Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Marie Vojtíšková
iduzel: 22957
idvazba: 28697
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 23.3.2023 19:08:57
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22957
idvazba: 28697
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 22957
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/22957
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Marie Vojtíšková

20170923_143614 (edited 18.10.17 13:36:01)

Téma dizertační práce

Změny oxidačního stavu uhlíku a dusíku při post-aeraci anaerobně stabilizovaného kalu

 

Problém

Čištění odpadních vod je neodmyslitelně spjato s produkcí kalů. Ty sice představují pouze 1 až 2 % objemu čištěných vod, ale je v nich koncentrováno 50 až 80 % původního znečištění (včetně toxických chemických sloučenin nebo těžkých kovů) a patogenních mikroorganismů (viry, bakterie), které se při rozkladu mohou dostat zpět do vodního cyklu a ohrozit tak životní prostředí i lidské zdraví. Proto je nutné věnovat kalům zvláštní pozornost a zabývat se zdokonalením procesů stabilizace.

Řešení

Jednou z možností je post-aerace anaerobně stabilizovaného kalu, která kombinuje výhody a potlačuje nevýhody běžně využívané aerobní a anaerobní stabilizace. Jak naznačují některé studie, uvedením kalu do aerobních podmínek dochází k prohloubení rozkladu organických látek jen stěží rozložitelných v samotném anaerobním stupni. Dále je možné s velkou účinností odstranit amoniakální dusík, čímž se také redukuje množství dusíku recirkulovaného v celém čistírenském procesu. Za jeden z nejvíce zmiňovaných efektů post-aerace je považováno zlepšení vlastností kalu, především odvodnitelnosti, a také potlačení zápachu. Nespornou výhodou tohoto procesu by mohlo být snížení množství kalu, který je nutno odvodnit a zlikvidovat, což by mohlo být zajímavé zejména pro země západní Evropy, kde se za likvidaci kalu platí vysoké částky.


Další oblasti zájmu

 • Projekt TAČR - TJ01000138 Zlepšování kvality stabilizovaných kalů metodou postaerace: 2018 - 2019
 • Projekt TAČR - TJ01000144 Vývoj integrované technologie pro čištění a recyklaci vod v prádelenských provozech: 2018 - 2019
 • Chemický kroužek
 • Propagace VŠCHT Praha na akcích pro veřejnost - Festival vědy, Noc vědců, Den otevřených dveří

Vzdělání

 • 2013-2015: Magisterské studium na VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, obhajoba diplomové práce 2015, téma: „ Biologická rozložitelnost vybraných sladivých látek ve vodním prostředí “
 • 2010-2013: Bakalářské studium na VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, obhajoba bakalářské práce 2013, téma: „ Porovnání základních metodik stanovení biodegradability organických látek v půdě a ve vodním prostředí “
 • 2007-2010: Středoškolské vzdělání: Gymnázium Voděradská, maturita 2010

Podíl na výuce

 • Laboratoř analytiky vody
 • Laboratoř technologie vody

Publikace

Články:
 • Vojtiskova, M., Satkova, B., Bindzar, J., Jenicek, P. (2019): Simple improvement of digested sludge quality: is post-aeration the key? Water Science and Technology https://doi.org/10.2166/wst.2019.409
 • Vojtíšková, B. Šátková, P. Jeníček, Postaerace anaerobně stabilizovaného kalu a její potenciální přínosy, Vodní hospodářství 2019, 69 (1), 1-4
 • M. Vojtíšková, E. Monge Ruíz, V. Sýkora, P. Jeníček, Vliv post-aerace na kvalitu anaerobně stabilizovaného kalu, Sovak 2017, 26 (4), 15–18
 • L. Fuka, V. Sýkora, I. Prokešová, M. Vojtíšková, Stanovení aerobní biologické rozložitelnosti alternativních sladidel, GRANT journal 2015, 4(1), 121-125

Přednášky:

 • M. Vojtíšková, M. Di Marco, B. Šátková, P. Jeníček, Postaerace anaerobně stabilizovaného kalu a její potenciální přínosy, in: Odpadové vody 2018, Štrbské pleso, Slovenská republika, říjen 2018, pp. 204-208.
 • M. Vojtíšková, B. Šátková, P. Jeníček, Vliv technologických parametrů post-aerace na kvalitu anaerobně stabilizovaného kalu, in: VODA 2017, Poděbrady, září 2017, pp. 197-204
 • Karpíšek, M. Vojtíšková, V. Sýkora, H. Kujalová, Porovnání výsledků stanovení CHSKCr s různými oxidačními roztoky dle ČSN ISO 15705, in: Hydrochémia 2016, Bratislava, květen 2016, pp. 53-64.
 • L. Fuka, V. Sýkora, I. Prokešová, M. Vojtíšková, Biologická rozložitelnost vybraných sladidel, in: J. Máchová, J. Velíšek (Eds.) XVII. toxikologická konference, Vodňany, srpen 2015
 • L. Fuka, V. Sýkora, I. Prokešová, M. Vojtíšková, Stanovení aerobní biologické rozložitelnosti alternativních sladidel, in: Magnanimitas (Ed.) QUAERE 2015, Hradec Králové, únor 2015, pp. 767-775
 • Fuka, L., Sýkora, V., Vojtíšková, M., Prokešová, I., Karpíšek, I.; Stanovení dusičnanů aneb krocení zlé kyseliny; Hydroanalytika 2015; Hradec Králové, září 2015; pp 47 - 50


Postery:

 • M. Vojtíšková, M. Di Marco, B. Šátková, P. Jeníček, Vliv doby zdržení na kvalitu anaerobně stabilizovaného kalu při jeho postaeraci, in: 28. konference Kaly a odpady 2018, Brno, červen 2018, pp. 189-192.
 • M. Vojtíšková, P. Jeníček, V. Sýkora, Vliv post-aerace na kvalitu anaerobně stabilizovaného kalu, in: Kaly a odpady 2016, Senec, březen 2016, pp. 195-200
 • M. Vojtíšková, E. Monge Ruíz, V. Sýkora, P. Jeníček, Možnosti zlepšení kvality anaerobně stabilizovaných kalů jejich post-aerací, in: Odpadové vody 2016, Štrbské pleso, říjen 2016, pp. 122-127
 • M. Vojtíšková, L. Fuka, R. Pecl, V. Sýkora, I. Prokešová, H. Kujalová, Není kyselina jako kyselina aneb problematika volby kyseliny při stanovení dusičnanů s 2,6-dimethylfenolem, in: J. Říhová Ambrožová (Ed.) Vodárenská biologie 2014, Praha, únor 2014, pp. 214 – 217
 • L. Fuka, M. Vojtíšková, V. Sýkora, R. Pecl, I. Prokešová, Vliv kvality kyseliny na stanovení dusičnanů s 2,6-dimethylfenolem, in: P. Hucko (Ed.) Hydrochémia 2014, Bratislava, květen 2014, pp. 195 – 198
 • L. Fuka, M. Vojtíšková, V. Sýkora, R. Pecl, I. Prokešová, Problematika stanovení dusičnanů podle ČSN 75 7455, in: J. Burkhard, O. Halousková (Eds.) Sanační technologie XVII, Třeboň, květen 2014, pp. 125 – 127
 • L. Fuka, V. Sýkora, I. Prokešová, M. Vojtíšková, H. Kujalová, Určení vhodnosti kyseliny pro stanovení dle ČSN 75 7455, in: J. Říhová Ambrožová, K. Petráková Kánská (Eds.) Vodárenská biologie 2015, Praha, únor 2015, pp. 160 – 163
Aktualizováno: 18.12.2019 10:46, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Rok zahájení:
2015

E-mail:
Marie.Vojtiskova@vscht.cz

Tel.:
+420 220 443 230

Místnost:
BS 104

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi