Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Markéta Andreides
iduzel: 13555
idvazba: 70331
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 23.9.2021 13:19:40
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Markéta Andreides

Andreides Markéta 2

Téma dizertační práce

Optimalizace procesu mikroaerace pro odstraňování sulfanu z bioplynu

 

Problém

Současným trendem jsou stále se zvyšující požadavky na kvalitu bioplynu, se kterými se pojí i nutnost odstraňovat z bioplynu sulfan, který se tvoří při anaerobním zpracování vod bohatých na sírany. Sulfan je vysoce nežádoucí plyn, který může mimo jiné způsobovat problémy s využitím bioplynu v kogenerační jednotce, případně jeho znovuvyužití zcela vyloučit. Jednou z možností, jak sulfan z reaktoru odstranit je využití levné a účinné metody zvané mikroaerace. Dávkování malého množství vzduchu do fermentoru podporuje růst sulfid oxidujících bakterií, které se vyskytují v biofilmu na stěnách reaktoru a oxidují sulfan na elementární síru. V procesech s přerušovaným mícháním je však koncentrace sulfanu velice proměnlivá a spolehlivé řízení procesu není možné. Správné pochopení procesu mikroaerace je tedy limitující pro optimalizaci procesu v těchto systémech.

Řešení

Cílem tohoto tématu je detailní popis biochemických procesů v biofilmu a faktorů ovlivňujících mikroaeraci. K získání experimentálních dat jsou provozovány laboratorní bioreaktory s jasně definovanými rozměry, přičemž cílem je získání poznatků o vlivu plochy plynového prostoru, plochy hladiny, intenzity míchání a popis bakteriálních kultur v biofilmu. Vzhledem ke komplexnosti biologických systémů je využíváno srovnání dat s cíleně navrženými matematickými modely pro detailní popis jednotlivých vlivů.


Další oblasti zájmu


Vzdělání

  • 2019 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
  • 2017 – 2019 VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: „Vliv geometrie plynového prostoru na odstranění H2S z bioplynu v mikroaerovaném fermentoru”
  • 2014 – 2017 VŠCHT Praha, FTOP, bakalářská práce: “Anaerobní čištění městských odpadních vod s použitím anaerobního membránového reaktor “

Podíl na výuce

  • Laboratoře technologie vody (Anaerobní procesy)
  • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Články:

  • Andreides M, Pokorná-Krayzelová L, Říhová Ambrožová J, Volcke EIP, Bartáček J. Key parameters influencing hydrogen sulfide removal in microaerobic sequencing batch reactor. Biochemical Engineering Journal. 2021;168.

Přednášky:

  • Chlumecká M., Pokorná-Krayzelová L., Bartáček J.; Vliv geometrie plynového prostoru na odstranění H2S z bioplynu v mikroaerovaném fermentoru, Voda 2019; Poděbrady, Česká Republika 18.- 20. září 2019; počet stran fulltextu: 8

Fotogalerie


Aktualizováno: 17.2.2021 21:39, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
doc. Ing. Jan Bartáček, PhD.

Rok zahájení:
2019

E-mail:
chlumecm@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 225

Místnost:
B 115

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi