Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Plutová Beáta
iduzel: 22719
idvazba: 70363
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 25.7.2024 18:46:33
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22719
idvazba: 70363
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/plutova-beata'
iduzel: 22719
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/22719
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Plutová Beáta

DSC_6141u

Téma dizertační práce

Pokročilé fyzikálně chemické čistírenské technologie pro snížení vodní stopy ve vybraných průmyslových odvětvích

 

Problém

Vzrůstající nároky moderní společnosti na množství a kvalitu vody v kombinaci se snižující se dostupností vodních zdrojů činí téma jakosti, úspor, recirkulace a opětovného využívání vody stále aktuálnější. Tento problém se nevyhýbá ani průmyslu, který je ve vyspělých zemích, včetně České republiky, významným odběratelem vody, a také producentem vod odpadních. V budoucnu by se právě voda mohla stát faktorem, který bude omezovat rozvoj a snižovat konkurenceschopnost českých průmyslových podniků.

Řešení

V rámci tohoto tématu zkoumáme potenciál moderních čistírenských technologií založených na fyzikálně chemických procesech (např. pokročilých oxidačních procesů nebo membránových separací) pro úsporu vody a minimalizaci znečištění odpadních vod ve vybraných průmyslových odvětvích. Hlavním nástrojem bude stanovení tzv. vodní stopy. Na základě dostupných dat o odběrech vody a vypouštění odpadních vod v České republice budou identifikována klíčová vodohospodářsky významná odvětví, až na úroveň konkrétních podniků. V rámci zvolených případových studií pak bude posouzena vodní stopa stávající technologie čištění odpadních vod a budou posuzovány změny, které by vyvolala její modernizace pomocí vhodných fyzikálně chemických procesů.


Další oblasti zájmu

 • Projekt TAČR SS02030027 Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu
 • Popularizace vody: Lektor programu H2ospodař!. Více na http://www.h2ospodar.cz/
 • Veolia Summer School in France (Jouy-le-Moutier) – Creating Solution for Smart cities
 • DAAD Go East Summer School in Kyrgyz Republic (Kyrgyz State University) – „Hydropower stations as a renewable and most important sources of energy in Kyrgyzstan.“

Vzdělání

 • 2020 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
 • 2018 – 2020 VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: „Elektrochemická stabilizace moči v kombinaci s dezinfekcí dešťové vody”.
 • 2015 – 2018 VŠCHT Praha, FTOP, bakalářská práce: “Recyklace dusíku z průmyslových odpadních vod pomocí denitrifikace inhibované sulfidy “.
 • 9. 2018 – 2. 2. 2019 Erasmus +, absolvovaní jednoho semestru studia v Belgii, Universiteit Gent
 • 2. 2020 – 22. 5. 2020 Erasmus +, vypracování diplomoví práce v Belgii, Universiteit Gent

Podíl na výuce

 • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Články:

 • Kouba V., Cao Thanh H.N., Plutová B., Paulů A., Šátková B., Vejmelková D., Dolejš P., Hejnic, J., Jeníček, P., Bartáček, J. 2019. Nitritace v hlavním proudu splaškové odpadní vody po anaerobním předčištění: poloprovozní zkušenosti . Vodní Hospodářství, (vh2/2019).

 Přednášky:

 • Kouba, V., Thanh, H., Plutová, B., Paulů, A., Šátková, B., Vejmelková, D., Dolejš, P., Hejnic, J., Jeníček, P., Bartáček, J. 2018. Nitritace v hlavním proudu splaškové odpadní vody po anaerobním předčištění: zkušenosti z poloprovozu. in: Odpadové vody 2018. Štrbské Pleso, pp. 6.
 • Kouba, V., Thanh, H., Plutová, B., Paulů, A., Šátková, B., Vejmelková, D., Dolejš, P., Hejnic, J., Jeníček, P., Bartáček, J. 2019. Partial nitritation of anaerobically pre-treated sewage: pilot-scale experiences. in: AD16. Delft, The Netherlands.
Aktualizováno: 3.11.2020 15:25, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Rok zahájení:
2020

E-mail:
plutovaa@vscht.cz 

Tel.:
+420 220 445 225

Místnost:
B 22d

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi