Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Zuzana Nováková (roz. Hladíková)
iduzel: 12380
idvazba: 14729
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 14.7.2020 03:43:00
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Zuzana Nováková (roz. Hladíková)

Hladikova_1

Téma dizertační práce

Význam forem existence iontově rozpuštěných látek pro hodnocení kvality horních toků řek

 

Problém

Práce se zaměřuje na hodnocení kvality horních toků řek v Krkonošském národním parku. Tato problematika je řešena na Ústavu technologie vody a prostředí od roku 2010. Nabízí se tedy možnost porovnání nově získaných dat s hodnotami ukazatelů získaných v předešlých obdobích.

Řešení

I nadále budou v zájmové oblasti zachovány pravidelné čtyřtýdenní odběrové intervaly. Budou hodnoceny základní chemické ukazatele a pozornost bude zaměřena i na iontově rozpuštěné látky na horních tocích řek. Na základě znalosti iontového složení povrchové vody a její teploty bude snahou předpověď, ev. modelování výskytu jednotlivých anorganických forem dusíku a uhlíku. V souvislosti se zmíněnými charakteristickými údaji málo mineralizovaných reálných vzorků vod bude cílem také hodnocení vápenato-uhličitanové rovnováhy.

Dalším důležitým kritériem pro hodnocení povrchových toků je jejich průtok, který je základním parametrem pro zpracování hmotnostní bilance stávajícího znečištění. V roce 2014 byl poprvé měřen průtok na horním toku řeky Labe a to ve spolupráci s ČVUT Praha s katedrou hydrauliky a hydrologie. Důsledkem toho bude zpracována a vyhodnocena i hmotnostní bilance na jednotlivých odběrových profilech řeky Labe v roce 2014. Měření průtoků bude součástí mého dalšího zaměření doktorandské práce věnované i dalším horním toků řek.


Další oblasti zájmu

 • Hodnocení kvality srážkové vody na území KRNAP (2009 – dosud).


Vzdělání

 • 2013 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, doktorand
 • 2011 - 2013: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: "Hodnocení kvality vody na horním toku řeky Jizery"
 • 2008-2011: VŠCHT Praha, FTOP, bakalářská práce: "Hodnocení kvality vody na horním toku řeky Labe"
 • 2004-2008 Gymnázium Budějovická, Praha

Podíl na výuce

 • • Laboratoř Technologie vody, práce: Sorpce, Koagulace
 • Laboratoře Analytiky vody
 • Konzultační činnost: Ing. Kateřina Racochová, diplomová práce: "Kvalita horních toků řek na území KRNAP", obhájeno 2014
 • Bc. Michaela Kostorková, diplomová práce: "Kvalita srážkových vod KRNAP 2009-2014", plánovaná obhajoba diplomové práce 2015
 • Bc. Klára Skřivanová, diplomová práce: " Odstraňování mědi, niklu, kadmia a zinku z vod adsorpcí na různých sorbentech", plánovaná obhajoba diplomové práce 2015
 • Šimon Kafka, bakalářská práce: "Základní chemické a hydrologické ukazatele horního toku řeky Labe", plánovaná obhajoba bakalářské práce 2015

Publikace

Přednášky:

 • Hadíková, Z., Strnadová, N., Andrle, J., Water quality evaluation on the upper reach of Elbe, Úpa and Jizera in KRNAP. In: Mountain Protected Areas in a Changing World. Špindlerův Mlýn: Správa krkonošského národního parku, 2013, s. 51. ISBN 978-80-87706-18-3.

Fotogalerie

Labský důl
Měření průtoků na horním toku řeky Labe
Odběrový profil - Labe pramen

Aktualizováno: 9.6.2015 16:07, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

Rok zahájení:
2013

E-mail:
zuzana.hladikova@vscht.cz

Tel.:
+420 220 443 147

Místnost:
B 109

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi