Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Markéta Andreides
iduzel: 13555
idvazba: 70331
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 19.4.2024 15:05:57
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 13555
idvazba: 70331
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/andreides-marketa'
iduzel: 13555
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/13555
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Markéta Andreides

Andreides Markéta 2

Téma dizertační práce

Optimalizace procesu mikroaerace pro odstraňování sulfanu z bioplynu

 

Problém

Současným trendem jsou stále se zvyšující požadavky na kvalitu bioplynu, se kterými se pojí i nutnost odstraňovat z bioplynu sulfan, který se tvoří při anaerobním zpracování vod bohatých na sírany. Sulfan je vysoce nežádoucí plyn, který může mimo jiné způsobovat problémy s využitím bioplynu v kogenerační jednotce, případně jeho znovuvyužití zcela vyloučit. Jednou z možností, jak sulfan z reaktoru odstranit je využití levné a účinné metody zvané mikroaerace. Dávkování malého množství vzduchu do fermentoru podporuje růst sulfid oxidujících bakterií, které se vyskytují v biofilmu na stěnách reaktoru a oxidují sulfan na elementární síru. V procesech s přerušovaným mícháním je však koncentrace sulfanu velice proměnlivá a spolehlivé řízení procesu není možné. Správné pochopení procesu mikroaerace je tedy limitující pro optimalizaci procesu v těchto systémech.

Řešení

Cílem tohoto tématu je detailní popis biochemických procesů v biofilmu a faktorů ovlivňujících mikroaeraci. K získání experimentálních dat jsou provozovány laboratorní bioreaktory s jasně definovanými rozměry, přičemž cílem je získání poznatků o vlivu plochy plynového prostoru, plochy hladiny, intenzity míchání a popis bakteriálních kultur v biofilmu. Vzhledem ke komplexnosti biologických systémů je využíváno srovnání dat s cíleně navrženými matematickými modely pro detailní popis jednotlivých vlivů.


Další oblasti zájmu


Vzdělání

 • 2019 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
 • 2017 – 2019 VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: „Vliv geometrie plynového prostoru na odstranění H2S z bioplynu v mikroaerovaném fermentoru”
 • 2014 – 2017 VŠCHT Praha, FTOP, bakalářská práce: “Anaerobní čištění městských odpadních vod s použitím anaerobního membránového reaktor “

Podíl na výuce

 • Laboratoře technologie vody (Anaerobní procesy)
 • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Články:

 • Andreides, M., P. Dolejš and J. Bartáček (2022). "The prediction of WWTP influent characteristics: Good practices and challenges." Journal of Water Process Engineering 49: 103009.
 • Andreides, M.; Pokorná-Krayzelová, L.; Bartáček, J.; Jeníček, P. Biological H2S removal from gasses. Kapitola v knize In Environmental Technologies to Treat Sulfur Pollution, 2nd ed.; Lens, P. N., Eds.; IWA Publishing: London, 2020; pp 345–365.
 • Andreides, M.; Pokorná-Krayzelová, L.; Bartáčková, J.; Bartáček, J., 2021. Stirring-based control strategy for microaerobic H2S removal in sequencing batch anaerobic digesters. Fuel 306. 10.1016/j.fuel.2021.121696
 • Andreides M, Pokorná-Krayzelová L, Říhová Ambrožová J, Volcke EIP, Bartáček J. Key parameters influencing hydrogen sulfide removal in microaerobic sequencing batch reactor. Biochemical Engineering Journal. 2021;168.

Přednášky:

 • Markéta Andreides, Petr Dolejš, Vojtěch Bareš, Martin Fencl, Petr Sýkora, Zuzana Nováková, Jiří Jirkovský, Lukáš Chalupa, David Stránský, Jan Bartáček, Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem zvýšení efektivity provozu ČOV, Voda 4.0 2021; Praha, Česká Republika 16. září 2021; počet stran fulltextu: 6
 • Andreides M., Pokorná-Krayzelová L., Bartáček J.; Optimalizace míchání fermentoru pro zvýšení účinnosti odstranění pro zvýšení účinnost odstranění sulfanu mikroaerací, Voda 2021; Litomyšl, Česká Republika 22.- 24. září 2021; počet stran fulltextu: 6
 • Markéta Andreides, Petr Dolejš, Vojtěch Bareš, Martin Fencl, Petr Sýkora, Zuzana Nováková, Jiří Jirkovský, Lukáš Chalupa, David Stránský, Jan Bartáček, Využívání cloud-computingu a neuronových sítí pro prediktivní analýzu odpadní vody, Voda 2021; Litomyšl, Česká Republika 22.- 24. září 2021; počet stran fulltextu: 4
 • Andreides, M., Dolejš, P., Bartáček, J. 2021. Use of Cloud-Computing and Predictive Wastewater Analysis. in: 12th Eastern European Young Water Professionals Conference, Riga Technical University, 1 Kalku Street, Riga, LV-1658 (Latvia). Riga, Latvia pp. 15-16.
 • Andreides, M., Pokorná-Krayzelová, L., Volcke, E.I., Bartáček, J. 2021. Mathematical Model Used for Microaeration in Sequencing Batch Reactor for H2S Removal. in: 12th Eastern European Young Water Professionals Conference Riga Technical University, 1 Kalku Street, Riga, LV-1658 (Latvia). Riga, Latvia, pp. 14-15.
 • Andreides, M.; Pokorná-Krayzelová, L.; Bartáček, J. Matematické modelování mikroaerace v semi-kontinuálním fermentoru. In "Mladá voda břehy mele" Sborník konference, Mladá voda břehy mele 2020; Harciník, F., Vachová, P.; et al., Eds.; Asociace pro vodu ČR: Brno, 2020; pp 111–116.
 • Andreides, M.; Pokorná-Krayzelová, L.; Bartáček, J. Vyhodnocení klíčových parametrů mikroaerace pro odstraňování sulfanu z anaerobního semikontinuálního fermentoru. In Zborník prednášok a posterov 11. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2020, Odpadové vody 2020; Bodík, I., ; et al., Eds.; Asociace čistírenských expertů SR (AČE SR): Bratislava, 2020; pp 75–79.
 • Chlumecká M., Pokorná-Krayzelová L., Bartáček J.; Effect of headspace geometry on H2S removal from biogas in microaerated digester, Voda 2019; Poděbrady, Czech Republic 18 .- 20. September 2019; pages of fulltext: 8

Fotogalerie


Aktualizováno: 19.7.2022 12:07, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
doc. Ing. Jan Bartáček, PhD.

Rok zahájení:
2019

E-mail:
chlumecm@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 225

Místnost:
B 115

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi