Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Lenka Miklíková
iduzel: 41008
idvazba: 70356
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 14.4.2024 12:13:56
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 41008
idvazba: 70356
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/miklikova-lenka'
iduzel: 41008
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/41008
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Lenka Miklíková

Téma dizertační práce

Řešení problému separace kalu po terciárním srážení fosforu

 

Problém

Zásoby vody se dostávají pod rostoucí tlak, neboť populační růst, změny klimatu a změny ve využívání zemědělské půdy mají vliv na množství a kvalitu vody. Nadbytek nutrientů ve vodách způsobuje zvýšený růst sinic, snížení obsahu rozpuštěného kyslíku, úhyn ryb v důsledku udušení a komplikuje procesy čištění vod pro jejich využití. Mezi hlavní zdroje nutrientů ve vodách patří odtoky z městských čistíren odpadních vod, proto je potřeba věnovat tomuto problém pozornost a pokusit se vyvinout nové nebo zlepšit stávající metody odstraňování nutrientů na městských čistírnách odpadních vod, a to zejména forem fosforu, a tím pracovat na zlepšení kvality vodních zdrojů.

Řešení

Cílem dizertační práce je posouzení a návrh nové environmentální technologie pro čistírny odpadních vod, která by pomohla snížit zátěž životního prostředí fosforem. Výstupem této práce bude návrh pilotní linky cílené pro použití na čistírnách odpadních vod, která bude sloužit jako terciární technologie snižování koncentrace fosforu na mikrogramové hodnoty.


Další oblasti zájmu

  • 2017: Tomsk Polytechnic University, Rusko (studium v rámci Erasmus programu)

Výzkumné projekty

  • H2020 Wider Uptake: Používání chytrých řešení ve vodním hospodářstvíhttps://wider-uptake.webnode.cz/, 2020-2024. J. Wanner, I. Růžičková, M. Pečenka, A. Puškáčová, L. Miklíková, S. Ofori

Ocenění

  • 2015 - 3. místo ve Studentské vědecké konferenci v sekci Technologie vody

Vzdělání

  • 2018 – současnost - VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, doktorand
  • 2015 – 2018 VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: „Stanovení adsorbovatelného organicky vázaného jodu (AOI)“
  • 2011 – 2015 VŠCHT Praha, FTOP, bakalářská práce: “Stanovení adsorbovaných a extrahovatelných organicky vázaných halogenů v čistírenských kalech“

Podíl na výuce

  • Laboratoře technologie vody (Kinetika odstraňování substrátu)
  • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Aktualizováno: 28.5.2021 13:42, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:

Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Rok zahájení:
2018

E-mail:
lenka.miklikova@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 127

Místnost:
B 112

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi