Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 60716
idvazba: 71781
šablona: stranka
čas: 22.6.2024 17:08:40
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 60716
idvazba: 71781
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/projekty/WaterScanToolbox/54609/54713/18388/60716'
iduzel: 60716
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/60716
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2020

Diplomové práce

Technologie vody

Časarová Kristýna Detekce extracelulárních genů antibiotické rezistence v odpadních vodách
Černá Natálie Porovnání použitelnosti desinfekčních prostředků pro recyklaci šedých vod
Halašková Nela Testování poloprovozní jednotky s kombinací AOP a GAU pro odstraňování pesticidů z pitné vody
Hubač Jan Výskyt a biodegradace mikropolutantů v povrchových vodách
Kopáček Marek Inhibiční účinky alternativních sladidel na biocenózu aktivovaného kalu
Martinek Jiří Vodní sklo jako inhibitor koroze
Matýsek Dominik Aplikace metody FISH pro detekci vláknitých mikroorganismů typu GALOs
Musilová Nikola Redukce mikrobiálního znečištění při terciárním čištění odpadních vod
Plutová Beáta Elektrochemická stabilizace moči v kombinaci s dezinfekcí dešťové vody
Šimůnková Adéla Monitoring stavu filtračních vložek větracích průduchů u zemních vodojemů
Tafil Tomáš Biologické odstraňování fosforu na ČOV se systémem D-N

Analytická chemie životního prostředí

Škodáková Klára Vliv chlorace a pasterizace na výskyt genů antibiotické rezistence na výstupech z nemocniční čistírny odpadních vod
Vytlačilová Lucie Vybrané léčivé látky v odpadních vodách

Bakalářské práce

Hlinková Eva-Žofie Biologická konverze energeticky bohatých plynů na biometan
Chmelíková Michaela Odstraňování mikropolutantů z šedé vody
Kvaček Robert Kvalitativní analýza mikroplastů ve vodě medotou barvení
Růžičková Jana Anaerobní fermentace rostlinné biomasy kontaminované radioaktivním spadem
Spěváková Jana Citlivost a odezva řas na toxicitu přítomnou v prostředí
Rasskazova Polina Oxidace odpadních vod s obsahem sloučenin dusíku
Aktualizováno: 6.9.2021 10:51, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi