Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
iduzel: 10739
idvazba: 12617
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 7.7.2020 08:52:00
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Rihova_Ambrozova_Jana

E-mail: jana.ambrozova@vscht.cz
Tel.: +420 220 445 123
Místnost: B 22c, 22a
Fax: +420 220 444 305
Web:  http://web.vscht.cz/ambrozoj

Hlavním zaměřením je hydrobiologie (mikroskopie, rozbory vody, epifluorescenční mikroskopie, saprobiologie, biochemické metody), mikrobiologie (testy biologické aktivity, inovace a screeningové metody odběru a kvantifikace), vodárenské a čistírenské technologie (hodnocení účinnosti procesů odstranění organismů, bioindikace, audity, metody studia úrovně vzdušné kontaminace, hodnocení materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou), chladicí vody (biologický monitoring, účinnost aplikovaných biocidů, nové trendy v ošetřování povrchů a vod), biologické audity v praxi, ekologie (hodnocení ekologického stavu lokality) a toxicita (základní baterie testů akutní, chronické i subchronické toxicity, inovace metod, laboratorní a provozní hodnocení), práce v terénu (aplikace screeningových metod odběru), práce v laboratoři. Lektorská a normalizační činnost. Mikroskopické kurzy a školení pro pracovníky laboratoří (vodárenské organizace, čistírenské organizace, hygienické stanice, podniky Povodí apod.). Doc. Říhová Ambrožová působí na Ústavu technologie vody a prostředí v pracovních skupinách Hydrobiologie a mikrobiologie a Úprava vody.

Vzdělání:

 • 1993 – Bc., obor Obecná biologie, Přírodovědecká fakulta UK Praha
 • 1994 - státní zkouška z psychologie a pedagogiky, Pedagogická fakulta UK Praha
 • 1995 – Mgr., obor Obecná biologie, specializace Systém a ekologie bezcévných rostlin, Přírodovědecká fakulta UK Praha
 • 1999 – Ph.D., obor Aplikovaná a krajinná ekologie, VŠCHT Praha
 • 2002 - RNDr., obor Aplikovaná a krajinná ekologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
 • 2010 – doc., obor Zemědělská a lesnická hydrologie, FŽP ČZU Praha

Zaměstnání:

 • 1999 až 2001 - Severočeské vodovody a kanalizace a.s., manažer jakosti laboratoří
 • Od roku 2003 - Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Katedra přírodních věd
 • Od roku 1998 VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav technologie vody a prostředí

Členství a aktivity:

Asociace čistírenských expertů ČR (CzWA), Odborná skupina Biologie vody při CzWA, Česká algologická společnost, Limnologická společnost, člen redakční rady časopisu Vodní hospodářství, člen Technické normalizační komise TNK 147 Jakost vod subkomise SC5 Biologické metody. Odborný posuzovatel ČIA.


Výzkumné projekty v posledních letech:


Publikace za posledních 5 let:

 • Hynek R., Kuckova S., Cejnar P., Junková P., Přikryl I., Říhová Ambrožová J. 2018: Identification of freshwater zooplankton species using protein profiling and principal component analysis, Limnol. Oceanogr.: Methods 16, 2018, 199-204, DOI: 10.1002/lom3.
 • Zouzelka R., Cihakova P., Rihova Ambrozova J., Rathousky J. (2016): Combined biocidal action of silver nanoparticles and ions against Chlorococcales (Scenedesmus quadricauda, Chlorella vulgaris) and filamentous algae (Klebsormidium sp.). Environ Sci Pollut Res 23:8317–8326.
 • Říhová Ambrožová J., Čiháková P., Škopová V. 2015: Studium biocidních účinků nanočástic stříbra. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 23, (1): 05-15. ISSN 1339-9802 (online), ISSN 1335-0285 (tištěné vydání).
 • Vágnerová M., Říhová Ambrožová J., Neruda M. 2015: Vývoj ekosystému Mosteckého jezera. Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ 4/201, 27-40.
 • Říhová Ambrožová J., Adámková P., Škopová V., 2014: Fototrofní deteriogeny a jejich eliminace z povrchů nanočásticemi stříbra.- Chemické Listy 108 (4), 660-666, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,98
 • Říhová Ambrožová, J., Kofroňová B., Neruda M., 2014: Ekosystém jezera Most – Hydrobiologický monitoring v letech 2011 až 2014.- Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 46: 61-73, 2014, ISSN 0231-9705.

Kompletní seznam projektů a publikací

Aktualizováno: 5.12.2019 14:58, Autor: Jana Říhová Ambrožová


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi