Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Věda a výzkum → Přístrojové vybavení → Chemický rozbor vody
iduzel: 37804
idvazba: 48996
šablona: stranka_submenu
čas: 21.4.2024 05:20:22
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 37804
idvazba: 48996
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/pristrojove-vybaveni/chemicky-rozbor-vody'
iduzel: 37804
path: 8548/4168/1410/1947/3733/37790/37804
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemický rozbor vody

Isotachophoréza ITP/ CZE- IONOSEP 2005 s přídavným UV/VIS detektorem ECD 2000

Kontakt: Ing. Jana Bartáčková, Ph.D.

b jana.bartackova@vscht.cz  e 220 44 4374

 

 • Stanovení aniontů a kationtů ve vodách

Plynový chromatograf FISONS  GC 8130 s FID

Kontakt: Ing. Dana Pokorná, CSc.

b dana.pokorna@vscht.cz  e 220 44 3151

 

 • Stanovení nižších mastných kyselin – octová, propionová, izomáselná, máselná, izovalerová, valerová, kapronová – ve vodě

Plynový chromatograf HP 5890 s FID a ECD - Hewlett-Packard, USA

Kontakt: Prof. Ing. Václav Janda, CSc.

b vaclav.janda@vscht.cz  e 220 44 3145

 

 • Analýza těkavých organických látek

Plynový chromatograf-hmotnostní spektrometr Fisons GC 8000/MD 800, GB

Kontakt: Prof. Ing. Václav Janda, CSc.

b vaclav.janda@vscht.cz  e 220 44 3145

 

 • Identifikace a analýza těkavých organických látek

Plynový chromatograf GC SHIMADZU 2010 s FID detektorem 

Kontakt: Ing. Jana Bartáčková, Ph.D.

b jana.bartackova@vscht.cz  e 220 44 4374

 

 • Stanovení NEL a alifatických uhlovodíků

Chromatografický systém Agilent Infinity 1290/1290II s DAD detekcí a MS Agilent 6460 typu QqQ (ESI) 

Kontakt: RNDr. Štěpánka Smrčková, Ph.D.

b stepanka.smrckova@vscht.cz  e 220 44 5215

 

 • Kvantitativní stanovení organických látek

Vysokoúčinný kapalinový chromatograf HPLC HP 1050 s multiply wavelength a fluorescenčním detektorem, HP, USA

Kontakt: Prof. Ing. Václav Janda, CSc.

b vaclav.janda@vscht.cz  e 220 44 3145

 

 • Analýza organických látek

AAS-908 AA - GBC, Austrálie

Kontakt: Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

b nina.strnadova@vscht.cz  e 220 44 3148

 

 • Atomová absorpční spektroskopie (ETA atomizace a atomizace v plameni)

UV/VIS-916 Spektrofotometr - GBC, Austrálie

Kontakt: Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

b nina.strnadova@vscht.cz  e 220 44 3148

 

 • Spektrofotometrická analýza v oblasti spektra 200 – 900 nm, manuální i automatický časový scan spektra

Spektrofotometr UV-1700PhamaSpec SHIMADZU

Kontakt: Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

b jana.ambrozova@vscht.cz  e 220 44 5123

 

 • Pracovní rozsah vlnových délek 1100 nm až 190 nm, možnost napojení na PC a tiskárnu, nástavec na kyvety (skleněné a křemenné kyvety o délce 1 a 5 cm)

Aparatura na separaci neionogenních tenzidů

Kontakt: Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

b vladimir.sykora@vscht.cz  e 220 44 3229

 

 • Stanovení neionogenních tenzidů podle ČSN ISO 7875-2 (separace tenzidů sublatací před vlastní analýzou)

Shimadzu TOC-V CPH s měřicí jednotkou TNM-1

Kontakt: Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

b vladimir.sykora@vscht.cz  e 220 44 3229

 

 • Analyzátor uhlíku 
 • Diferenční stanovení rozpuštěného organického a anorganického uhlíku (DOC, IC) podle ČSN ISO 8245 
 • Stanovení rozpuštěného neodtěkatelného a odtěkatelného organického uhlíku (NPOC, POC) 
 • Stanovení rozpuštěného celkového dusíku (TN)

Shimadzu TOC-5000A

Kontakt: Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

b vladimir.sykora@vscht.cz  e 220 44 3229

 

 • Analyzátor uhlíku 
 • Diferenční stanovení rozpuštěného organického a anorganického uhlíku (DOC, IC) podle ČSN  ISO 8245
 • Stanovení rozpuštěného neodtěkatelného organického uhlíku (NPOC)
 • Stanovení TOC a IC v pevných vzorcích podle ČSN EN 13 137

LTX 2000 - LABTECH s.r.o., ČR

Kontakt: Ing. Jan Bindzar, Ph.D.

b jan.bindzar@vscht.cz  e 220 44 5125

 

 • Skupinové stanovení organických halogenovaných látek
 • Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v pevných i kapalných vzorcích 
 • Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) v pevných vzorcích 
 • Stanovení adsorbovatelného organicky vázaného jodu (AOI) v pevných i kapalných vzorcích
Aktualizováno: 25.10.2018 12:35, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi