Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
iduzel: 10739
idvazba: 72216
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 15.7.2024 22:48:29
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 10739
idvazba: 72216
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/10739'
iduzel: 10739
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/10739
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

MicrosoftTeams-image (2)

E-mail: jana.ambrozova@vscht.cz
Tel.: +420 220 445 123
Místnosti: B 22c (office), 22a (hydro), 22b (mikro)
Fax: +420 220 444 305
Web:  http://web.vscht.cz/ambrozoj

"Voda je sama o sobě velmi inspirativní, v každé kapce je možné najít živý organismus. Těmito organismy se na různých úrovních zabývám. Identifikuji je a interpretuji charakter podmínek prostředí."

Mým hlavním zaměřením je hydrobiologie a mikrobiologie, což jsou obory velmi elegantně propojené a významně spolu související. Už samotné metody, které lze využít k identifikaci objektů se vzájemně doplňují anebo případně posouvají zjištění a informace z primární analýzy. Hledání a následná identifikace je proces, který mnohdy připomíná "věštění z křišťálové koule". Využívám fluorescenční mikroskopii při rozborech environmentálních vzorků a vody, kultivační metody za účelem zjištění přítomného patogena nebo indikátora kvality vody, inovuji nebo modifikuji stávající postupy a významně spolupracuji s vodárenskými a čistírenskými technology. Ráda se pohybuji v terénu. Bez znalosti a rekognoskace prostředí (biotopu), odkud byl vzorek odebraný, totiž není možné adekvátně stanovit správný výsledek s příčinnou souvislostí. Spolupracuji také s technology chladicích vod, s laboratořemi a ekotoxikology. Ráda předávám zkušenosti, ráda sdílím znalosti, proto působím jako lektor ve vzdělávacích institucích a vedu mikroskopické kurzy. Sdružuji lidi se zájmem o vodu a umožňuji jim setkávání každý rok v únoru v Praze na dvoudenní konferenci "Vodárenská biologie". Našla jsem si oblibu v normalizační činnosti a metodice, protože je jasná a má svůj řád a smysl. 

A pokud se chcete dozvědět ještě víc, pak navštivte nabídku nejen předmětů, které vyučuji, ale i nabídku možností, kterými se v pracovní skupině Hydrobiologie a mikrobiologie s kolegy zabýváme...


Profesní životopis

Akademické vzdělání:
1990-1995, 2001-2002: UK Praha, PřF (obor Obecná biologie, specializace Systém a ekologie bezcévných rostlin, Bc., Mgr., RNDr.)
1995-1998: VŠCHT Praha, FTOP (obor Aplikovaná a krajinná ekologie, Ph.D.)
2010: ČZU Praha, FŽP (obor Zemědělská a lesnická hydrologie, doc.)

Zaměstnání:
od roku 1998 dosud: VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav technologie vody a prostředí
... a mezitím sbírání zkušeností a dovedností např. 
1999-2001: Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (manažer jakosti laboratoří)
2003-2016: UJEP Ústí nad Labem, FŽP, KPV (odborný asistent, docent)

Členství a aktivity:
Česká algologická společnost, Limnologická společnost, CzWA (Odborná skupina Biologie vody), časopis Vodní hospodářství (redakční rada), Listy CzWA (redakční rada), Technická normalizační komise TNK 147 (Jakost vod subkomise SC5 Biologické metody), ČIA o.p.s. (odborný posuzovatel), Vědecká rada a Oborová rada FTOP, Vědecká rada TU Liberec, Oborová rada ČZU.


Spolupráce s průmyslovými partnery a vědeckovýzkumnými pracovišti

ASIO, spol. s r.o.; AECOM CZ s.r.o.; AQUATEST a.s.; ART CARBON s.r.o.; Biologické centrum AV ČR a.s.; Bioprofit s.r.o.; Brněnské teplárny, a.s.; Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.; Centrum výzkumu Řež s.r.o.; Centrum Organické Chemie, s.r.o. v Rybitví; Czech Aerosol, a.s.; ČEVAK, a.s.; ČEZ a.s. (Elektrárny – Kladno, Ledvice, Prunéřov, Temelín); ČVUT Praha; ČZU Praha; ČIA o.p.s; Dekonta, a.s.; Diversey Česká republika; DISA s.r.o.; Ecocity Malešice s.r.o.; ENVI-PUR, s.r.o.; Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.; Glanzstoff-Bohemia s.r.o.; HACH LANGE s.r.o.; CHEČITOS s.r.o.; Institut environmentálních služeb, a.s.; Jihočeský vodárenský svaz VS, a.s.; Jonhson Controls Autobaterie spol. s r.o.; Knauf Insulation spol. s r.o.; Krkonošské vodovody a kanalizace a.s.; Laurich s.r.o.; Lihovar Vrdy; Lovochemie a.s.; Mattoni; Mondi Štětí; NCH Czechoslovakia spol. s r.o.; NUTREND D.S., a.s.; ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.; Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.; Pražské vodovody a kanalizace, a.s.; Poděbradka a.s.; SčVK, a.s.; SLAVOS Slaný a.s.; Stavební chemie Slaný a.s.; Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.; SOVAK ČR, z.s.; Středočeské vodárny a.s.; ŠKODA AUTO a.s.; ŠKO-ENERGO, s.r.o.; Sweco Hydroprojekt a.s.; Technistone, s.r.o.; TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.; Ústav fyziky atmosféry AV ČR v.v.i.; ÚNMZ; Vakutex, s.r.o.; Veolia Czech Republic; Vitave tech s.r.o.; Vladeko spol. s r.o.; VODÁRNA PLZEŇ a.s.; Vodárenská akciová společnost, a.s. Divize Třebíč; Vodohospodářská společnost Sokolov a.s.; Vodovody a kanalizace a.s. Beroun; Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.; VODNÍ ZDROJE, a.s.; Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.; VÚV T.G.M., v.v.i; WTline s.r.o.; ŽĎAS, a.s. ... a další


Vědeckovýzkumné aktivity

 • 2023-2025: Využití biodegradabilních polyurethanových pěn pro intenzifikaci nitrifikace na čistírnách odpadních vod (spoluřešitel)
 • 2023-2025: Digitální dvojče technologických celků recyklace vody, TAČR FW0601067 (člen týmu)
 • 2020-2023: Technologie pro odstranění antibiotické rezistence z čistírenských kalů aplikovaných na zemědělskou půdu, TAČR SS01020112 (člen týmu)
 • 2016-2019: Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace vody, MPO TRIO FV10312 (spoluřešitel)
 • 2012-2015: Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů, NAKI DF12P01OVV031 (spoluřešitel)
 • 2011-2015: Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči, NAKI DF11P01OVV012 (spoluřešitel)
 • 2011-2014: Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, TA01020592 (spoluřešitel)
 • 2008-2012: Účinky výbojového plazmatu na chemické a biologické znečištění ve vodě, GAČR IAAX00430802 (spoluřešitel)
 • 2008-2010: Inteligentně strukturované mesoporézní vrstvy TiO2 antibakteriálními a řízeně proměnnými smáčecími vlastnostmi, GAČR 104-08-0435 (spoluřešitel)
 • 2007-2011: Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí, MSM6046137308 (spoluřešitel)
 • 2006-2008: Mikrobiologie základních systémů CZ.04.3.07/3.2.01.3/3220
 • 2005-2008: Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci, NAZV 1G58052 (spoluřešitel)
 • 2005-2009: Projekt 1M4531477201 Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství (spoluřešitel)
 • 2004-2006: Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních, MPO FT-TA/034 (spoluřešitel)
 • 2001-2004: Výzkum efektu úpravy vody na její jakost při prodlužujícím se zdržení v rozvodné síti, NAZV QD 1003/2001 (spoluřešitel)
 • 2001-2004: Rekonstrukce a modernizace úpraven vod a vodovodů, QD 1004/2001
 • 1995-1997: Development of novel technological principles for ecotoxicological bioassays, Ghent, FITA II

Publikace za posledních 5 let (časopisy recenzované, impaktované)

 • Zuzáková J.,  Janák D., Vobecká E., Říhová Ambrožová J., 2023: Využití somatických kolifágů při sledování hygienické nezávadnosti recyklovaných odpadních vod. Chemické Listy 117 (2023), 163-169, ISSN 0009-2770, 10.54779/chl20230163.
 • Zdenkova, K., J. Bartackova, E. Cermakova, K. Demnerova, A. Dostalkova, V. Janda, J. Jarkovsky, M. A. Lopez Marin, Z. Novakova, M. Rumlova, J. R. Ambrozova, K. Skodakova, I. Swierczkova, P. Sykora, D. Vejmelkova, J. Wanner and J. Bartacek (2022). "Monitoring COVID-19 spread in Prague local neighborhoods based on the presence of SARS-CoV-2 RNA in wastewater collected throughout the sewer network." Water Research 216: 118343.
 • Čiháková P., Zuzáková J. Říhová Ambrožová J., 2022: Využití nanočástic stříbra při úpravě, čištění a recyklaci vod. Chemické Listy 116 (2022), 119-128, ISSN 0009-2770. https://doi.org/10.54779/chl2022011
 • Říhová Ambrožová J.  2022: Jak správně psát latinské názvy taxonů v odborném nebo vědecko-populárním článku? Vodní hospodářství roč. 72, č. 1, příloha Listy CzWA 1 (2022), 33-34, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J.   2022: Život na pomezí mezi dnem a nocí. Vodní hospodářství roč. 72, č. 3, 14-16, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J.    2022: Aktuálně z on-line konference „Vodárenská biologie 2022“. Vodní hospodářství roč. 72, č. 3, příloha Listy CzWA 2 (2022), 25-27, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J.    2022: Biologicko-technologické aspekty vod z chladicích okruhů. Vodní hospodářství roč. 72, č. 5, příloha Listy CzWA 3 (2022), 28-30, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J.    2022: Témata řešená na druhé on-line konferenci Vodárenská biologie 2022. SOVAK 2022, 31(9), 20/272-22/274, ISSN 1210-3039
 • Skleničková, M. Pečenka, J. Říhová Ambrožová, S. Abbrent, V. Vlčková, H. Beneš, M. Halecký, 2021: Influence of biodegradable polyurethane foam on biocoenosis and sludge activity in reactors simulating low-load wastewater treatments, Journal of Water Process Engineering, Volume 44 (2021) 102455, https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102455
 • Čiháková, P., Zuzáková, J. a Říhová Ambrožová, J. 2021. Potenciálně negativní dopad dlouhodobého používání nanočástic stříbra ve vodním hospodářství. Chemické listy. 115, 11 (lis. 2021), 588-594.
 • Iryna Lanko, Jakub Hejnic, Jana Říhová-Ambrožová, Ivet Ferrer, Pavel Jenicek (2021). "Digested Sludge Quality in Mesophilic, Thermophilic, and Temperature-Phased Anaerobic Digestion Systems." Water 13(20): 2839.
 • Skleničková Kateřina, Vlčková Věra, Abbrent Sabina, Bujok Sonia, Paruzel Aleksandra, Kaniszová Lívia, Trhlíková Olga, Říhová Ambrožová Jana, Halecký Martin, Beneš Hynek, 2021: Open-Cell Aliphatic Polyurethane Foams with High Content of Polysaccharides: Structure, Degradation, and Ecotoxicity, ACS Suistanable Chem. Eng., https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.1c01173
 • Edith Mawunya Kutorglo, Roman Elashnikov, Silvie Rimpelova, Pavel Ulbrich, Jana Říhová Ambrožová, Vaclav Svorcik, Oleksiy Lyutakov, 2021: Polypyrrole-Based Nanorobots Powered by Light and Glucose for Pollutant Degradation in Water, ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 16173-16181, DOI: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c20055
 • Andreides M, Pokorná-Krayzelová L, Říhová Ambrožová J, Volcke EIP, Bartáček J. Key parameters influencing hydrogen sulfide removal in microaerobic sequencing batch reactor. Biochemical Engineering Journal. 2021;168, DOI: https://pubs.acs.org/doi/10.1016/j.bej.2021.107951
 • Zuzáková J., Janák D., Říhová Ambrožová J.,2021: Stanovení somatických kolifágů a koncentrační metody používané pro vzorky vod s jejich nízkým výskytem. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, roč. 63, č. 1, 6-13, ISSN 0322-8916, doi: 10.46555/VTEI.2020.11.002
 • Benáková A., Vobecká E., Pečenka M., Říhová Ambrožová J., Wanner J., 2021: Změna mikrobiálního společenství při terciárním čištění odpadních vod. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, roč. 63, č. 1, 24-32, ISSN 0322-8916, doi: 10.46555/VTEI.2020.12.004
 • Říhová Ambrožová J.   2021: Přehled témat řešených on-line konferencí Vodárenská biologie 2021. Vodní hospodářství roč. 71, č. 3, příloha Listy CzWA 2 (2021), 10-13, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J.   2021: Témata řešená na on-line konferenci „Vodárenská biologie 2021“ v Praze. SOVAK 2021, 30(7-8), 30/222-33/225, ISSN 1210-3039
 • Říhová Ambrožová J.   2021: Návrh na monitoring funkčního stavu filtračních vložek větracích průduchů vodojemů. Vodovod.info - vodárenský informační portál [online], 2021(4). Dostupný z WWW: http://vodovod.info. ISSN 1804-7157. (http://bit.ly/3dZT6XA), https://www.vodovod.info/index.php/vydavatel
 • Vobecká E., Pečenka M., Hrubý T., Nováková Z., Říhová Ambrožová J., Srb M., Wanner J. 2021: Účinnost vodárenských technologií při úpravě vyčištěné odpadní vody pro její znovuvyužití. Vodní hospodářství roč. 71, č. 4, 12-16, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J.   2021: Využití sláviček v biomonitoringu kvality vody. Vodní hospodářství roč. 71, č. 9, 20-21, ISSN 1211-0760
 • Puškáčová A., Spěváková J., Říhová Ambrožová J., Wanner J. 2021: Dezinfekce odtoků z městských čistíren odpadních vod pro jejich znovuvyužití. Vodní hospodářství roč. 71, č. 9, 2-6, ISSN 1211-0760
 • Brouček M., Satrapa L., Říhová Ambrožová J., 2020: Damage of the asphalt concrete facing of the upper reservoirs - Contribution of the microbiological analysis, Special Concrete and Composites 2020, AIP Conference Proceedings 2322, Volume 2322, Issue 1, 020017-1-020017-9, ISBN 978-0-7354-4066-1 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0042034
 • Říhová Ambrožová J., Baumruková L., Zuzáková J., Vejmelková D., Novotná J. 2020. Biocenózy vodních biotopů – Biocenosis of Water Biotopes – Biocenosis de hábitat acuático. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2020, 1-102. ISBN 978-80-7592-064-5.
 • Baumruková L., Skala M., Říhová Ambrožová J., Kůs P. 2020: Využití biologického monitoringu při optimalizaci provozu technologické linky s chladicími vodami. Vodní hospodářství roč. 70, č. 1, 32-36, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J. 2020: Management of Water Quality and Quantity. Vodní hospodářství roč. 70, č. 1, 21, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J. 2020: Kniha Management of Water Quality and Quantity. SOVAK 2020, 29(1/20), 30/30, ISSN 1210-3039
 • Říhová Ambrožová J. 2020: Konference Vodárenská biologie 2020 v Praze. Vodní hospodářství roč. 70, č. 3, příloha Listy CzWA 2 (2020), 23-27, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J. 2020: Informace o XVIII. konferenci Pitná voda v roce 2019. Vodní hospodářství roč. 70, č. 3, příloha Listy CzWA 3 (2020), 36-37, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J. 2020: Informace o mezinárodní vodohospodářské konferenci Voda Zlín 2020. Vodní hospodářství roč. 70, č. 3, příloha Listy CzWA 3 (2020), 38-39, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J. 2020: Témata řešená na konferenci Vodárenská biologie 2020 v Praze. SOVAK 2020, 29(4/20), 7/103-10/106, ISSN 1210-3039
 • Dujčáková M., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Junková P. 2020: Štúdium výskytu pôvodcov organoleptických závad v povrchových vodách. Vodní hospodářství roč. 70, č. 3, 2-5, ISSN 1211-0760
 • Zuzáková, J., Říhová Ambrožová, J., Kofroňová, J. 2020: Možnost využití somatických kolifágů při hodnocení mikrobiální kontaminace vod. Vodohospodársky spravodajca roč. 64, č.5-6: 33-37, ISSN 0322-886X
 • Říhová Ambrožová J., Říha J., Šimůnková A. 2020: Vzduchotechnika, provoz a údržba vodojemů včetně vhodné realizace filtračních sestav osazovaných do větracích průduchů. SOVAK roč. 29, č. 6, 26/186-30/109, ISSN 1210-3039
 • Zuzáková J., Kabátová J., Nováková Z., Říhová Ambrožová J., Vavrušková L. 2020: Kontrola mikrobiologické kvality vody s využitím průtokové cytometrie – zkušenosti z procesu úpravy vody. SOVAK roč. 29, č. 7-8, 18-24, ISSN 1210-3039
 • Říhová Ambrožová J. 2019: Biological Audits in the System of Water Treatment Control, p. 163-194, DOI: 1007/978-3-030-18359-2_7, In: Management of Water Quality and Quantity, Zelenakova M., Hlavínek P., Negm A.M. (Eds.), ISSN:2364-6934, ISBN: 978-030-18358-5
 • Říhová Ambrožová J. 2019: Konference Vodárenská biologie 2019 v Praze. Vodní hospodářství roč. 69, č. 3, příloha Listy CzWA 1 (2019), 12-16, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová, J. 2019: 35. ročník konference Vodárenská biologie 2019. Vodohospodársky spravodajca roč. 63, č.3-4: 6-12, ISSN 0322-886X.
 • Zuzáková J., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Effenberg R., Ledvina M. 2019: Využití biosenzorů pro rychlou on-line identifikaci mikrobiální kontaminace vod. TZB-info, https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vody/19152-rychle-online-detekcni-systemy-indikace-mikrobialni-kontaminace-vod, 10.6.2019, ISSN 1801-4399
 • Říhová Ambrožová J., Munzar T., Dujčáková M., Vejmelková D., Kosina J. 2019: Riziko v systému zásobování pitnou vodou: Organoleptické závady. TZB-info, https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vody/19353-riziko-v-systemu-zasobovani-pitnou-vodou-organolepticke-zavady, 23.7.2019, ISSN 1801-4399
 • Říhová Ambrožová J. 2019: Sinice jako rizikové organismy v koupacích vodách. Bazén a Sauna, roč. 26, 7-8/2019, 12-13, ISSN 1211-541X
 • Říhová Ambrožová, J., Říha J. st., Říha J. ml. 2019: Významné postavení vodojemů v rizikové analýza: eliminace sekundární kontaminace vzduchu filtračními vložkami. Vodohospodársky spravodajca roč. 63, č.3-4: 6-12, ISSN 0322-886X
 • Hynek R., Kuckova S., Cejnar P., Junková P., Přikryl I., Říhová Ambrožová J. 2018: Identification of freshwater zooplankton species using protein profiling and principal component analysis

Normy a normalizační činnost

Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2022: ČSN ISO 6107 Kvalita vod – Slovník
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2021: ČSN 75 5355 Vodojemy
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2019: ČSN EN ISO 7027-2 Kvalita vod – Stanovení zákalu – Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2017: ČSN EN 16870 Kvalita vod – Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2015: ČSN EN 14407 Kvalita vod – Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z řek a jezer a pro interpretaci dat
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2015: ČSN EN 14184 Kvalita vod – Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách, 
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2015: ČSN EN 16493 Kvalita vod – Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2015: ČSN 75 7715 Kvalita vod – Biologický rozbor – Stanovení nárostů
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2015: ČSN EN 16421 Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Stimulace růstu mikroorganismů
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J., Pumann P. 2015: ČSN 75 7713 Kvalita vod – Biologický rozbor – Stanovení abiosestonu
Fremrová, L., Baudišová D., Říhová Ambrožová J. 2014: ČSN 75 0176 Kvalita vod – Názvosloví mikrobiologie vody
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2013: ČSN EN ISO 6341 (75 7751) Kvalita vod – Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní toxicity
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2013: ČSN EN ISO 10870 (75 7703) Kvalita vod – Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J., Pumann a kol. 2013: ČSN 75 7712 Kvalita vod – Biologický rozbor – Stanovení biosestonu
Kaisler J., Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. 2011: ČSN 75 5355 Vodojemy
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2010: ČSN EN 15708 Jakost vod – Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2010: ČSN EN 15708 (75 7719) Jakost vod – Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2008: ČSN EN 15460 Jakost vod – Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2008: ČSN ISO 14442 (75 7743) Jakost vod – Návod na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2008: ČSN EN 15460 (75 7724) Jakost vod – Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech
Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. 2008: Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů. Technické doporučení I-D-48
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2007: ČSN EN 14996 Jakost vod – Návod pro výpočet fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda Utermöhla)
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2007: ČSN EN 15196 Jakost vod – Návod pro odběr a zpracování vzorků svleček kukel pakomárů Chironomidae (řád Diptera) pro ekologická hodnocení
Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2007: ČSN ISO 14442 Jakost vod – Návod pro provedení zkoušek inhibice růstu řas se slabě rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou
Říhová Ambrožová J. 2006: Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporučení I-F-23
Fremrová, L., Ambrožová, J. 2006: ČSN EN 14996 Jakost vod – Návod k prokazování kvality biologického a ekologického hodnocení vodního prostředí
Fremrová, L., Ambrožová, J. 2006: ČSN EN 14996 Jakost vod – Zkouška inhibice růstu s mořskými řasami Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum
Fremrová, L., Ambrožová, J. 2006: ČSN EN 14996 Jakost vod – Návod pro odběr vzorků zooplanktonu ze stojatých vod
Fremrová, L., Ambrožová, J. 2005: ČSN EN 14407 Jakost vod – Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z vodních toků a pro interpretaci výsledků
Fremrová, L., Ambrožová, J. 2005: ČSN EN 14 614 Jakost vod – Návod k hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků
Fremrová, L., Ambrožová, J. 2005: ČSN EN ISO 8692 Jakost vod – Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas s jednobuněčnými zelenými řasami
Fremrová, L., Ambrožová, J. 2004: ČSN EN 14184 Jakost vod – Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách.
Fremrová, L., Ambrožová, J. 2003: ČSN EN 13946 Jakost vod – Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek
Sládečková, A., Sládeček, V., Ambrožová, J., Kočí, V. 2003: Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty. Technické doporučení II-E-22


Různé novinky a zajímavosti

Aktualizováno: 15.7.2024 07:48, Autor: Jana Říhová Ambrožová


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi