Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Věda a výzkum → Projekty → MEMFOS
iduzel: 54921
idvazba: 73805
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 21.4.2024 03:24:49
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 54921
idvazba: 73805
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/projekty/memfos'
iduzel: 54921
path: 8548/4168/1410/1947/3733/18494/54921
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nanotechnologie pro snížení zatížení ekosystémů fosforem

1

Poskytovatel: 

Technologická agentura ČR

Výzva:

Tento projekt je financován z výzkumného a inovačního programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje – EPSILON

Trvání:

2019 - 2021

Číslo/akronym:

TH04030202

Řešitelé za VŠCHT:

  • Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
  • Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.
  • Ing. Martin Pečenka, Ph.D.
  • Ing. Lenka Miklíková (Ph.D. student)

Partneři:

Problém:

V posledních letech se eutrofizace ukázala jako vážná hrozba pro vodní útvary. Nadbytek nutrientů ve vodách způsobuje zvýšený růst sinic, což dále způsobuje snížení obsahu rozpuštěného kyslíku, úhyn ryb v důsledku udušení a komplikuje procesy čištění vod pro jejich další využití. Zhoršující se kvalita vodních zdrojů přímo souvisí s činností člověka. Mezi jeden z hlavních zdrojů nutrientů ve vodách patří odtoky z městských čistíren odpadních vod. Proto je potřeba věnovat tomuto problému pozornost a pokusit se vyvinout nové nebo zlepšit stávající metody odstraňování nutrientů na městských čistírnách odpadních vod, a to zejména forem fosforu, a tím pracovat na zlepšení kvality vodních zdrojů.

Cíl projektu:

Hlavním cílem je zavedení environmentální technologie na čistírnách odpadních vod, která sníží zátěž životního prostředí fosforem v oblasti ochrany vod, resp. minimalizuje riziko negativního vlivu tohoto polutantu na zdraví živých organismů a člověka. Jedná se o výzkum a vývoj technologie terciárního čištění s použitím nanomembránové technologie, kdy bude využit nanomateriál pro minimalizaci koncentrace fosforu na odtoku z čistíren odpadních vod. Hlavním výsledkem projektu bude funkční vzorek – zařízení MEMFOS. Toto zařízení nalezne uplatnění na čistírnách odpadních vod, kde budou požadovány mikrogramové koncentrace celkového fosforu na odtoku.

Jednotlivé cíle projektu:

V oblasti terciárního čištění odpadních vod není v ČR použita technologie, která by zajišťovala mikrogramové odtokové hodnoty fosforu ani technologie používající nanomateriál. Vzhledem k připravovaným změnám zákona požadující snížení odtokové koncentrace fosforu na ČOV je potřeba na tento požadavek reagovat, tzn. nalézt řešení a tím být připraven pro nově vznikající trh ve vodohospodářském sektoru. Postup řešení zahrnuje následující body:

  1. Laboratorní testování chování stávajících nanomateriálů při zatížení vodou z odtoku čistíren odpadních vod s následnou modifikací materiálu, tak aby jej bylo možné použít jako funkční prvek pro pilotní linku MEMFOS.
  2. Návrh, projekt pilotní linky MEMFOS.
  3. Výroba pilotní linky MEMFOS.
  4. Testování pilotní linky MEMFOS.
  5. Optimalizace provozu pilotní linky MEMFOS.

Klíčová slova:

filtrační nanostrukturovaný materiál; terciární čištění; odpadní voda; čistírna odpadních vod; fosfor; environmentální technologie

2 (šířka 215px)

Aktualizováno: 19.6.2020 12:51, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi