Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Věda a výzkum → Projekty → WaterScanToolbox → Motivace
iduzel: 54606
idvazba: 63248
šablona: stranka_ikona
čas: 28.5.2024 18:43:55
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 54606
idvazba: 63248
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/projekty/WaterScanToolbox/54606'
iduzel: 54606
path: 8548/4168/1410/1947/3733/18494/54600/54606
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

WaterScan Toolbox - Motivace

Za nejcennější komoditu již neplatí drahé kovy nebo ropa, ale data (informace) a voda. Schopnost získávat a zpracovávat relevantní data o vodohospodářské infrastruktuře je proto zásadní pro udržitelný rozvoj společnosti. Projekt je postaven na principu digitalizace vodohospodářské infrastruktury (Smart Metering). Průmysl 4.0, tj. nyní kulminující čtvrtá průmyslová revoluce, si žádá moderní přístup i ke správě vodohospodářské infrastruktury měst a obcí. Využití umělé inteligence k získávání prediktivních dat o kvalitě vody v praxi je zcela novým konceptem, nicméně opírajícím se o již fungující digitální nástroje (cloudová platforma s velkým výpočetním výkonem, metoda strojového učení s Big daty).

Projekt reaguje na potřebu vodohospodářských dat, definovanou v metodice MMR - Koncept inteligentních měst (2015) jako základního znalostního pilíře pro datově vedený rozvoj měst, adaptační opatření na změnu klimatu a ochranu přírodních zdrojů.

Současný stav poznání se v provozní praxi stokování a čistírenství opírá o dynamické modely stokových sítí (kvantita vody - hydrologické a hydraulické modely) anebo o korelační vztahy mezi přímo a nepřímo měřenými fyzikálně chemickými ukazateli (kvalita vody). Stávající aplikace ale neumožňují predikovat budoucí stav kvality (a kvantity) odpadní vody. Projekt WST staví na využití posledních poznatků z IT, tj. hloubková analýza dat a tvorba neuronové sítě a zároveň aplikuje technologické znalosti provozu kanalizací a ČOV.

Aktualizováno: 26.5.2020 11:43, Autor: Lucie Pokorná

WaterScan Toolbox

Grant ID
SS01020210

Zahájení
1.května 2020

Ukončení
30.dubna 2023

Poskytovatel
TAČR, veřejná soutěž Prostředí pro život 1

Celkový rozpočet
19 928 841 Kč

Koordinátor
VŠCHT Praha

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi