Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Dominik Stránský
iduzel: 22957
idvazba: 93381
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 15.7.2024 23:13:21
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22957
idvazba: 93381
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/22957'
iduzel: 22957
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/22957
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Dominik Stránský

Stransky Dominik 3

Téma dizertační práce

Optimalizace využití potravinového odpadu pro produkci biometanu na čistírnách odpadních vod

 

Problém

S nárůstem populace a rozvojem průmyslu dochází k exponenciálnímu nárůstu produkce odpadů a tvorbě jeho nových typů. Z této dynamiky plynou klíčové otázky týkající se efektivního a šetrného zpracování těchto odpadů. Biologicky rozložitelné odpady jako jsou potravinářské odpady a čistírenské kaly, lze efektivně zpracovávat prostřednictvím anaerobní fermentace. Tento proces využívá mikroorganismy k rozkladu složitých organických látek na bioplyn a je standardní metodou pro zpracování čistírenského kalu na čistírnách odpadních vod. Speciálním případem anaerobní fermentace je proces, který zpracovává dva anebo více substrátů a nazývá se anaerobní kofermentace. Při nastavení vhodných podmínek můžeme pomocí přídavku kosubstrátu navýšit produkci bioplynu, jeho kvalitu a schopnost odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu. Anaerobní kofermentací čistírenského kalu a potravinářských odpadů tak můžeme přispět k dosažení energetické neutrality čistírny odpadních vod a snížit uhlíkovou stopu. Avšak před zavedením technologie anaerobní kofermentace potravinářských odpadů a čistírenského kalu je nutno vyřešit řadu problémů jako jsou nestabilita a inhibice procesu zvýšeným obsahem amoniakálního dusíku nebo acidifikací systému, proměnlivé složení zmíněných substrátů, emise methanu a kapacita anaerobních reaktorů

Řešení

Cílem tématu je najít optimální technologické uspořádání a nastavit procesní podmínky tak, aby docházelo k dostatečnému vývoji bioplynu o potřebné kvalitě a nedocházelo k nežádoucím efektům anaerobní kofermentace. Vhodným nastavením technologie je možné zpracovávat odpady ekologicky šetrným způsobem a zároveň se na čistírnách odpadních vod přiblížit k energetické soběstačnosti.


Další oblasti zájmu


Vzdělání

  • 2023 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
  • 2021 - 2023 VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: „Vliv přídavku biocharu na průběh anaerobní stabilizace kalů“ 
  • 2018 - 2021 VŠCHT Praha, FTOP, bakalářská práce: “Biologická konverze plynných produktů pyrolýzy“.

Podíl na výuce

  • Laboratoř analytiky vody
  • Laboratoř technologie vody (Odželezňování)

Publikace

Články:
  • Andreides, D., Stránský, D., Bartáčková, J., Pokorná D., Zábranská, J. 2022. Syngas biomethanation in countercurrent flow trickle-bed reactor operated under different temperature conditions. Renewable Energy, 199, 1329-1315

Přednášky:

  • Kvaček, R., Mašín, P., Lexa, M., Dytrych, P., Stránský, D., Sýkorová, Z. 2023. Odstraňování mikropolutantů pomocí sorpce na bentonitu a fotochemické oxidace. In: Sborník příspěvků, VODA ZLÍN 2023, pp 120-126, 09. - 10. 03. 2023

Postery:

  • Andreides, D., Stránský, D., Pokorná D., Zábranská, J. 2022. Vliv přítomnosti biocharu na průběh anaerobní stabilizace kalů. In: Kaly a Odpady 2022, Brno, 15. - 16. 06. 2022
Aktualizováno: 8.4.2024 08:49, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Rok zahájení:
2023

E-mail:
dominik.stransky@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 225

Místnost:
B 115

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi