Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Studium → CŽV → Základní metody analýzy vody v teorii i praxi
iduzel: 74578
idvazba: 91889
šablona: stranka_ikona
čas: 19.4.2024 03:48:29
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 74578
idvazba: 91889
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/czv/zaklady-analytiky-vody'
iduzel: 74578
path: 8548/4168/1410/1947/3732/18969/74578
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základní metody analýzy vody v teorii i praxi

Kurz pořádaný ve spolupráci VŠCHT a sdružení SOVAK

Garant kurzu: Ing. Hana Kujalová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Hana Kujalová, Ph.D.; Ing. Jan Manda, Ph.D.

Maximální počet účastníků:                                                6
Minimální počet účastníků pro otevření kurzu:        3
Potřebné vlastní vybavení do laboratoře:                   pracovní oděv (laboratorní plášť) a obuv

Účastníci kurzu se seznámí s principy stanovení ukazatelů, které jsou běžnou součástí základního, resp. rozšířeného fyzikálně-chemického rozboru vod pitných, provozních, bazénových i odpadních, a to s využitím standardizovaných metod titračních a spektrofotometrických. Ke všem stanovením bude nejprve podán výklad, poté bude následovat praktická ukázka v laboratoři a možnost samostatně si probrané metody vyzkoušet. Účastníci kurzu se tak detailně seznámí se správným pracovním postupem a různými úskalími všech probraných stanovení. V průběhu kurzu obdrží studijní materiály k odpřednášeným tématům a na závěr certifikát o absolvování kurzu.

Cílem kurzu je získání či prohloubení teoretických znalostí a jejich propojení s praktickým provedením daných metod, seznámení s důležitými aspekty každého stanovení z hlediska BOZP, použitelností metody pro různé typy vzorků, uplatněním a eliminací rušivých vlivů, častými zdroji chyb při práci a se zpracováním naměřených dat.

Cílová skupina:

Kurz je určený pro pracovníky laboratoří a další osoby zabývající se kvalitou vody, kteří potřebují oživit nebo doplnit znalosti v oblasti analytiky vody. Využití může nalézt zejména při zavádění nových metod v laboratoři, anebo při revizi stávajících postupů, dále jako součást zaškolování nových pracovníků nebo prohlubování a upevňování znalostí stávajících pracovníků.

Časový a obsahový plán kurzu: 

Kurz je složený ze 3 jednodenních modulů (každý v rozsahu 8 h, tj. od 8:30 do 16:30), které na sebe obsahově navazují a lze je absolvovat i samostatně dle výběru.

Modul 1: Titrační stanovení neutralizačních kapacit, vápníku, hořčíku, chloridů a síranů;                               spektrofotometrické stanovení železa, manganu a aktivního chloru; měření pH a konduktivity.

Modul 2: Spektrofotometrické stanovení anorganických speciací dusíku (dusitany, dusičnany a amoniakální dusík) a fosforu (orthofosforečnany, celkový fosfor); vyhodnocení výsledků spektrofotometrických stanovení (kalibrační závislost, metoda přídavku standardu); základy kvalimetrie. 

Modul 3: Stanovení rozpuštěného kyslíku titračně i optickou sondou; sumární stanovení                               organických látek, resp. kyslíkových ukazatelů (CHSKMn, CHSKCr, BSK5); stanovení kyanidů; porovnání standardizovaných metod dle ČSN/EN/ISO a tzv. setových metod Merck/Hach

Nejbližší termíny:

Modul 1:   12. ledna 2024
Modul 2:   19. ledna 2024
Modul 3:   26. ledna 2024

Přihlášení emailem na adrese: hana.kujalova@vscht.cz 

Aktualizováno: 21.12.2023 13:19, Autor: Jan Bartáček

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi