Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 20.5.2024 03:03:50
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/plan/22320/N202'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technologie vody

Předměty programu

Informace o studijním plánu

Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M217006 Vodárenství 3 / 2 / - Z+Zk 7
M217009 Mikrobiologie v technologii vody 2 / 1 / - Z+Zk 4
M217010 Analytika vody 2 / 1 / - Z+Zk 4
M217012 Laboratoř analytiky vody - / - / 8 KZ 5
M217015 Hydrobiologie 2 / 1 / - Z+Zk 4
M217016 Fyzikálně chemické čištění odpadních vod 2 / 1 / - Z+Zk 4
M217017 Biodegradace a ekotoxicita 2 / - / - Zk 3

Letní semestr

Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M217002 Distribuční sítě a stokování 2 / 1 / - Z+Zk 4
M217003 Biologické čištění odpadních vod 3 / 1 / - Z+Zk 6
M217004 Výpočty biologických čistíren odpadních vod 1 / 2 / - KZ 3
M217011 Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie - / - / 4 KZ 3
M217018 Anaerobní čistírenské procesy 2 / 1 / - Z+Zk 4
M217022 Seminář k projektu technologie vody - / 2 / - KZ 2
M217034 Projekt technologie vody - / - / 6 KZ 5
M251001 Odborná praxe - / - / - Z 3

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M217005 Vodní hospodářství průmyslu 3 / - / - Zk 5
M217007 Technologické výpočty a modelování 1 / 1 / - Z+Zk 3
M217008 Speciální metody analytiky vody 2 / - / - Zk 3
M217013 Laboratoř technologie vody - / - / 8 KZ 5
M217014 Hydrologie a pedologie 2 / 1 / - Z+Zk 4
M217019 Kalové hospodářství 2 / - / - Zk 3
M217020 Předdiplomní seminář technologie vody - / 2 / - KZ 2
M217035 Laboratorní projekt technologie vody - / - / 7 KZ 5

Letní semestr

Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M251050 Diplomová práce - / - / 30 Z 30

Libovolný. ročník

Zimní semestr

Predměty v AJ pro studenty českých magisterských SP
Volitelné jazyky - magisterské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - magisterské studium

Letní semestr

Predměty v AJ pro studenty českých magisterských SP
Volitelné jazyky - magisterské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - magisterské studium

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi