Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueFETÚTVP  → About DWTEE → People → Assoc. prof. Dana Pokorná
iduzel: 19029
idvazba: 72208
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 1.3.2024 08:43:07
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 19029
idvazba: 72208
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/department/people/pokorna-dana'
iduzel: 19029
path: 8548/4168/4169/4171/18927/18968/19029
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Assoc. prof. Dana Pokorná

Pokorna Dana 3 (edited 21.11.23 07:38:41)
E-mail: Danka.Pokorna@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 151
Místnost: B 136
Fax.: +420 220 444 305

 

 • 1984 - graduated, with Dipl. Ing. in Chemistry from Prague Institute of Chemical Technology
 • 1992 - Ph.D. at the Prague Institute of Chemical Technology
 • 1994 - now: Assistent Professor at Department of Water Technology and Environmental Engineering

Research:

biological wastewater treatment, anaerobic digestion and biogas production, sludge treatment, methods for determination of activity of anaerobic biomass, special analytical techniques (GLC, GSC, isotachophoresis),..

Research projects:

 • Projekt TAČR TK01030050 - Biomethanizace oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku. Doba řešení : 2018 - 2023
 • Projekt TAČR č.TA01020798 - Komplexní biotechnologie pro spojené odstranování sulfanu z bioplynu a nutrientů z odpadních vod na čistírnách odpadních vod, bioplynových stanicích a podobných technologických celcích, doba řešení 2011 – 2014
 • Program výzkumu a vývoje MPO ČR „TIP“– FR-TI1/327. Téma: Vývoj odsiřovacího biofiltru pro čištění bioplynu, doba řešení 2009 – 2013.
 • Projekt QI92A286 Zvýšení produkce bioplynu z rostlinné biomasy použitím anaerobních hub, období 2009 – 2012
 • Projekt MPO č. FI-IM5/183 Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vyžitím bioplynu k výrobě elektrické energie, doba řešení 2008 - 2010.
 • Reduction, modification and valorization of sludge. (FP6-018525). Poskytovatel : European Commision. Příjemce : Universitat Rovira i Virgili Tarragona. Spoluřešitelé : VŠcht Praha, TU Berlin, UA Barcelona, University of Glamorgan, Imperal College of Science, Technology and Medicine London, University of Nantes, TU Lodz. 2006 - 2009
 • Projekt GAČR 104/05/2501 Studium biologických přeměn sloučenin síry pro využití v technologiích ochrany prostředí. Doba řešení 2005 – 2007
 • Projekt GAČR 104/05/0798 Anaerobní technologie pro zpracování odpadů s vysokými obsahy proteinů, doba řešení 2005 - 2007.
 • Projekt QG50039 - Zpracování konfiskátů a dalších odpadů bioplynovým procesem (2005-2006, MZE/QG doba řešení 2005 - 2006
 • Projekt QD1069 - Minimalizace množství produkovaných čistírenských kalů (2001-2005, MZE/QD) doba řešení 2001 - 2005

Publications:

 • Andreides D., Pokorna D., Zabranska J. 2022. Assessing the syngas biomethanation in anaerobic sludge digestion under different syngas loading rates and homogenisation. Fuel, accepted
 • Andreides, D., Fliegerova, K.O., Pokorna, D., Zabranska, J. 2021. Biological conversion of carbon monoxide and hydrogen by anaerobic culture: Prospect of combination anaerobic digestion and thermochemical processes. Biotechnol. Adv., 107886. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2021.107886
 • Andreides, D.;  Bautista Quispe, J. I.;  Bartackova, J.;  Pokorna, D.; Zabranska, J., A novel two-stage process for biological conversion of syngas to biomethane. Bioresource Technology 2021, 327, 124811.
 • Andreides, D.;  Varga, Z.;  Pokorna, D.; Zabranska, J., Performance evaluation of sulfide-based autotrophic denitrification for petrochemical industry wastewater. Journal of Water Process Engineering 2020, 40, 101834.
 • Pokorna, D., Varga, Z., Zabranska, J.: Biomethanation of CO2 with electrolytic hydrogen by hydrogenotrophic methanogens (2019). New Biotechnology 44, 10.1016/j.nbt.2018.05.1048
 • Pokorna, D., Varga, Z., Andreides, D., Zabranska, J.: Adaptation of anaerobic culture to bioconversion of carbon dioxide with hydrogen to biomethane. Renewable Energy. 142, 167 – 172, 2019
 • Moeller, L., Zehnsdorf, A., Pokorná, D., Zábranská, J.: Foam formation in Anaerobic Digesters. Advances in Bioenergy, Vol. 3, 1 – 43,  Chapter 1, doi.org/10.1016/bs.aibe.2018.02.001, Elsevier 2018, ISSN 2468-0125, ISBN 978-0-12-815199-0
 • Zabranska J., Pokorna D.:  Bioconversion of carbon dioxide to methane using hydrogen and hydrogenotrophic methanogens. 2018. Biotechnology Advances . DOI 10.1016/j.biotechadv.2017.12.003
 • Pokorna D., Zabranska J., Malik S., Kas J. Effect of corn silage treatment with preservative and fungicide on biogas yield. New Biotechnology 335 (S1-S213),p.S87, 2016
 • Sulfur-oxidizing Bacteria in Environmental Technology, Biotechnology Advances, 33 (2015), pp. 1246-1259, doi 10.1016/j.biotechadv.2015.02.007
 • Jenicek, P., Celis, C.A., Krayzelova, L., Anferova N., Pokorna, D. (2014) Improving products of anaerobic sludge digestion by microaeration. Water Science & Technology, 69 (4) 803-809.
 • Jenicek, P., Celis, C., Picha, A., Pokorna, D., 2013. Influence of raw sludge quality on the efficiency of microaerobic sulfide removal during anaerobic digestion of sewage sludge; Journal of Residuals Science & Technology 10 (1), 11-16.
 • Pokorna D., Maca J., Zabranska J., 2013. Combination of Hydrogen Sulphide Removal from Biogas and Nitrogen Removal from Wastewater. Journal of Residuals Science & Technology 10(1), 41-46.
 • Hrdinová J., Zábranská J., Pokorná D., Machala A., Píštěk V., Minařík M., 2012. Development of biological facility for removal of hydrogen sulphide from biogas. New Biotechnology, 29S, S52
 • Jenicek P., Celis, C.A., Koubova, J., Pokorna, D., 2011. Comparison of microbial activity in anaerobic and microaerobic digesters. Water Science and Technology 63, 2244-2249.
 • Jenicek P., Celis C.A., Koubova J., Pokorna D. : Comparison of microbial activity in anaerobic and microaerobic digesters. 12th World Congress on Anaerobic Digestion, Guadalajara, Mexico, October 31 –November 4, 2010
 • Pokorná D., Zábranská J., Škoda A., Habart J., Sirotková D. : Biological Stability of Sludges nad Biosolids Anaerobically Fermented. The 12th IWA Sludge Conference - Sustainable Management of Water&Wastewater Sludges 2009, 8.–10.8.2009, Harbin, China, 2009
 • Vondrysová J., Koubová J., Grymová K., Pokorná D., Jeníček P.: Využití kalu pro přípravu substrátu pro denitrifikaci. Vodní hospodářství 11/2009, roč.59, přílohy Čistírenské listy 6/2009, IV, 2009
 • Jeníček P., Pokorná D., Zábranská J.: Aktuální trendy v kalovém hospodářství. Vodní hospodářství 11/2009, roč. 59, 397 – 399, 2009
 • Pokorná D., Máca J., Zábranská J., Čechovská L.: Odstraňování vysokých koncentrací dusičnanů z odpadních vod pomocí imobilizované kultury. SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací. Ročník 17, číslo 10/2008, 12 – 15, ISSN 1210-3039, 2008
 • Máca J., Zábranská J., Pokorná D., Čermáková S.: Denitrifikace pomocí bakterií imobilizovaných v polymerním nosiči. Sborník konference AČE SR, díl 2. „Odpadové vody 2008“, str. 312-319, Štrbské Pleso, Slovensko, 15-17. 10. 2008, ISBN 978-80-89088-68-3, 2008
 • Jenicek P., Smejkalova P., Pokorna D., Zabranska J., Dohanyos M. (2007). The improvement of anaerobic digestion efficiency by microaerobic sulphide removal – full scale experience. CD-proc. of 11th Int. Conf. on Anaerobic Digestion, Brisbane
 • Jeníček P., Šmejkalová P., Pokorná D., Zábranská J.: Aktivity of sulphur cycle bakteria in anaerobic digestion. Proc. IWA Specialized Konference – Sustainable sludge management : state of the art, challenges and perpectives, 449 – 453, Moscow, 2006
 • Pokorná D., Zábranská J., Šmejkalová P.: Analytické stanovení aniontů síry v odpadních vodách. Odpadové vody´06, 186 – 191. Tatranské Zruby, 2006
 • Pokorná D., Zábranská J., Vodička O., Dohányos M.: Importace of the VFAs Determination dutiny Transformation of Anaerobi Digestoře from Mesophilic to Thermophilic Conditions in the PCWTP. 9the IWA Specialised Konference : Design, Operation ans Economics of Large Wastewater Treatment Plants, 237 - 240, Prague, 2003
 • Pokorná D., Vodička O.: Způsoby měření produkce bioplynu v testech anaerobní rozložitelnosti organických látek. Bioprospect. 1-2/2002, 14-18, Praha 2002. ISSN 1210-1737
 • Pokorná D., Zábranská J.: Porovnání stanovení NMK pomocí plynové chromatografie a kapilární izotachoforézy. Bulletin Biotechnologické společnosti Bioprospect. Praha, 1997. ISSN 1210-1737
 • Pokorná D., Zábranská J.: Rozložitelnost xenobiotik za anaerobních podmínek. Bioprospect. Praha, 1996. ISSN 1210-1737
 • Pokorná D., Zábranská J., Dohányos M.: Isotachophoretic Determination of Byproducts of Anaerobic Metabolism. Sborník VŠCHT, Praha, 1991
Updated: 21.11.2023 07:39, Author: Lucie Pokorná

PhD. students

×

Courses

 • Laboratory of Water Technology
 • Hydrology and Pedology
×


UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2017
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version