Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → MSc. Bachmannová Christina
iduzel: 56593
idvazba: 70332
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 13.6.2024 21:08:06
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 56593
idvazba: 70332
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/bachmannova-christina'
iduzel: 56593
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/56593
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

MSc. Karmann Christina (Bachmannová)

cb

Téma dizertační práce

Využití bakterií anammox jako zdroje specifických membránových fosfolipidů

Problém

Bakterie anammox, jež se dnes již běžně využívají pro odstraňování sloučenin dusíku z odpadních vod obsahují unikátní lipidy, ladderány. Tyto fosfolipidy, které se nevyskytují u žádné jiné bakterie, tvoří mimořádně rezistentní membrány díky své specifické cyklobutanové struktuře. Dosavadní informace o těchto lipidech, jejich syntéze a podmínkách, které ovlivňují jejich strukturu jsou však zatím minimální a brání tak potenciálnímu využití ladderánů.

Řešení

Cílem tohoto výzkumu je opětovné použití bioodpadu z čistírny odpadních vod jako zdroje ladderánů, které mohou být využity jako biopalivo nebo v chemickém průmyslu. Proto se tento projekt bude věnovat detailnímu popisu vlastností a funkcí membrán tvořených ladderány, jejich syntézy, hledání způsobů extrakce, charakterizace a následného využití ladderanů. Za tímto účelem bude provozováno několik reaktorů s bakteriemi anammox, jak s enrichmenty, tak i kulturami využívanými v čistírnách odpadních vod. Vliv vnějších podmínek, složení mikrobiální populace a další budou sledovány jako faktory ovlivňující strukturu a funkci ladderánů.


Další oblasti zájmu

 • Projekt GAČR LADDEROSOME - 20-13766S – Unikátní ladderánové fosfolipidy v bakteriích anammox: potenciální cenný produkt z odpadních vod 2020–2022
 • Projekt TAČR MICROGENEL eliminace mikropolutantů a genů antimikrobiální rezistence z životního prostředí - 2019 - 2021 - člen týmu VŠCHT od 07/2020, účinná spolupráce s PVK a.s.
 • Stáž v Biothane Anaerobic Technologies, Water Treatment Technologies Veolia
 • Spolupráce s Integrated DNA Technologies, Inc. na optimalizaci CRISPR-Cas9 pro genomové editování Ascomycetes
 • Kurz cytometrie od České Společnosti pro Analytickou Cytometrii
 • Virologie a antivirotika (Stáž v laboratoři Doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., Proteázy Lidských Patogenů, Ústav Organické Chemie a Biochemie AV ČR)
 • Bioremediace, Degradace PCP, farmaceutik apod. (Stáž v laboratoři Prof. RNDr. Tomáše Cajthamla, Ph.D., Environmentální Biotechnologie, Mikrobiologický Ústav, AV ČR)

Vzdělání

 • 2020 – současnost: Studium Ph.D. v oboru Chemie a technologie ochany životního prostředí, Fakulta Technologie Ochrany Prostředí, VŠCHT
 • 2018 – 2020: Studium M.Sc. v oboru  Sustainable Biotechnology, Faculty of Engineering and Science, Aalborg University
 • 2015 – 2018: v oboru Molekulární biologie a biochemie organismů, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova

Podíl na výuce

 • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Články:

 • Karmann, C., Mágrová, A., Jeníček, P., Bartáček, J. and Kouba, V.  2023.  Advances in nitrogen removal and recovery technologies from reject water: economic and environmental perspectives. Bioresour. Technol. accepted
 • Gajdoš, S., Zuzáková, J., Pacholská, T., Kužel, V., Karpíšek, I., Karmann, C., Šturmová, R., Bindzar, J., Smrčková, Š., Nováková, Z., Srb, M., Šmejkalová, P., Kok, D. and Kouba, V.  2023.  Synergistic removal of pharmaceuticals and antibiotic resistance from ultrafiltered WWTP effluent: free-floating ARGs exceptionally susceptible to degradation. Journal of Environmental Management accepted.
 • Kouba, V., Bachmannova, C., Podzimek, T., Lipovova, P., van Loosdrecht, M.C. 2022. Physiology of anammox adaptation to low temperatures and promising biomarkers: a review. Bioresour. Technol., Accepted.
Aktualizováno: 18.10.2023 16:35, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
doc. Ing. Jan Bartáček, PhD.

Rok zahájení:
2020

E-mail:
bachmanc@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 225

Místnost:
B 115

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi