Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Věda a výzkum → Projekty → Centrum Voda
iduzel: 57685
idvazba: 73802
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.6.2024 18:28:49
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 57685
idvazba: 73802
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/projekty/57685'
iduzel: 57685
path: 8548/4168/1410/1947/3733/18494/57685
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu (Centrum Voda)

Kapka 2

Poskytovatel: 

Technologická agentura ČR

Výzva:

Prostředí pro život

Trvání:

2020-2026

Číslo/akronym:

SS02030027 

Řešitelé za VŠCHT:

Partneři:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (hlavní řešitel) 

Hlavní stránky

https://www.centrum-voda.cz/

Cíle projektu:                   

Cílem projektu je, pomocí činností výzkumného centra „Voda“, přispět k lepšímu poznání v oblastech:

  • - budoucích požadavků na vodu v podmínkách a)změny klimatu i b)touto změnou vyvolaných modifikací společnosti,
  • - porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení deficitních území,
  • - vlivu klimatické změny na ekosystémy, vlivu pokračujícího antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného prostředí,
  • - vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod,
  • - snižování množství a míry znečištění v průmyslových odpadních vodách.

Pomocí nových poznatků, zjištěných v rámci činnosti centra a pomocí jejich šíření bude možné přispět k větší resilienci společnosti následujícími způsoby:

  • - přípravou adaptačních i mitigačních opatření, posouzením jejich účinnosti a to jednotlivě, v rámci jejich soustav i v rámci zapojení více jejich druhů,
  • - optimalizací jejich návrhu z hlediska jejich účinnosti i ekonomické efektivnosti,
  • - zlepšením, případně alespoň zachováním dobrého stavu složek životního prostředí v podmínkách změny klimatu.

Projekt zajistí řešení aktuálních dlouhodobých výzkumných úkolů, které vyžadují potřebný čas a kapacity. Projekt je zaměřen zvláště na Specifický cíl 1 Programu, tj. zejména na problematiku vodního hospodářství, sucha, zmírňování jeho dopadů na lidská sídla, přírodu a zásobování obyvatelstva vodou. Klade si za cíl, stát se ve své oblasti významným příspěvkem pro vytvoření klimatického balíčku ČR. Věnuje se také ovšem i problematice povodní a to právě se zaměřením na aspekty ovlivnění povodní změnou klimatu. Cílem Projektu je také přispět k naplnění a aktualizaci základních koncepcí na úrovni státu i regionů, zejména Strategie přizpůsobení se změně klimatu, Koncepce ochrany před následky sucha, Národních plánů povodí a Plánů pro zvládání povodňových rizik. Výsledky projektu budou mít odraz také v oblasti legislativní.

Náš ústav je zapojen do činností týkajících se nakládání s vodou v průmyslu: vývoj scénářů potřeby vody pro průmysl, problematika vypouštění průmyslových odpadních vod do veřejné kanalizace.

Aktualizováno: 19.12.2022 09:39, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi