Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Studium → CŽV → Zásady správné laboratorní praxe (QA/QC) v biologii a mikrobiologii
iduzel: 74579
idvazba: 91891
šablona: stranka_ikona
čas: 15.7.2024 22:27:05
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 74579
idvazba: 91891
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/czv/laboratorni-praxe-v-mikrobiologii'
iduzel: 74579
path: 8548/4168/1410/1947/3732/18969/74579
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zásady správné laboratorní praxe (QA/QC) v biologii a mikrobiologii

Kurz pořádaný ve spolupráci VŠCHT a sdružení SOVAK

Garant kurzu: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Hana Sýkorová, Ph.D., Ing. Jana Kadavá

Maximální počet účastníků:                                                6
Minimální počet účastníků pro otevření kurzu:        3
Potřebné vlastní vybavení do laboratoře:                   pracovní oděv (laboratorní plášť) a obuv

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami mikrobiologického a biologického rozboru používanými ve zkušebních laboratořích. Součástí kurzu je teoretická část zaměřená na stěžejní a rizikové kroky při mikrobiologické (kultivační) a biologické (mikroskopické) práci. Posluchač se naučí pracovat s různými matricemi vzorků (voda, nárost, kal, sediment) ve vztahu k legislativním požadavkům a vhodným metodám pro stanovení cílového mikroorganismu. Cílem kurzu je rovněž seznámit účastníky s metodami mikrobiologického a biologického rozboru používanými ve zkušebních laboratořích v rozsahu akreditace. Zmíněny jsou zásady správné praxe v laboratoři, požadavky QA/QC (výkonnostní charakteristiky médií, selektivita, specifičnost, produktivita, referenční materiály, interní konfirmace, verifikace) a zajištění platnosti výsledků s ohledem na ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Doplněna je i praktická ukázka některých kultivačních procedur a mikroskopických technik.

Absolvent obdrží certifikát o absolvování jednotlivého modulu v rámci kurzu.

Cílová skupina

Kurz je určený začátečníkům, falešným začátečníkům, osobám pracujícím v biologických laboratořích, pro mírně pokročilé a pokročilé. Je rovněž určený pro zájemce o danou problematiku pracující nejen v technologických provozech, ale i v managementu. 

Časový a obsahový plán kurzu 

Kurz je složený ze 4 jednodenních modulů (každý 6 h), které na sebe obsahově navazují. Lze si ale vybrat i pouze některé moduly.

Modul 1: Základy mikrobiologie/biologie, používané kultivační a mikroskopické metody, vhodné přístroje a zařízení, práce v laboratoři (osvojení zásad aseptické práce v mikrobiologické laboratoři), úprava vzorků pro rozbory (očkování, přímý výsev, membránová filtrace). Teoretická a praktická část.

Modul 2: Mikrobiologický rozbor různých typů vzorků, práce s normami (požadavky na stanovení ukazatelů kvality vody), selektivní/neselektivní stanovení, konfirmace indikátorového organismu. Teoretická a praktická část.

Modul 3: Mikroskopická analýza různých typů vzorků v návaznosti na provedené kultivační metody, práce s normami (požadavky na stanovení ukazatelů kvality vody). Teoretická a praktická část.

Modul 4: Požadavky QA/QC (výkonnostní charakteristiky médií, selektivita, specifičnost, produktivita, referenční materiály, interní konfirmace, verifikace) a zajištění platnosti výsledků s ohledem na ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Příklady z praxe.

Nejbližší termíny:

Modul 1:   1. března 2024
Modul 2:   8. března 2024
Modul 3:   15. března 2024
Modul 4:   22. března 2024

Přihlášení emailem na adrese: jana.ambrozova@vscht.cz

Aktualizováno: 11.1.2024 15:47, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi