v které na rozklad kontaminantů působí pouze oxidační činidlo. Výsledky experimentů by měli vést k optimalizaci podmínek, vhodných pro co nejefektivnější odstranění chlorovaných uhlovodíků.


Další oblasti zájmu

  • 2009: Roskilde university, Dánsko (studium v rámci programu Erasmus)


Vzdělání

  • 2013- současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie vody a prostředí, doktorandka
  • 2011- 2013: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie vody a prostředí, diplomová práce: Monitoring srážkových vod v oblasti Luční hora - Strážné
  • 2011-2007: Technická univerzita Zvolen, FE, Katedra Environmentálního inženýrství, bakalářská práce: Účinek mědi, kadmia a Irgarolu 1051 na růst a přežití mořského mnohoštětinatce Capitella teleta sp. nov
  • 2007-2003: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín

Podíl na výuce

  • Laboratoř Technologie vody, práce: Odželezování a odmanganování Laboratoře Analytiky vody

Publikace

Fotogalerie


Aktualizováno: 10.6.2015 10:57, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Rok zahájení:
2013

E-mail:
petra.vachova@vscht.cz 

Tel.:
+420 220 443 144

Místnost:
B 105

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi