Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18868
idvazba: 23315
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 25.6.2024 20:37:52
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18868
idvazba: 23315
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/studijni-materialy/18868'
iduzel: 18868
path: 8548/4168/1410/1947/2263/18861/18868
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

M217011 - Laboratoř z hydrobiologie a mikrobiologie

IMG_5816

Vyučující: Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Informace jsou uvedeny detailně v e-learningu kurzu a rovněž v SISu

Aktuální informace ke struktuře předmětu v akademickém roce LS:

1. Harmonogram výuky a rozdělení studentů do skupin
2. Úvodní přednáška - sylabus

3. Tématické bloky - příprava na okruhy analýz a rozsahů: 
Modelová situace v laboratoři 1 ("pitná" voda) - Modelová situace v laboratoři 2 (voda ke "koupání") -Modelová situace v laboratoři 3 (odpadní voda a kal) 

Poznámka k průběhu: Posluchač v rámci předmětu prochází seznámení se s úlohami a metodami, absolvuje přednášky. Následuje vstupní test. V rámci kurzu si osvojuje znalosti a dovednosti při provádění biologických a mikrobiologických rozborů různých typů vzorků/matric. Posluchač odevzdává protokoly, které jsou klasifikovány. Vyzkouší si týmovou práci. Rovněž je ověřena znalost provádění analýz formou výstupního testu.

Návody k laboratořím z hydrobiologie a mikrobiologie

Hydrobiologické úlohy
Hydrobiologie: Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu (mikroskopicky)
Hydrobiologie: Biologický rozbor - Stanovení biosestonu (mikroskopicky)
Hydrobiologie: Biologický rozbor - Stanovení objemové biomasy (mikroskopicky)
Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a (spektrofotometricky)
Hydrobiologie: Biologický rozbor - Stanovení saprobního indexu (mikroskopicky)
      Fotografická dokumentace - Mikroskopický atlas
      A něco navíc ... Encyklopedie pylových zrn
      Mikrobiologie a hydrobiologie: Epifluorescenční metody barvení
      Mikrobiologie a hydrobiologie: Klasické metody barvení

Mikrobiologické úlohy
Mikrobiologie: Kultivační média a postupy
Mikrobiologie: Receptář
Mikrobiologie: Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 °C a 36 °C (očkováním do živného agarového média)
Mikrobiologie: Stanovení koliformních bakterií (Endoagar; membránovou filtrací)
Mikrobiologie: Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli (m-FC agar; membránovou filtrací)
Mikrobiologie: Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií (CCA agar; membránovou filtrací)
Mikrobiologie: Stanovení intestinálních enterokoků (membránovou filtrací)
Mikrobiologie: Stanovení Pseudomonas aeruginosa (membránovou filtrací)
Mikrobiologie: Stanovení koagulázopozitivních stafylokoků a Staphylococcus aureus  (membránovou filtrací)
Mikrobiologie: Stanovení Clostridium perfringens (m-CP agar; membránovou filtrací)
Mikrobiologie: Stanovení Clostridium perfringens (TSC agar; membránovou filtrací)
Mikrobiologie: Stanovení mikromycet (plísní a kvasinek)
Mikrobiologie: Stanovení citlivosti mikroorganismů k antibiotikům
Mikrobiologie: Metody IDEXX využívající technologii definovaného substrátu
Mikrobiologie: Mikrobiální identifikace pomocí MIKRO-LA-TESTu
Mikrobiologie: Metoda MPN (stanovení fyziologických skupin mikroorganismů)

Výstupy z projektu PIGA 217 17 1642 Multimediální online praktické návody úloh z hydrobiologie a mikrobiologie (Kompletní verze spolu s videi je umístěna v e-learningu kurzu)
Mikroskopování - Mikroskopický průvodce
Stanovení koncentrace chlorofylu-a
Úvodní prezentace pro mikrobiologickou laboratoř
Organotrofní mikroorganismy - Intestinální enterokoky - Koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie a E. coli - Clostridium perfringens
Použití molekulárně biologických metod
Příklad aplikace PCR na vytipované kolonii bakterie


Výstupy projektu PIGA 217 17 9642 Nanopórové sekvenování MinION:
Přednáška v ČJ; Presentation in English
Protokol; Protocol 

 

 

Aktualizováno: 22.4.2024 07:25, Autor: Jana Říhová Ambrožová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi