Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Martin Pečenka, Ph.D.
iduzel: 10624
idvazba: 70361
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 21.4.2024 04:56:40
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 10624
idvazba: 70361
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/pecenka-martin'
iduzel: 10624
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/10624
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Martin Pečenka, Ph.D.

Pecenka

E-mail: martin.pecenka@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 174
Místnost: B U02
Fax: +420 220 444 305
Web:  

Inženýrské studium dokončil v roce 1999, doktorské v roce 2009. Obojí absolvoval na Ústavu technologie vody a prostředí (VŠCHT Praha). V roce 2000 nastoupil na Ústavu technologie vody a prostředí na pozici asistenta, od roku 2010 je odborným asistentem.

V odborné činnosti se zabývá zejména následujícími tématy: biologické čištění odpadních vod, matematické modelování a kinetika biochemických procesů na ČOV, odstraňování nutrientů z odpadních vod, zatížení povrchových vod nutrienty, aerobní stabilizace kalu, čištění průmyslových odpadních vod.


Výzkumné projekty:

 • H2020 Wider Uptake: Používání chytrých řešení ve vodním hospodářstvíhttps://wider-uptake.webnode.cz/, 2020-2024. J. Wanner, I. Růžičková, M. Pečenka, A. Puškáčová, L. Miklíková, S. Ofori
 • Výzkumný záměr MŠMT 6046137308 Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí, 2007 – 2013 (člen řešitelského týmu)
 • Grant MPO 1H-PK2/42: Automatizovaná linka pro autotermní aerobní hygienizaci a stabilizaci kalů (ATAD) z komunálních čistíren odpadních vod – výzkum, vývoj, výroba a odzkoušení prototypu a návrh provozního zařízení, 2005 – 2009 (člen řešitelského týmu)
 • Grant MPO FT –TA2/066: Výzkum a vývoj systému dezintegrace vláknitých struktur v aktivovaném kalu, 2005 – 2009 (člen řešitelského týmu)
 • Grant MPO FF-P/080: Výzkum a vývoj technologií termální aerobní stabilizace organického odpadu pro průmyslové použití, 2002 – 2004 (člen řešitelského týmu)
 • Projekt NAZV reg. č. QC 0244: Integrovaný přístup při návrhu rekonstrukcí a modernizací ČOV, 2000 – 2005 (člen řešitelského týmu)
 • Projekt NAZV reg. č. EP 9259: Využití poznatků z populační dynamiky aktivovaných kalů pro řešení provozních problémů systémů biologického odstraňování nutrientů, 1999 – 2001 (člen řešitelského týmu)
 • Projekt EU INCO-COPERNICUS-PL971185: Biotechnological procedures for sustainable water management (AQUABIOTEC), 1998 – 2000 (člen řešitelského týmu)

Nejdůležitější publikace:

 • K. Skleničková, M. Pečenka, J. Říhová Ambrožová, S. Abbrent, V. Vlčková, H. Beneš, M. Halecký, 2021: Influence of biodegradable polyurethane foam on biocoenosis and sludge activity in reactors simulating low-load wastewater treatments, Journal of Water Process Engineering, Volume 44 (2021) 102455, https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102455
 • Skleničková K., Koloušek D., Pečenka M., Vejmelková D., Šlouf M., Růžičková I. (2020) Application of zeolite filters in fish breeding recirculation systems and their effect on nitrifying bacteria, Aquaculture 516, 734605.
 • Dolejs P., ElTayar G., Vejmelkova D., Pecenka M., Polaskova M., Bartacek J. 2018: Psychrophilic anaerobic treatment of sewage: Biomethane potential, kinetics and importance of inoculum selection. Journal of Cleaner Production 199, 93-100, DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.07.134
 • Poláková, E., Strnadová, N., Stryjová, H., Pečenka, M. 2013. Využití biologické nitrifikace pro odstranění amoniakálního dusíku z důlních vod, Chemické listy, 107 (5), 373-376.
 • Škorvan Ondřej; Sýkora J.; Pečenka Martin; 2010; Stanovení frakcí organického znečištění v průmyslových a komunálních odpadních vodách; Odpadové vody 2010; 126-131; Štrbské Pleso; 20.10. 2010
 • Vacková Lenka; Pečenka Martin; Wanner Jiří; Mrákota Jan; 2010; Rychlost odstraňování sloučenin dusíku při použití enkapsulované biomasy; Vodárenská biologie 2010; 212-216; Praha; 3.2. 2010
 • Konstantinovic D., Pečenka M., Wanner J. (2009) The effects of drained waste waters on the Švihov water supply reservoir, sborník konference Odpadní vody – Wastewater 2009, 5. – 7. 5., Plzeň. pp. 170 – 177
 • Wanner J., Pečenka M. (2008) Terciární čištění odpadních vod v návaznosti na použití BAT, sborník semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XIII, 1. – 2. 4., Moravská Třebová, pp. 33 – 40
 • Jakubčová Z., Pečenka M., Vilím D. (2007) Rozvoj MBR technologie v Česku, sborník konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství, 13. 11., Soběslav, pp. 36-46
 • Pečenka M., Dvořáková M., Chorvátová M. (2006). Vliv membránové separace na složení a aktivitu aktivovaného kalu, sborník konference Nové trendy v čistírenství 2006, Soběslav, pp. 45 – 52.
 • Pečenka M., Svojitka J., Koller M., Wanner J. (2005). Optimalisation of Denitrification by Means of External Substrate Dosing. Proceedings of the IWA Specialized Conference: Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes and Recycle Streams, Krakow (PL), 19. – 21 září 2005, pp. 1041 – 1045
 • Pečenka M., Wanner J. (2004) Využití matematického modelování při optimalizaci provozu ČOV, sborník semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod IX., 27. – 28. dubna 2004, Moravská Třebová, pp. 81 – 59
 • Holba M., Pečenka M., Wanner J. (2003) Matematické modely usazovacích a dosazovacích nádrží, sborník konference Odpadní vody – Wastewater 2003, 13.-15.5.,Olomouc, pp.131 – 134
 • Pečenka M.,Holba M., Vymětalová K., Hloušek T., Wanner J. (2002) Zjišťování nitrifikační kapacity aktivovaného kalu pomocí respiračních měření. Závislost maximální rychlosti odstraňování substrátu na pH, sborník 2. konference Odpadové vody 2002, 3.-5.4.,Tatranské Zruby, pp. 299 – 305
Aktualizováno: 23.11.2021 09:54, Autor: Lucie Pokorná

Interní doktorandi

×

Vyučované předměty:

 • Biologické čištění odpadních vod
 • Výpočty biologických ČOV
 • Technologické výpočty a modelování
 • Laboratoř technologie vody
 • Management vodního hospodářství
×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi