Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Lukáš Fuka
iduzel: 12011
idvazba: 14235
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 23.9.2019 10:56:12
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Lukáš Fuka

Fuka_Lukas

Téma dizertační práce

Rozložitelnost vybraných sladivých látek

 

Problém

Dlouhou dobu poněkud opomíjená problematika mikropolutantů v odpadních vodách se v posledních letech dostává do popředí zájmu odborné veřejnosti, kdy ústředním tématem jsou léčivé a kontrastní látky využívané pro léčbu či diagnostickou medicínu. Na rozdíl od těchto látek jsou námi sledované sladivé látky podstatně zajímavější, co se celkové spotřeby a tedy i emisí do odpadních vod týče, neboť je nutné si uvědomit, že léčivé a kontrastní látky jsou užívány pouze úzkou skupinou obyvatelstva na rozdíl od umělých sladivých látek, které jsou užívány celou populací bez rozdílu věku či zdravotního stavu. Ač se sladivé látky mohou zdát jako poměrně málo zajímavé, z hlediska environmentálního dopadu tomu tak není, neboť se zde vyskytují látky spadající do skupiny AOX, které jsou obecně hodnoceny jako vysoce nebezpečné.

Cílem této práce je zhodnocení biologické rozložitelnosti jednotlivých sladivých látek za různých podmínek v aerobním prostředí. V dostupné literatuře nebyla nalezena jasná a jednoznačná odpověď na otázku biologické rozložitelnosti umělých sladivých látek.

Řešení

Pro zodpovězení základní otázky celého tématu jsme se rozhodli využít dvou normovaných metod pro stanovení biologické rozložitelnosti, a to ČSN ISO 10707 a ČSN ISO 14593. Tyto metody jsou zvoleny s ohledem na rozdílné podmínky vedení daného testu biologické rozložitelnosti.

Každý z testů nám poskytuje informaci, jakým způsobem se testovaná látka bude chovat při interakci s inokulem ve vodním biotopu či na biologické čistírně odpadních vod. Tedy bude možné odpovědět na základní otázku, zdali je či není daná látka za daných podmínek rozložitelná.


Další oblasti zájmu

 • Den otevřených dveří – instruktáž stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou metodou
 • Příprava scénáře pro výuku na základních školách


Vzdělání

 • Magisterské studium na VŠCHT Praha, obor Technologie vody, obhajoba diplomové práce 2012
 • Bakalářské studium na VŠCHT Praha, obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí, obhajoba bakalářské práce 2010
 • Střední škola: Masarykova střední škola chemická, maturita 2007

Podíl na výuce

 • Laboratoře analytiky vody - v akademických letech 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016
 • Konzultant bakalářce práce Milana Holička, úspěšná obhajoba v roce 2014
 • Konzultant diplomové práce Bc. Marie Vojtíškové, plánovaná obhajoba v roce 2015
 • Konzultant bakalářské práce studentky Barbory Šátkové, plánovaná obhajoba v roce 2015
 • Podíl na výuce projektu Letní školy
 • Výuka studentů z Masarykovy střední školy chemické v rámci jejich odborné praxe

Publikace

Přednášky:

 • Fuka, L.; Sýkora, V.; Pecl, R., Biologická rozložitelnost vybraných sladivých látek. In Vodárenská biologie 2014, Říhová Ambrožová, J., Ed. Praha, 2014; pp 87 - 92.
 • Fuka, L.; Sýkora, V.; Prokešová, I.; Kujalová, H., Biodegradabilita vybraných umělých sladivých látek. In 4elements, Praha, 2014.

Postery:

 • Fuka, L.; Sýkora, V.; Pecl, R.; Prokešová, I.; Kujalová, H., Stanovení základních skupinových charakteristik vybraných sladivých látek. In Hydroanalytika 2013, Sýkora, V.; Kujalová, H., Eds. Hradec Králové, 2013; pp 139 - 140.
 • Fuka, L.; Sýkora, V.; Prokešová, I.; Pecl, R.; Kujalová, H., Postřehy ke stanovení dusičnanů s 2,6-dimethylfenolem aneb boj s kyselinou. In Odpadové vody 2014, Štrbské Pleso, 2014; pp 25 - 28.
 • Fuka, L.; Vojtíšková, M.; Sýkora, V.; Pecl, R.; Prokešová, I., Problematika stanovení dusičnanů podle ČSN 75 7455. In Sanační technologie XVII, Burkhard, J.; Halousková, O., Eds. Třeboň, 2014; pp 125 - 127.
 • Fuka, L.; Vojtíšková, M.; Sýkora, V.; Pecl, R.; Prokešová, I., Vliv kvality kyseliny na stanovení dusičnanů s 2,6-dimethylfenolem. In Hydrochémia 2014, Hucko, P., Ed. Bratislava, 2014; pp 195 - 198.
 • Prokešová, I.; Sýkora, V.; Fuka, L.; Kujalová, H., Aerobní biodegradabilita kofeinu. In 4elements, Praha, 2014.
 • Prokešová, I.; Sýkora, V.; Fuka, L.; Pecl, R.; Kujalová, H., Potenciální biologická rozložitelnost jódových kontrastních látek a jejich složek. In Sanační technologie XVII, Burkhard, J.; Halousková, O., Eds. Třeboň, 2014; pp 163 - 166.
 • Prokešová, I.; Sýkora, V.; Fuka, L.; Pecl, R.; Kujalová, H., Aerobní biologická rozložitelnost jódových kontrastních látek. In Odpadové vody 2014, Štrbské Pleso, 2014; pp 82 -86.
 • Sýkora, V.; Pecl, R.; Prokešová, I.; Fuka, L.; Kujalová, H., Historický vývoj CHSK-Cr. In Sanační technologie XVII, Burkhard, J.; Halousková, O., Eds. Třeboň, 2014; pp 157 - 159.
 • Vojtíšková, M.; Fuka, L.; Pecl, R.; Sýkora, V.; Prokešová, I.; Kujalová, H., Není kyselina jako kyselina aneb problematika volby kyseliny při stanovení dusičnanů s 2,6-dimethylfenolem. In Vodárenská biologie 2014, Říhová Ambrožová, J., Ed. Praha, 2014; pp 214 - 217.
 • Fuka, L.; Sýkora, V.; Pecl, R., Biologická rozložitelnost vybraných sladidel a jejich výskyt v přírodě. In Vodárenská biologie 2013, Říhová Ambrožová, J., Ed. Praha, 2013; pp 180 - 182.

Fotogalerie

BSK lahvičky v termostatu
Zahn-Wellens testy
návod na krmení laboratorních modelů
odměřování 150 ml testované látky do jedné headspace lahvičky
odtah supernatantu z laboratorních modelů

Aktualizováno: 5.10.2015 10:03, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Rok zahájení:
2012

E-mail:
lukas.fuka@vscht.cz

Tel.:
+420 220 443 717

Místnost:
BS 104a

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi