Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueFETÚTVP  → About DWTEE → People → Dr. Martin Pečenka
iduzel: 19028
idvazba: 72199
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 20.4.2024 14:54:34
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 19028
idvazba: 72199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/department/people/pecenka-martin'
iduzel: 19028
path: 8548/4168/4169/4171/18927/18968/19028
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Dr. Martin Pečenka

Pecenka
E-mail: Martin.Pecenka@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 147
Room: B U02
Fax.: +420 220 444 305
Web: http://web.vscht.cz/pecenkam

 

 • 1999 - graduated at the Institute of Chemical Technology Prague (ICT Prague)
 • 2009 - obtained his Ph.D. degree at the Department of Water technology and Environmental Engineering
 • 2000 - now: acceded to the office of the assistant professor at the Department of Water technology and Environmental Engineering.

Research:

In his professional activity he is concerned with following subjects: the biological wastewater treatment, the mathematical modeling and the kinetics of the biological processes at the wastewaters treatment plants, the nutrients removing from the wastewaters, the surface waters nutrient load, the sludge aerobic stabilization, the industrial wastewaters treatment.

Projects:

 • Výzkumný záměr MŠMT 6046137308 Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí, 2007 – 2013 (člen řešitelského týmu)
 • Grant MPO 1H-PK2/42: Automatizovaná linka pro autotermní aerobní hygienizaci a stabilizaci kalů (ATAD) z komunálních čistíren odpadních vod – výzkum, vývoj, výroba a odzkoušení prototypu a návrh provozního zařízení, 2005 – 2009 (člen řešitelského týmu)
 • Grant MPO FT –TA2/066: Výzkum a vývoj systému dezintegrace vláknitých struktur v aktivovaném kalu, 2005 – 2009 (člen řešitelského týmu)
 • Grant MPO FF-P/080: Výzkum a vývoj technologií termální aerobní stabilizace organického odpadu pro průmyslové použití, 2002 – 2004 (člen řešitelského týmu)
 • Projekt NAZV reg. č. QC 0244: Integrovaný přístup při návrhu rekonstrukcí a modernizací ČOV, 2000 – 2005 (člen řešitelského týmu)
 • Projekt NAZV reg. č. EP 9259: Využití poznatků z populační dynamiky aktivovaných kalů pro řešení provozních problémů systémů biologického odstraňování nutrientů, 1999 – 2001 (člen řešitelského týmu)
 • Projekt EU INCO-COPERNICUS-PL971185: Biotechnological procedures for sustainable water management (AQUABIOTEC), 1998 – 2000 (člen řešitelského týmu)

 

Publications:

 • K. Skleničková, M. Pečenka, J. Říhová Ambrožová, S. Abbrent, V. Vlčková, H. Beneš, M. Halecký, 2021: Influence of biodegradable polyurethane foam on biocoenosis and sludge activity in reactors simulating low-load wastewater treatments, Journal of Water Process Engineering, Volume 44 (2021) 102455, https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102455
 • Skleničková K., Koloušek D., Pečenka M., Vejmelková D., Šlouf M., Růžičková I. (2020) Application of zeolite filters in fish breeding recirculation systems and their effect on nitrifying bacteria, Aquaculture 516, 734605.
 • Dolejs P., ElTayar G., Vejmelkova D., Pecenka M., Polaskova M., Bartacek J. 2018: Psychrophilic anaerobic treatment of sewage: Biomethane potential, kinetics and importance of inoculum selection. Journal of Cleaner Production 199, 93-100, DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.07.134
 • Škorvan Ondřej; Sýkora J.; Pečenka Martin; 2010; Stanovení frakcí organického znečištění v průmyslových a komunálních odpadních vodách; Odpadové vody 2010; 126-131; Štrbské Pleso; 20.10. 2010
 • Vacková Lenka; Pečenka Martin; Wanner Jiří; Mrákota Jan; 2010; Rychlost odstraňování sloučenin dusíku při použití enkapsulované biomasy; Vodárenská biologie 2010; 212-216; Praha; 3.2. 2010
 • Konstantinovic D., Pečenka M., Wanner J. (2009) The effects of drained waste waters on the Švihov water supply reservoir, sborník konference Odpadní vody – Wastewater 2009, 5. – 7. 5., Plzeň. pp. 170 – 177
 • Wanner J., Pečenka M. (2008) Terciární čištění odpadních vod v návaznosti na použití BAT, sborník semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XIII, 1. – 2. 4., Moravská Třebová, pp. 33 – 40
 • Jakubčová Z., Pečenka M., Vilím D. (2007) Rozvoj MBR technologie v Česku, sborník konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství, 13. 11., Soběslav, pp. 36-46
 • Pečenka M., Dvořáková M., Chorvátová M. (2006). Vliv membránové separace na složení a aktivitu aktivovaného kalu, sborník konference Nové trendy v čistírenství 2006, Soběslav, pp. 45 – 52.
 • Pečenka M., Svojitka J., Koller M., Wanner J. (2005). Optimalisation of Denitrification by Means of External Substrate Dosing. Proceedings of the IWA Specialized Conference: Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes and Recycle Streams, Krakow (PL), 19. – 21 září 2005, pp. 1041 – 1045
 • Pečenka M., Wanner J. (2004) Využití matematického modelování při optimalizaci provozu ČOV, sborník semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod IX., 27. – 28. dubna 2004, Moravská Třebová, pp. 81 – 59
 • Holba M., Pečenka M., Wanner J. (2003) Matematické modely usazovacích a dosazovacích nádrží, sborník konference Odpadní vody – Wastewater 2003, 13.-15.5.,Olomouc, pp.131 – 134
 • Pečenka M.,Holba M., Vymětalová K., Hloušek T., Wanner J. (2002) Zjišťování nitrifikační kapacity aktivovaného kalu pomocí respiračních měření. Závislost maximální rychlosti odstraňování substrátu na pH, sborník 2. konference Odpadové vody 2002, 3.-5.4.,Tatranské Zruby, pp. 299 – 305
Updated: 23.11.2021 09:55, Author: Lucie Pokorná

Courses

 • Biological wastewater treatment
 • Calculations of biological WWTPs
 • Technological calculations and modeling
 • Laboratory of Water Technology
 • Water management
×

PhD. stuednts

×


UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2017
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version