Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Janák David
iduzel: 12548
idvazba: 72289
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 19.4.2024 14:12:21
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 12548
idvazba: 72289
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/janak-david'
iduzel: 12548
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/12548
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Janák David

Janák

Téma dizertační práce

Metody detekce, kvantifikace a separace pikoplanktonu

 

Problém

Čím dál větší intenzifikace zemědělství, zaměřená především na co největší výnosy zemědělských plodin, přinesla mnohdy nešetrné aplikování syntetických hnojiv na zemědělských plochách. Chemické sloučeniny z těchto hnojiv, zejména dusík a fosfor, se především při srážkách dostávájí do vodních těles. K obohacování vodních těles o sloučeniny fosforu a dusíku také přispívají, mimo jiné, odtoky z čistíren odpadních vod. Vodní tělesa s vysokými koncentracemi dusíku a fosforu, a díky klimatické změně se stále se zvyšující teplotou vody, jsou ideální místem pro život pikoplanktoních organismů. Pikoplanktonní organismy mohou svými metabolity významně stížit upravitelnost surové vody na vodu pitnou, či případně zamezit využívání vodních těles k rekreačním účelům.

Řešení

Tato dizertační práce se zaměří na pikoplanktonní organismy (zjm. sinice), které v současné době klimatických změn hrají ve vodních ekosystémech stále větší roli. Práce bude zaměřena na reálné hodnocení vzorků vod vodárenských nebo rekreačních nádrží s výskytem pikoplanktonních sinic. Budou vyvíjeny nové metody detekce a kvantifikace pikoplanktonních organismů. Přítomní zástupci pikoplanktonu budou detekováni pomocí mikroskopických metod (světelná, fluorescenční, epifluorescenční, in situ hydridizační). Pomocí metod molekulární biologie (PCR, RT-PCR apod.) bude zjišťována přítomnost genů odpovědných za organoleptické závady (produkce geosminu, 2-MIB ad.), nebo produkci cyanotoxinů. Případně bude řešena problematika vodárenských technologií vhodných k účinné eliminaci těchto drobných mikroorganismů.


Další oblasti zájmu


Vzdělání

  • 2021 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
  • 2019 – 2021 VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: “Detekce a distribuce somatických kolifágů ve vodách “.
  • 2015 – 2019 VŠCHT Praha, FTOP, bakalářská práce: “Bilance dusíku na komunální čistírně odpadních vod “

Podíl na výuce


Publikace

Články:

  • Zuzáková, J., Janák, D. a Říhová Ambrožová, J. Stanovení somatických kolifágů a koncentrační metody používané pro vzorky vod s jejich nízkým výskytem. Vodohospodářské technické-ekonomické informace, 2021, roč. 63, č.1, str. 6-13.

Přednášky/Postery:

  • Janák D., Zuzáková J., Říhová Ambrožová J.  Stanovení somatických kolifágů a koncentrační metody používané pro vzorky vod s jejich nízkým výskytem, Mikrobiologie vody a prostředí 2021, 9.-11.6.2021, hotel Kamzík, Malá Morávka.
  • Janák D., Zuzáková J., Říhová Ambrožová J. Porovnání alternativní a klasické kultivační metody detekce somatických kolifágů, Vodárenská biologie 2021, 10.-11.2.2021, hotel Olympic, Praha.

Fotogalerie


Aktualizováno: 11.10.2021 14:08, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
doc.RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Rok zahájení:
2021

E-mail:
janakd@vscht.cz  

Tel.:
731028103

Místnost:
B 22a

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi