Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.
iduzel: 11088
idvazba: 13072
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 17.7.2018 18:59:04
verze: 4449
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.

DSC_0610 - Copy

E-mail: iveta.ruzickova@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 150
Místnost: B 108
Fax: +420 220 444 305
Web:  

 • 1987 – 1992: magisterské studium na VŠCHT Praha, obor Technologie vody
 • 1992 – 1995: postgraduální studium na VŠCHT Praha, obor Aplikovaná a krajinná ekologie, téma dizertační práce Studium vláknitých mikroorganismů způsobujících bytnění aktivovaného kalu a tvorbu biologických pěn
 • 1995 – 1999: odborný pracovník na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha
 • 1999 – 2001: asistent na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha
 • od 2001: odborný asistent na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha

Ve výzkumné práci se zabývá problematikou:

 • biologického čištění odpadních vod
 • populační dynamiky aktivovaného kalu
 • separačních problémů aktivovaného kalu, vláknitého bytnění a tvorby biologických pěn
 • biologického odstraňování nutrientů
 • identifikace mikroorganismů aktivovaného kalu

Výzkumné projekty:

 • Grant MPO (FT-TA2/066): Výzkum a vývoj systému dezintegrace vláknitých struktur v aktivovaném kalu, 2005 – 2009
 • Grant MPO (1H-PK2/42): Automatizovaná linka pro autotermní termofilní aerobní hygienizaci a stabilizaci kalů z komunálních čistíren odpadních vod, 2005 – 2009
 • Grant MPO (FF-P/080) Výzkum a vývoj technologií termální aerobní stabilizace organického odpadu pro průmyslové využití, 2002 – 2004
 • Grant GAČR (203/01/D016): Studium biologických pěn na aktivačních čistírnách v ČR –charakterizace pěnotvorného potenciálu aktivovaného kalu a vliv detergentů, 2001 – 2004
 • Grant NAZV (QC 0244): Integrovaný přístup při návrhu rekonstrukcí a modernizací ČOV, 2000 – 2004
 • Project COST 624: Optimal Wastewater Management, 1999 – 2004
 • Grant NAZV (EP 9259): Využití populační dynamiky aktivovaných kalů pro řešení provozních problémů systémů biologického odstraňování nutrientů, 1999 – 2001
 • Projekt INCO-COPERNICUS IC15-CT98-0129: Biotechnological procedures for sustainable water management, 1998 – 2001

Nejdůležitější publikace:

 • Vanek T., Silva A., Halecky M., Paca J., Ruzickova I., Kozliak E., Jones K. (2017) Biodegradation of airborne acetone/styrene mixtures in a bubble column reactor. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 52, 9, 905-915.
  DOI:10.1080/10934529.2017.1318629
 • Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Polesňák M., Holba M. (2010) Zkušenosti z provozu doposud největší membránové čistírny domovních odpadních vod v České republice, zborník přednášok 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2010,
 • Bodík a Hutňan eds., 20. – 22. 10., Štrbské Pleso, Slovensko, 171 – 175. ISBN 978-80-89088-94-2.
 • Wernerova J., Fürstova K., Ruzickova I., Wanner J. (2009) Disintegration of activated sludge filamentous structure in order to improve settling properties, proc. of specialised conference on Microbial population dynamics in biological wastewater treatment, 24 – 27 May, Aalborg, Denmark.
 • Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Pečenka M. (2010) Sledování provozu a návrhy optimalizace největší membránové čistírny domovních odpadních vod v České republice, sborník konference Vodárenská biologie 2010, 3. – 4. 2., Říhová Ambrožová ed., Praha, 207 – 211. ISBN 978-80-86832-48-7.
 • Fürstová K., Růžičková I. (2009) Separační problémy kalu na ČOV, sborník konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství, 10. 11., Soběslav, 28 – 35.
 • Fürstová K., Wernerová J., Růžičková I. (2009) Dezintegrace vláknitých mikroorganismů v aktivovaném kalu dezintegrační tryskou, sborník 8. mezinárodní konference Odpadní vody – Wastewater 2009, 5 – 7. 5., Plzeň, 72 – 79. ISBN 978-80-2254-4068-1.
 • Dvořáková M., Dvořák L., Růžičková I., Bindzar J., Gómez M. (2009) Membránová technologie – zkušenosti z poloprovozu, sborník 8. mezinárodní konference Odpadní vody – Wastewater 2009, 5 – 7. 5., Plzeň, 206 – 216. ISBN 978-80-2254-4068-1.
 • Dvořák L., Dvořáková M., Růžičková I., Bindzar J., Pečenka M., Gómez M. (2009) Vlastnosti permeátu z membránových biorektorů a možnosti jejich optimalizace, sborník konference Vodárenská biologie 2009, 28. – 29. 1., Říhová Ambrožová ed., Praha, 136 – 142. ISBN 978-80-86832-41-8.
 • Vejmelková D., Růžičková I., Benáková A., Wanner J. (2008) Identifikace významných organismů při biologickém čištění odpadních vod genovými sondami – praktické využití, sborník přednášek z XII. odborné konference ENVI-PUR s.r.o. Nové trendy v čistírenství, Svoboda, Roztočil a Kulhánková eds., 11. 11., Soběslav, 40 – 44. ISBN 978-80-254-3089-7.
 • Wernerová J., Růžičková I., Fürstová K., Pečenka M., Srb M. (2008) Vliv dezintegrace na sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu v poloprovozních podmínkách, zborník posterov 5. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2008, Bodík, Bodíková a Hutňan eds., 15. – 17. 10., Štrbské Pleso, Slovensko, 184 – 191. ISBN 978-80-89088-68-3.
 • Chorvatova M., Dvorakova M., Pecenka M., Ruzickova I., Svojitka J., Wanner J. (2007) Experience with MBR model operation in the Czech Republic, Proc. of Internatinal Conference on Membranes for Water and Wastewater Treatment, 15 – 17 May, Harrogate, UK.
 • Wernerová J., Růžičková I., Ďurišová J. (2007) Způsoby dezintegrace vláknitých struktur v aktivovaném kalu, sborník konference Vodárenská biologie 2007, Říhová Ambrožová ed., 30. – 31. 1., Praha, 181 – 186. ISBN 978-80-86832-23-4.
 • Wernerová J., Růžičková I., Hloušek T. (2006) Vliv dávkování flokulantů na odvoditelnost stabilizovaného kalu, zborník 4. konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2006, Bodík a Hutňan eds., 18. – 20. 10., Tatranské Zruby, Slovensko, 86 – 93. ISBN 80-89088-48-1.
 • Ruzickova I., Krhutkova O., Wanner J. (2006) Experiences in the Czech Republic, in: Activated Sludge Separation Problems: Theory, Control Measures, Practical Experience, Scientific and technical report No. 16, Tandoi, Jenkins and Wanner eds., IWA Publishing, London, UK, chapter 6.3, 94 – 105. ISBN 1900222841
 • Ruzickova I., Bindzar J., Armic-Sponza R. (2005) Lab-scale evaluation of antifoaming agents – part II: biological aspects, Proc. of IWA Specialized Conference Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes and Recycle Streams, 19. – 21. 9., Cracow, Poland, 1393 – 1397. ISBN 83-921140-1-9.
 • Ružičková I., Remešová Ž., Vanžurová K. (2005) Biological foam control by chemical additives dosing – part II: biological and physico-chemical aspects, Acta hydrochim. hydrobiol., 33, 3, 262 – 265. ISSN 0323-4320
 • Lánský M., Ružičková I., Benáková A., Wanner J. (2005) Effect of coagulant dosing on physicochemical and microbiological characteristics of activated sludge and foam formation, Acta hydrochim. hydrobiol., 33, 3, 266 – 269. ISSN 0323-4320.
 • Ruzickova I., Lansky M., Soukup B., Wanner J. (2004) Effect of enzyme additive dosing on the stable biological foam formation, WIO, Vol. 3, August 2004. ISSN 1476-1777.
 • Růžičková I., Lánský M., Soukup B., Wanner J. (2003) Effect of enzyme additive dosing on the stable biological foam formation, proc. of 9th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, Růžičková and Wanner eds., 1. – 4. 9., Praha, 273 – 276. ISBN 80-239-1065-5.
 • Hladikova K., Ruzickova I., Klucova P., Wanner J. (2002) An investigation into studying of the activated sludge foaming potential by using physicochemical parameters, Wat. Sci. Technol., 46, 1 – 2, 525 – 528. ISBN 1 84339 421 9.
 • Krhutková O., Ruzicková I., Wanner J. (2002) Microbial evaluation of activated sludge and filamentous population at eight Czech nutrient removal activated sludge plants during year 2000, Wat. Sci. Technol., 46, 1 – 2, 471 – 478. ISBN 1 84339 421 9.
Aktualizováno: 2.11.2017 15:00, Autor: Andrea Vymětalová

Interní doktorandi:×

Vyučované předměty:

 • Biologické čištění odpadních vod
 • Základy čištění odpadních vod
 • Speciální metody v analytice vody

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi