Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Tomáš Fuka
iduzel: 13555
idvazba: 16216
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 19.9.2019 14:13:37
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Tomáš Fuka

Fuka_Tomas

Téma dizertační práce

Srážení fosforu z odpadních vod

 

Problém

Stanovení optimálních podmínek srážení fosforu z odpadních vod pomocí různých srážedel, ať již na bázi železitých, železnatých, hlinitých či vápenatých iontů a jejich směsí. O srážení fosforu těmito kovy bylo již mnoho napsáno, stále však chybí základní informace o optimální hodnotě pH a soupis základních výhod jednotlivých srážedel za různých provozních podmínek srážení. Práce si tedy klade za cíl najít jednotlivé zákonitosti při využívání jednotlivých srážedel (ať již běžně používaných či srážedel a materiálů ve stádiu testování na úrovni poloprovozních testů) na čistírnách odpadních vod.

Prvotní experimenty prokazují, že vliv hodnoty pH je jiný než naznačuje literatura, o čemž svědčí i nejednotnost literárně uváděných faktů.

Řešení

Navrhnout postupy testů všech srážedel, a to jak testů okamžité účinnosti, tak testů kontinuálních či testů dlouhodobých kontinuálních zaměřujících se na stanovení kinetiky srážení. Získaná data budou využita jak při specifikaci vlastností testovaných srážedel, tak pro budoucí vyhodnocení účinnosti nových postupů vedoucích k odstraňování fosforečnanů z odpadních vod s přímými aplikačními dopady.

Jak již bylo prokázáno, hodnota pH hraje zásadní roli při srážení fosforečnanů z odpadních vod. Testy lze dělit na následující:

1. Test okamžité srážecí kapacity

2. Test kinetiky srážení fosforu

3. Test kinetiky srážení fosforu při konstantní hodnotě pH

4. Kontinuální srážecí testy

Metodiky testů jsou v současné době optimalizovány tak, aby získané výsledky jasně stanovily vlastnosti konkrétního srážedla za podmínek testu a možnosti extrapolace takto získaných výsledků do provozních podmínek čistíren. Tento postup umožňuje jako jediný získat informace o srážedle jako takovém, a to bez vnějších vlivů, které mohou výrazným způsobem ovlivnit výsledky.

Základní testovaná srážedla: Síran železitý, chlorid železitý, chlorid hlinitý (PAX), síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlorid vápenatý a jejich směsi


Další oblasti zájmu


Vzdělání

  • Střední škola: Masarykova střední škola chemická, maturita 2007
  • Bakalářské studium na VŠCHT Praha, obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí, obhajoba bakalářské práce 2010
  • Magisterské studium na VŠCHT Praha, obor Technologie vody, obhajoba diplomové práce 2012

Podíl na výuce

  • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Přednášky:

  • Sýkorová E., Wanner J., Fuka T. (2011); Sledování vlivu složení odpadních vod na účinnost odstraňování fosforu chemickým srážením; VODA 2011, Poděbrady, 19. - 21. 10. 2011; str. 129 – 133.
  • Fuka T., Fuka L., Fuka T., Sýkorová E., Wanner J. (2012); Separace fosforu ze splaškových a průmyslových odpadních vod; Celostátní aktiv galvanizérů, Jihlava 7 . - 8. 2. 2012; str. 53 - 57.
  • Fuka T., Fuka L., Fuka T. (2011); Rozpuštěné anorganické soli - limitující faktor vypouštění odpadních vod; Celostátní aktiv galvanizérů, Jihlava, 1. - 2. 2. 2011; str. 29 - 33.
  • Fuka T., Fuka L., Fuka T. (2009); Aplikace chromovacích lázní na bázi trojmocného chromu z hlediska vlivu na zpracování odpadních vod; Celostátní aktiv galvanizérů, Jihlava, 3. - 4. 2. 2009; str. 17 - 20.

Fotogalerie

Obrázek 1
Obrázek 2

Aktualizováno: 9.6.2015 16:14, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Rok zahájení:
2012

E-mail:
tomas.fuka@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 127

Místnost:
B 112

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi