Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Helena Bakešová
iduzel: 22681
idvazba: 81206
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 25.7.2024 17:38:43
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22681
idvazba: 81206
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/22681'
iduzel: 22681
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/22681
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Helena Bakešová

Bakesova Helca 2 (edited 21.11.23 07:53:36)

Téma dizertační práce

Matematické modelování a řízení procesu mikroaerobního odstraňování H2S z bioplynu

 

Problém

Při anaerobní stabilizaci na čistírnách odpadních vod je téměř veškerá rozložitelná organická hmota přeměněna na energeticky výhodný bioplyn. Vznikající bioplyn se dále využívá v kogeneračních jednotkách a z něho získaná energie může, za určitých podmínek, pokrýt veškerou spotřebu tepla a energie čistíren. V současné době se proto stále více klade důraz na kvalitu vznikajícího bioplynu, s čímž se pojí odstraňování nežádoucích vedlejších produktů anaerobní fermentace. U vod bohatých na sírany vzniká velké množství sulfanu. Jeho přítomnost má za následek technické problémy a omezení využití bioplynu. Sulfan je toxický plyn, který inhibuje anaerobní procesy, způsobuje korozi materiálů a při spalování bioplynu se oxiduje na oxid siřičitý. Jednou z možností biologického odstraňování sulfanu z bioplynu je mikroaerace. Jedná se o účinnou a levnou metodu – přiváděním malého množství kyslíku do systému je podporován růst mikroorganismů oxidujících sulfan na elementární síru. Rozdílné skupenství elementární síry umožňuje její snadné oddělení od bioplynu. Přestože je tento proces v praxi již dobře zaveden, stále existují nevyřešené problémy. Správné pochopení mikroaerace je stěžejní pro navržení strategie řízení a optimalizace tohoto procesu.

Řešení

V rámci tohoto tématu bude zkoumáno mikroaerobní odstraňování sulfanu z bioplynu. Studium bude zaměřeno na tvorbu detailního popisu procesu pomocí matematického modelování s důrazem na přenos hmoty a na vliv geometrie reaktoru. Vytvořený model bude validován laboratorními experimenty. Výstupem práce bude návrh efektivní strategie řízení procesu mikroaerace a předpokládá se přenos výsledků výzkumu do provozních podmínek.


Další oblasti zájmu

Vzdělání

  • 2022 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, doktorand
  • 2019 – 2021: VŠCHT Praha, FCHI, Ústav chemického inženýrství, magisterská práce: „Měření tepelného toku v oblasti požáru pomocí deskových termočlánků“
  • 2016 – 2019: VŠCHT Praha, FCHT, Ústav chemie pevných látek, bakalářská práce: “Vývoj vysoce efektivního kokrystalizačního screeningu“.

Podíl na výuce

  • Základy řídící techniky (IMETE)
  • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Aktualizováno: 21.11.2023 07:54, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Rok zahájení:
2022

E-mail:
bakesovh@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 225

Místnost:
B 115

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi