Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Adéla Puškáčová
iduzel: 12536
idvazba: 72211
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 22.6.2024 18:41:35
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 12536
idvazba: 72211
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/12536'
iduzel: 12536
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/12536
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Adéla Puškáčová

IMG_20190317_163048

Téma dizertační práce

Terciární čištění odtoku z městských čistíren odpadních vod a využití vody pro zavlažování městské zeleně

 

Problém

Klimatické změny, populační růst a zvyšování životní úrovně související s vyšší spotřebou zdrojů přispívají k nedostatku vody i na místech, kde dříve byla samozřejmostí. Svou roli hraje také způsob hospodaření s vodou v krajině, intenzifikace zemědělství či zastavování ploch. Sucho, povodně, dezertifikace, znečištění a nedostatek vody se staly aktuálními tématy dokonce i v České republice. Je proto potřebné zabývat se šetrnějšími a efektivnějšími technologiemi a postupy, které by negativní dopady na kvalitu i kvantitu vody dokázaly zmírnit. Jednou z možností je znovuvyužití odpadní vody. Vyčištěná odpadní voda se dá využívat v řadě odvětví, např. v průmyslu, při závlahách městské zeleně nebo sportovních hřišť.

Řešení

V rámci své dizertační práce se proto zabývám terciárními technologiemi pro dočištění odtoku z ČOV tak, aby tato voda splňovala požadavky na recyklovanou odpadní vodu a vodu pro závlahy městské zeleně. Již druhým rokem provádím monitoring na naší poloprovozní jednotce na ÚČOV Praha, kde sleduji v různě vyčištěné odpadní vodě nejrůznější ukazatele včetně kovů, mikropolutantů či mikrobiálního znečištění. Kromě toho se soustředím také na akumulaci této vody a problémy s ní spojené, a na sorpci těchto kontaminantů v zavlažovaných rostlinách a půdě, a dále na vliv na činnost půdních bakterií.


Další oblasti zájmu


Výzkumné projekty


Vzdělání

 • 2019 – současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
 • 2017 – 2018 Univerzita Pardubice, FChT, Ústav environmentálního a chemického inženýrství, magisterská práce: „Vliv použitého katalyzátoru na účinnost heterogenní fotokatalýzy“
  (s vyznamenáním)
 • 2014 – 2017 Univerzita Pardubice, FChT, bakalářská práce: “Léčiva ve vodách a možnosti jejich odstranění adsorpcí“.

Podíl na výuce

 • Laboratoře technologie vody (Kinetika)
 • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Přednášky a postery:

 • Puškáčová A., Matýsek D., Pliska D., Spěváková J., Říhová Ambrožová J., Wanner J. Nanofiltrace pro dočištění odtoku z městské ČOV za účelem jeho recyklace. Mladá voda břehy mele, Brno, 2022.
 • Puškáčová, A., Wanner, J. Disinfection of municipal effluents by using UV light and peroxy acids: Experience from Horizon 2020 project “Achieving wider uptake of water-smart solutions”. Czech – Israeli Seminar on Potential benefits and dilemmas in the development of a national viruses control system via sewage technologies for treatment of drinking water and waste water (technologies that are developed and used in Israel), Prague, 25.–26. April 2022.
 • Matýsek, D., Puškáčová, A., Růžičková, I., Wanner, J. Hodnocení akumulace fosforu v bakteriích aktivovaného kalu pomocí fluorescenční mikroskopie. Vodárenská biologie. Chrudim, 2022, p. 76–83. ISBN 978-80-88238-24-9.
 • Puškáčová A., Růžičková, I., Pečenka, M., Matýsek, D., Ofori, S., Wanner, J. Znovuvyužití vyčištěné odpadní vody z komunální čov k zavlažování městské zeleně. 14. bienální konference VODA 2021; pp 513-516. ISBN 978-80-11-00385-2
 • Puškáčová A., Spěváková J., Říhová Ambrožová J., Wanner J.: Recyklace odtoku z městské ČOV a možnosti jeho dezinfekce; Vodárenská biologie 2021; 10.-11.2.2021
 • Puškáčová A., Vobecká E., Pečenka M., Wanner J.: Vyhodnocení specifických parametrů na poloprovozní jednotce terciárního čištění odpadních vod; 11. konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2020; 14.–16. říjen 2020, Štrbské Pleso, Slovensko
 • Trousil, V., Puškáčová, A., Blažková, Z., Slehová, E., Palarčík, J., Cakl, J.; Možnosti odstranění nesteroidních antirevmatik adsorpcí: 18. ročník Konference o Speciálních Anorganických Pigmentech a Práškových Materiálech. Univerzita Pardubice, 2016

Článek: 

 • Ofori, S., Puškáčová, A., Růžičková, I., Wanner, J.: Treated wastewater reuse for irrigation: Pros and cons. Science of The Total Environment, Volume 760, 15 March 2021, 144026. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144026

Fotogalerie


Aktualizováno: 20.9.2022 12:11, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Rok zahájení:
2019

E-mail:
adela.puskacova@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 127

Místnost:
B 112

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi