Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. → Kompletní seznam projektů a publikací
iduzel: 47864
idvazba: 53744
šablona: stranka
čas: 28.5.2024 19:21:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 47864
idvazba: 53744
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/11088/47864'
iduzel: 47864
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/11088/47864
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kompletní seznam projektů a publikací

Výzkumné projekty (Research projects):

 • Grant MPO (FT-TA2/066): Výzkum a vývoj systému dezintegrace vláknitých struktur v aktivovaném kalu, 2005 – 2009
 • Grant MPO (1H-PK2/42): Automatizovaná linka pro autotermní termofilní aerobní hygienizaci a stabilizaci kalů z komunálních čistíren odpadních vod, 2005 – 2009
 • Grant MPO (FF-P/080) Výzkum a vývoj technologií termální aerobní stabilizace organického odpadu pro průmyslové využití, 2002 – 2004
 • Grant GAČR (203/01/D016): Studium biologických pěn na aktivačních čistírnách v ČR –charakterizace pěnotvorného potenciálu aktivovaného kalu a vliv detergentů, 2001 – 2004
 • Grant NAZV (QC 0244): Integrovaný přístup při návrhu rekonstrukcí a modernizací ČOV, 2000 – 2004
 • Project COST 624: Optimal Wastewater Management, 1999 – 2004
 • Grant NAZV (EP 9259): Využití populační dynamiky aktivovaných kalů pro řešení provozních problémů systémů biologického odstraňování nutrientů, 1999 – 2001
 • Projekt INCO-COPERNICUS IC15-CT98-0129: Biotechnological procedures for sustainable water management, 1998 – 2001


Publikace (Publications):

 • Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Wanner J., Holba M., Sýkorová E. (2013) Influence of phosphorus precipitation on permeability and soluble microbial product concentration in a membrane bioreactor, Bioresource Technology, 129, 164 – 169. ISSN 0960-8524. DOI: 10.1016/j.biortech.2012.11.052.
 • Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Holba M., Wanner J. (2012) Operational experiences with a seasonally operated full-scale membrane bioreactor plant, Bioresource Technology, 121, 241 – 247. ISSN 0960-8524.
 • Holba M., Plotěný K., Dvořák L., Gómez M., Růžičková I. (2012) Full-scale applications of membrane filtration in municipal wastewater treatment plants, CLEAN – Soil, Air, Water, 40, 5, 479 – 486. Online ISSN 1863-0669. DOI: 10.1002/clen.201000398.
 • Dvořák L., Gómez M., Růžičková I. (2012) Vliv provozních parametrů na koncentrace a složení mikrobiálních produktů aktivovaného kalu, Chemické listy, 106, 2, 129 – 135. ISSN 1213-7103, 009-2770 (printed).
 • Dvořák L., Gómez M., Růžičková I. (2011) Nové trendy v oblasti membránových technologiích, Vodní hospodářství, 61, 9, 336 – 338. 6319 ISSN 1211-0760.
 • Gómez M., Dvorak L., Ruzickova I. (2011) Operating experiences with full-scale and pilot-scale membrane bioreactors (MBRs), Current Opinion in Biotechnology – Suplement I, 22S, S78 – 79. ISSN 0958-1669.
 • Dvořák L., Gómez M., Dvořáková M., Růžičková I., Wanner J. (2011) The impact of different operating conditions on membrane fouling and EPS production, Bioresource Technology, 102, 13, 6870 – 6875. ISSN 0960-8524.
 • Jeníček P., Celis C. A., Koubová J., Ruzickova I. (2011) Change of the digested sludge quality at microaerobic digestion, Journal of Residuals Science and Technology, 8, 2, 39 – 44. ISSN 1544-8053.
 • Dvořák L., Gómez M., Růžičková I. (2011) Vliv stupně předčištění odpadní vody na zanášení membránového biorektoru, SOVAK, 20, 4, 22 – 23. ISSN1210-3039.
 • Dvořák L., Gómez M., Růžičková I. (2011) Intenzifikace procesu čištění odpadních vod membránovým bioreaktorem s důrazem na následné využití odtoku, Vodní hospodářství, 61, 2, 74 – 77. 6319 ISSN 1211-0760.
 • Novotný P., Jašek J., Chládková H., Wanner J., Růžičková I., Pečenka M., Bajorek M. (2010) Projekt výzkumu, vývoje, výroby a odzkoušení prototypového zařízení autotermní termofilní aerobní hygienizace a stabilizace kalů, Vodní hospodářství – Listy CzWA 60, 11, I – V. 6319 ISSN 1211-0760.
 • Wernerova J., Fürstova K., Ruzickova I., Wanner J. (2009) Disintegration of activated sludge filamentous structure in order to improve settling properties, proc. of specialised conference on Microbial population dynamics in biological wastewater treatment, 24 – 27 May, Aalborg, Denmark.
 • Ruzickova I., Krhutkova O., Wanner J. (2006) Experiences in the Czech Republic, in: Activated Sludge Separation Problems: Theory, Control Measures, Practical Experience, Scientific and technical report No. 16, Tandoi, Jenkins and Wanner eds., IWA Publishing, London, UK, chapter 6.3, 94 – 105. ISBN 1900222841
 • Ružičková I., Remešová Ž., Vanžurová K. (2005) Biological foam control by chemical additives dosing – part II: biological and physico-chemical aspects, Acta hydrochim. hydrobiol., 33, 3, 262 – 265. ISSN 0323-4320
 • Lánský M., Ružičková I., Benáková A., Wanner J. (2005) Effect of coagulant dosing on physicochemical and microbiological characteristics of activated sludge and foam formation, Acta hydrochim. hydrobiol., 33, 3, 266 – 269. ISSN 0323-4320.
 • Ruzickova I., Lansky M., Soukup B., Wanner J. (2004) Effect of enzyme additive dosing on the stable biological foam formation, WIO, Vol. 3, August 2004. ISSN 1476-1777.
 • Hladikova K., Ruzickova I., Klucova P., Wanner J. (2002) An investigation into studying of the activated sludge foaming potential by using physicochemical parameters, Wat. Sci. Technol., 46, 1 – 2, 525 – 528. ISBN 1 84339 421 9.
 • Krhutková O., Ruzicková I., Wanner J. (2002) Microbial evaluation of activated sludge and filamentous population at eight Czech nutrient removal activated sludge plants during year 2000, Wat. Sci. Technol., 46, 1 – 2, 471 – 478. ISBN 1 84339 421 9.


Konference (Conferences):

 • Růžičková I., Krhůtková O., Wanner J. (2017) Experiences in various countries: 6.6. Czech Republic, in Activated Sludge Separation Problems: Theory, Control Measures, Practical Experiences,Rossetti, Tandoi, Wanner eds., IWA Publishing, London, UK, 180 – 197. ISBN 978-1-78040-863-7.
 • Pečenka M., Pešková M., Martínek F., Růžičková I. (2017) Monitoring komunální ČOV z hlediska odstraňování fosforu, sborník přednášek a posterových sdělení 12. bienální konference Voda 2017, Benáková, Růžičková eds., 20. – 22. 9., Poděbrady, 249 – 252. ISBN 978-80-263-1322-9.
 • Benáková A., Salabová R., Růžičková I., Johanidesová I., Pečenka M., Wanner J., Pollert J. ml. (2017) Studium vybraných vlastností aktivovaného kalu vhodných pro matematické modelování dosazovacích nádrží na ÚČOV Praha, sborník přednášek a posterových sdělení 12. bienální konference Voda 2017, Benáková, Růžičková eds., 20. – 22. 9., Poděbrady, 211 – 214. ISBN 978-80-263-1322-9.
 • Johanidesová I., Káchová P., Růžičková I., Pečenka M., Wanner J. (2017) Phosphorus Recovery Method Using Ion Exchange, Eastern European Young Water Professionals Conference, 24 – 27 May, Budapest, Hungary.
 • Johanidesová I., Káchová P., Růžičková I., Pečenka M., Wanner J. (2017) Znovuzískávání fosforu s využitím iontové výměny, sborník přednášek a posterových sdělení 12. bienální konference Voda 2017, Benáková, Růžičková eds., 20 – 22. 9., Poděbrady, 205 – 210. ISBN 978-80-263-1322-9.
 • Johanidesová I., Fuka T., Růžičková I., Pečenka M., Vejmelková D., Skleničková K., Wanner J. (2016) Influence of Sludge Age on Phosphorus Concentration. Proc. of 13th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems & 5th IWA Specialized Conference on Resources-Oriented Sanitation, 14 – 16 September, Athens, Greece.
 • Johanidesová I., Fuka T., Růžičková I., Pečenka M., Vejmelková D., Skleničková K., Wanner J. (2016) Stáří kalu: Hledání podmínek vhodných pro získání vysoké koncentrace fosforu v odtoku z ČOV, sborník konference Odpadové vody 2016, 19.  – 21. 10., Štrbské Pleso, Slovensko, 117 – 120. ISBN 978-80-89882-00-7.
 • Johanidesová I., Fuka T., Růžičková I., Pečenka M., Vejmelková D., Skleničková K., Wanner J. (2016) Sludge Age: How to Get More Phosphorus in WWTP Effluent for Its Recovery? Proc. of 8th Eastern European Young Water Professionals Conference, 12 – 14 May, Gdansk, Poland, 589 – 593.
 • Johanidesová I., Fuka T., Růžičková I., Pečenka M., Vejmelková D., Skleničková K., Wanner J. (2016) Sludge Age: How to Get More Phosphorus in WWTP Effluent for Its Recovery?, poster, 8th Eastern European Young Water Professionals Conference, 12 – 14 May, Gdansk, Poland.
 • Pospíšil V., Kelbich P., Chovancová L., Martínek F., Pečenka M., Růžičková I., Wanner J. (2015) Study of regeneration zone in WWTP Liberec, Proc. of IWA Nutrient Removal and Recovery 2015: Moving Innovation into Practice, 18 – 21 May, Gdansk, Poland, Gdańsk University of Technology, 785 – 792.
 • Chovancová L., Růžičková I., Šedivá H. (2015) Detection of poly - P bacteria in activated sludge, Proc. of the IWA Balkan Young Water Professionals Conference 2015, 10 – 12 May, Thessaloniki, Greece, Hellenic Water Association (HWA), 522 – 528.
 • Pospíšil V., Kelbich P., Chovancová L., Martínek F., Pečenka M., Růžičková I., Wanner J. (2015) Study of regeneration zone in WWTP Liberec and WWTP Plzeň, Proc. of the 12th Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, 6 – 9 September, Prague, 156 – 159.
 • Chovancová L., Šedivá H., Růžičková I. (2015) Determining the vitality of bacteria, Proc. of the 12th Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, 6 – 9 September, Prague, 331.
 • Chovancová L., Šedivá H., Martínek F., Růžičková I. (2015) Určení vitality bakterií detekovaných metodou FISH, sborník přednášek a posterových sdělení 11. bienální konference Voda 2015, Benáková, Johanidesová, Wanner eds., 16. – 18. 9., Poděbrady, 269 – 272. ISBN 978-80-263-0971-0.
 • Chovancová L., Ptáková T., Růžičková I. (2015) Koncentrace barviva DAPI pro fluorescenční mikroskopii, sborník přednášek a posterových sdělení 11. bienální konference Voda 2015, Benáková, Johanidesová, Wanner eds., 16. – 18. 9., Poděbrady, 267 – 268. ISBN 978-80-263-0971-0.
 • Chovancová L., Růžičková I., Šedivá (2015) Optimalizace identifikace poly-P bakterií v aktivovaných kalech, sborník konference Vodárenská biologie 2015, 4. – 5. 2., Říhová Ambrožová, Petráková Kánská eds., Praha, 117 – 122. ISBN 978-80-86832-83-8.
 • Chovancová L., Růžičková I., Šedivá H. (2014) Detekce poly-P bakterií v aktivovaném kalu, zborník přednášok 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2014, Bodík, Fáberová a Hutňan eds., 22. – 24. 10., Štrbské Pleso, Slovensko, 133 – 138. ISBN 978-80-970896-7-2.
 • Gabarrón S., Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Rodriguez-Roda I., Comas J. (2014) Ragging in MBR: Effects of operational conditions, chemical cleaning and pre-treatment improvements, Separation Science and Technology, 49, 14, 2115 – 2123. ISSN 0149-6395. DOI 10.1080/01496395.2014.927489.
 • Chovancová L., Růžičková I. (2014) Optimalizace postupu analýzy FISH pro identifikaci a kvantifikaci bakterií v aktivovaném kalu, sborník konference Vodárenská biologie 2014, 5. – 6. 2., Říhová Ambrožová (ed.), Praha, 114 – 119. ISBN 978-80-86832-78-4.
 • Chovancová L., Kelbich P., Růžičková I., Macek T. (2013) Fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci a kvantifikaci nitrifikačních bakterií v aktivovaném kalu, sborník 10. bienální konference Voda 2013, Růžičková, Fuka, Wanner eds., 18 – 20. 9., Poděbrady, 351 – 354. ISBN 978-80-263-0506-4.
 • Růžičková I. (2013) Selekce vláknitých a nevláknitých mikroorganismů aktivovaných kalů, identifikace do morfotypů a národní přehled vláknitých mikroorganismů, sborník přednášek ze semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, 9. – 10. dubna, Moravská Třebová, 51 – 59. ISSN 978-80-86020-76-1.
 • Růžičková I., Uher M., Plotěný K., Holba M. (2012) Zkušenosti z návrhu, realizace a provozu membránové ČOV, sborník 1. mezinárodní bienální konference Voda fórum 2012, 29. – 30. 5., Praha, 113 - 117. ISBN 978-80-7293-283-2.
 • Stryjová H., Chovancová L., Růžičková I., Wanner J. (2011) Nitrifikační bakterie v aktivovaném kalu, sborník 9. bienální konference Voda 2011, Wanner, Dvořák, Gómez eds., 19 – 21. 10., Poděbrady, 203 – 211. ISBN 978-80-263-0045-8.
 • Gómez M., Dvořák L., Růžičková I. (2011) MBR – The innovative technology for wastewater treatment, Proc. of International Conference on Topical Issues of Rational Use of Natural Resources, 20 – 22 April, Sankt Peterburg, Russia, 117 – 120. ISBN 978-5-94211-506-7.
 • Celis Z. C. A., Koubová J., Růžičková I., Pícha A., Pícha P. (2011) Change of the fermented biowaste quality at microaerobic digestion, sborník konference Bioplyn 2011, 19. – 20. 4., České Budějovice, 360 – 370. ISBN 978-80-86476-41-3.
 • Gómez M., Růžičková I., Dvořák L. (2011) Dávkování pomocných chemikálií za účelem prodloužení pracovního cyklu membránové čistírny odpadních vod, sborník konference Vodárenská biologie 2011, 2. – 3. 2., Říhová Ambrožová a Veselá (eds.), Praha, 208 – 212. ISBN 978-80-86832-56-2.
 • Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Polesňák M., Holba M. (2010) Zkušenosti z provozu doposud největší membránové čistírny domovních odpadních vod v České republice, zborník přednášok 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2010, Bodík a Hutňan eds., 20. – 22. 10., Štrbské Pleso, Slovensko, 171 – 175. ISBN 978-80-89088-94-2.
 • Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Pečenka M. (2010) Sledování provozu a návrhy optimalizace největší membránové čistírny domovních odpadních vod v České republice, sborník konference Vodárenská biologie 2010, 3. – 4. 2., Říhová Ambrožová ed., Praha, 207 – 211. ISBN 978-80-86832-48-7.
 • Fürstová K., Růžičková I. (2009) Separační problémy kalu na ČOV, sborník konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství, 10. 11., Soběslav, 28 – 35.
 • Fürstová K., Wernerová J., Růžičková I. (2009) Dezintegrace vláknitých mikroorganismů v aktivovaném kalu dezintegrační tryskou, sborník 8. mezinárodní konference Odpadní vody – Wastewater 2009, 5 – 7. 5., Plzeň, 72 – 79. ISBN 978-80-2254-4068-1.
 • Dvořáková M., Dvořák L., Růžičková I., Bindzar J., Gómez M. (2009) Membránová technologie – zkušenosti z poloprovozu, sborník 8. mezinárodní konference Odpadní vody – Wastewater 2009, 5 – 7. 5., Plzeň, 206 – 216. ISBN 978-80-2254-4068-1.
 • Dvořák L., Dvořáková M., Růžičková I., Bindzar J., Pečenka M., Gómez M. (2009) Vlastnosti permeátu z membránových biorektorů a možnosti jejich optimalizace, sborník konference Vodárenská biologie 2009, 28. – 29. 1., Říhová Ambrožová ed., Praha, 136 – 142. ISBN 978-80-86832-41-8.
 • Vejmelková D., Růžičková I., Benáková A., Wanner J. (2008) Identifikace významných organismů při biologickém čištění odpadních vod genovými sondami – praktické využití, sborník přednášek z XII. odborné konference ENVI-PUR s.r.o. Nové trendy v čistírenství, Svoboda, Roztočil a Kulhánková eds., 11. 11., Soběslav, 40 – 44. ISBN 978-80-254-3089-7.
 • Wernerová J., Růžičková I., Fürstová K., Pečenka M., Srb M. (2008) Vliv dezintegrace na sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu v poloprovozních podmínkách, zborník posterov 5. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2008, Bodík, Bodíková a Hutňan eds., 15. – 17. 10., Štrbské Pleso, Slovensko, 184 – 191. ISBN 978-80-89088-68-3.
 • Chorvatova M., Dvorakova M., Pecenka M., Ruzickova I., Svojitka J., Wanner J. (2007) Experience with MBR model operation in the Czech Republic, Proc. of Internatinal Conference on Membranes for Water and Wastewater Treatment, 15 – 17 May, Harrogate, UK.
 • Wernerová J., Růžičková I., Ďurišová J. (2007) Způsoby dezintegrace vláknitých struktur v aktivovaném kalu, sborník konference Vodárenská biologie 2007, Říhová Ambrožová ed., 30. – 31. 1., Praha, 181 – 186. ISBN 978-80-86832-23-4.
 • Wernerová J., Růžičková I., Hloušek T. (2006) Vliv dávkování flokulantů na odvoditelnost stabilizovaného kalu, zborník 4. konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2006, Bodík a Hutňan eds., 18. – 20. 10., Tatranské Zruby, Slovensko, 86 – 93. ISBN 80-89088-48-1.
 • Ruzickova I., Bindzar J., Armic-Sponza R. (2005) Lab-scale evaluation of antifoaming agents – part II: biological aspects, Proc. of IWA Specialized Conference Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes and Recycle Streams, 19. – 21. 9., Cracow, Poland, 1393 – 1397. ISBN 83-921140-1-9.
 • Růžičková I., Lánský M., Soukup B., Wanner J. (2003) Effect of enzyme additive dosing on the stable biological foam formation, proc. of 9th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, Růžičková and Wanner eds., 1. – 4. 9., Praha, 273 – 276. ISBN 80-239-1065-5.
Aktualizováno: 25.4.2019 10:10, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi