Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Dominik Matýsek
iduzel: 56761
idvazba: 72188
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 22.6.2024 19:12:45
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 56761
idvazba: 72188
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/matysek-dominik'
iduzel: 56761
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/56761
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Dominik Matýsek

fotka

Téma dizertační práce

Mikrobiální ekologie aktivovaného kalu v systému biologického odstraňování nutrientů

Problém

Problematika odstraňování fosforu z odpadních vod a jeho následné využití je v posledních letech nesporně důležitá z důvodu snižování množství anorganických zdrojů. Jednou z možností, jak jej z odpadní vody odstranit je pomocí mikroorganismů. Tyto polyfosfát akumulující a glykogen akumulující bakterie jsou součástí aktivovaného kalu a v závislosti na podmínkách provozu jsou tyto bakterie schopny akumulovat fosfáty do svých buněk. Jelikož každá čistírna odpadních vod má jiné parametry vstupní odpadní vody a také technologické parametry, mohou se zastoupení těchto bakterií v aktivovaném kalu lišit a tím se také mění účinnost biologického odstranění fosforu, který se následně musí srážet chemicky.

Řešení

Studie je zaměřena na hlubší poznatek směsné kultury poly-P a GAO bakterií. Důraz je kladen především na aplikaci metody FISH, pro zjištění jednotlivého druhového zastoupení těchto bakterií, následně jejich počet a vztah k celkovému odstranění fosforu z odpadní vody. Dále pak výběr vhodných technik pro jejich kvantifikaci a získané poznatky aplikovat na samotný provoz ČOV. Zastoupení jednotlivých druhů bakterií a jejich schopnost akumulace fosfátu je nezbytná pro následnou změnu technologických parametrů, tak aby mohlo docházet k maximálnímu využití akumulačního potenciálu bakterií a snížení množství surovin pro chemické srážení.


Další oblasti zájmu

 • Fluorescenční in-situ hybridizace, techniky permeabilizace, využívání a kombinace genových sond pro získání vhodné fluorescenční intenzity a kvalitní výsledky
 • Výzkum vláknitých mikroorganismů v aktivovaném kalu a jejich vliv na separační vlastnosti
 • Techniky dispergace vloček aktivovaného kalu pro fluorescenční mikroskopii.
 • Stanovení vitality aktivovaného kalu po aplikaci toxikantu na biomasu (DAPI, propidiumjodid, Syto 9, CFDA)
 • Fluorescenční značení bakteriálních metabolitů (intracelulární polyfosfáty, polysacharidy, lipidy, polyhydroxyalkanoáty)
 • Metody extrakce, stanovení a biologická rozložitelnost polyhydroxyalkanoátů získaných z aktivovaného kalu.
 • Fluorescenční in-situ hybridizace vláknitých bakterií typu Gordonia amarae, Rhodococcus, Skermania spp. a Thiothrix spp.
 • Studium metabolismu denitrifikačních polyfosfátakumulujících organismů (DPAO) především skupiny I a II.
 • Identifikace glykogenakumulujících organismů (GAO) ze skupiny Competibacteraceae, Defluvicoccus, Micropruina a Amaricoccus.
 • Fluorescenční značení a vizualizace mikroplastů v životním prostředí.
 • Testy akumulace a toxicity mikroplastů v trávícím traktu Daphnia magna a Artemia salina
 • Studium tzv. domnělých PAO – Tetrasphaera, Dechloromonas a Aktinobakteriální PAO a jejich metabolismus.
 • Fluorescenční vizualizace biofilmů na plastových nosičích a jejich kvantifikace.
 • Vliv vápníku a hořčíku na systémy s biologickým odstraňováním fosforu.
 • Membránová separace fosforu na odtoku z ČOV.
 • Působení alternativních hnojiv s obsahem fosforu na půdní organismy a jejich využití v praxi.
 • Enzymatická aktivita aktivovaného kalu – alkalická fosfatasa a mechanismy její inhibice.
 • Separace fosforu v terciárním stupni ČOV.
 • Snižování koncentrace organických forem fosforu na odtoku z ČOV.

Vzdělání

 • 2020 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
 •  2018 – 2020 VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: „Aplikace metody FISH pro detekci vláknitých mikroorganismů typu GALOs“
 •  2015 – 2018 VŠCHT Praha, FTOP, bakalářská práce: “Metody izolace noroviru pro jeho stanovení ve vodách “.

Podíl na výuce

 • Laboratoře technologie vody (Kinetika a Hydraulická charakteristika)
 • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Články:

 • Matýsek, D., Česká, M. a Růžičková, I. (2022) „Výskyt denitrifikačních polyfosfátakumulujících bakteriích v čistírnách odpadních vod na území ČR", ENTECHO, 5(1), s. 13–17. doi: 10.35933/ENTECHO.2022.003.

 Přednášky/postery:

 • Matýsek, D., Puškáčová, A., Růžičková, I., Wanner, J. (2022) Hodnocení akumulace fosforu v bakteriích aktivovaného kalu pomocí fluorescenční mikroskopie. In Vodárenská biologie. Chrudim, p. 76–83. ISBN 978-80-88238-24-9.

Galerie

Vláknitý organismus Gordonia amarae
Žlutě barvené intracelulární polyfosfáty
Candidatus Accumulibacter phosphatis
Barvení živých bakteriálních buněk
GAO - Competibacteraceae

Aktualizováno: 9.1.2023 16:28, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Rok zahájení:
2020

E-mail:
matysekd@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 127

Místnost:
B 112

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi