Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → MSc. Bachmannova Christina
iduzel: 56593
idvazba: 70332
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 30.11.2021 11:20:50
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

MSc. Bachmannova Christina

cb

Téma dizertační práce

Využití bakterií anammox jako zdroje specifických membránových fosfolipidů

Problém

Bakterie anammox, jež se dnes již běžně využívají pro odstraňování sloučenin dusíku z odpadních vod obsahují unikátní lipidy, ladderány. Tyto fosfolipidy, které se nevyskytují u žádné jiné bakterie, tvoří mimořádně rezistentní membrány díky své specifické cyklobutanové struktuře. Dosavadní informace o těchto lipidech, jejich syntéze a podmínkách, které ovlivňují jejich strukturu jsou však zatím minimální a brání tak potenciálnímu využití ladderánů.

Řešení

Cílem tohoto výzkumu je opětovné použití bioodpadu z čistírny odpadních vod jako zdroje ladderánů, které mohou být využity jako biopalivo nebo v chemickém průmyslu. Proto se tento projekt bude věnovat detailnímu popisu vlastností a funkcí membrán tvořených ladderány, jejich syntézy, hledání způsobů extrakce, charakterizace a následného využití ladderanů. Za tímto účelem bude provozováno několik reaktorů s bakteriemi anammox, jak s enrichmenty, tak i kulturami využívanými v čistírnách odpadních vod. Vliv vnějších podmínek, složení mikrobiální populace a další budou sledovány jako faktory ovlivňující strukturu a funkci ladderánů.


Další oblasti zájmu

  • Projekt TAČR MICROGENEL eliminace mikropolutantů a genů antimikrobiální rezistence z životního prostředí - 2019 - 2021 - člen týmu VŠCHT od 07/2020, účinná spolupráce s PVK a.s.
  • Stáž v Biothane Anaerobic Technologies, Water Treatment Technologies Veolia
  • Spolupráce s Integrated DNA Technologies, Inc. na optimalizaci CRISPR-Cas9 pro genomové editování Ascomycetes
  • Kurz cytometrie od České Společnosti pro Analytickou Cytometrii
  • Virologie a antivirotika (Stáž v laboratoři Doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., Proteázy Lidských Patogenů, Ústav Organické Chemie a Biochemie AV ČR)
  • Bioremediace, Degradace PCP, farmaceutik apod. (Stáž v laboratoři Prof. RNDr. Tomáše Cajthamla, Ph.D., Environmentální Biotechnologie, Mikrobiologický Ústav, AV ČR)

Vzdělání

  • 2020 – současnost: Studium Ph.D. v oboru Chemie a technologie ochany životního prostředí, Fakulta Technologie Ochrany Prostředí, VŠCHT
  • 2018 – 2020: Studium M.Sc. v oboru  Sustainable Biotechnology, Faculty of Engineering and Science, Aalborg University
  • 2015 – 2018: v oboru Molekulární biologie a biochemie organismů, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova

Podíl na výuce

  • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Aktualizováno: 18.2.2021 20:02, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
doc. Ing. Jan Bartáček, PhD.

Rok zahájení:
2020

E-mail:
bachmanc@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 225

Místnost:
B 115

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi