Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Robert Kvaček
iduzel: 22647
idvazba: 81213
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 20.5.2024 03:13:34
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22647
idvazba: 81213
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/22647'
iduzel: 22647
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/22647
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Robert Kvaček

IMG_20221221-DSC_0390

Téma dizertační práce

Nanofiltrace při úpravě pitné vody

 

Problém

Tlakové membránové procesy (mikrofiltrace, ultrafiltrace či nanofiltrace) využívané v technologii vody se liší principy separace a tím i charakterem separovaných látek. Každý z nich je využíván pro jinou velikostní frakci organických látek. Mezi nejmenší organické látky ve vodách se řadí mikropolutanty. Pesticidní látky a jejich metabolity jsou již standardně sledovaným legislativním ukazatelem v pitné vodě, monitoring dalších mikropolutantů bude pravděpodobně zaveden v nadcházejících letech. K jejich odstranění z pitné vody se do praxe zavádí speciální technologické stupně a to například i membránové procesy, pro tuto velikostní frakci organických látek nejčastěji nanofiltrace. Vysoká účinnost odstranění mikropolutantů je u nanofiltrace vykoupena nežádoucím odstraňováním bivalentních iontů vápníku a hořčíku. Separační účinnost výše zmíněných látek je ovlivněna zejména typem nanofiltrační membrány. Obdobně je tomu v případě ultrafiltrace, která odstraňuje makromolekulární organické látky dle jejich povahy. Získáním detailních znalostí o charakteru organických látek v upravované vodě lze docílit správné volby membrány a tím zvolit ideální technologii.

Řešení

Během svého doktorského studia se věnuji propojení akademických znalostí s provozní praxí v oblasti membránových procesů v technologii vody s důrazem na studium nanofiltrace a ultrafiltrace. Mým cílem je detailně prostudovat tyto procesy, a to na základě provozních dat i vlastní laboratorní práce zaměřené především na frakcionaci organických látek v upravované vodě. Výsledkem mé práce bude komplexní zhodnocení zkoumaných procesů jak z provozního, tak z ekonomického pohledu. Zároveň se budu věnovat metodice kvalitativního posouzení organických látek při návrhu separačního stupně pro jejich odstranění z upravované vody a eliminaci mikropolutantů a bivalentních iontů během těchto procesů.


Další oblasti zájmu


Vzdělání

 • 2022 - současnost: doktorské stadium, FTOP, VŠCHT Praha
  obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí,
 • 2020 – 2022: magisterské stadium, FTOP, VŠCHT Praha
  obor Technologie vody
  diplomová práce: „Vliv nanofiltrace na iontové složení vody a její stabilitu”
 • 2017 – 2020: bakalářské stadium, FTOP, VŠCHT Praha
  obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí
  bakalářská práce: „Kvalitativní analýza mikroplastů ve vodě metodou barvení“

Podíl na výuce

 • Laboratoř analytiky vody
 • Laboratoř technologie vody (Sorpce)

Publikace

Články:
 • Spáčilová, M.; Dytrych, P.; Lexa, M.; Wimmerová, L.; Mašín, P.; Kvaček, R.; Šolcová, O. An Innovative Sorption Technology for Removing Microplastics from Wastewater. Water (Switzerland) 2023, 15 (5)
 • Kvaček, R.; Šmejkalová, P.; Hermanová, S. Zavádění analytické metody pro kvalitativní stanovení mikroplastů ve vodách. ENTECHO 2020, 3, 1-6.
 • Nováková, Z.; Zuzáková, J.; Sýkora, P.; Srb, M.; Kvaček, R. Výzkumné projekty jako významná součást inovací ve vodním hospodářství. SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací 2020, 29 (10), 24–28.

Konference:

 • Kvaček, R.; Mašín, P.; et al. Odstraňování mikropolutantů pomocí sorpce na bentonitu a fotochemické oxidace. In Sborník příspěvků, VODA ZLÍN 2023; pp 120–126.
Aktualizováno: 5.12.2023 09:29, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Rok zahájení:
2022

E-mail:
kvacekr@vscht.cz

Tel.:
+420 220 443 144

Místnost:
B 115

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi