Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Lucie Chovancová
iduzel: 13558
idvazba: 16219
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 21.2.2018 00:46:13
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Lucie Chovancová

Chovancova_1

Téma dizertační práce

Aplikace metod molekulární biologie při studiu populační dynamiky aktivovaného kalu

 

Problém

Zastoupení vybraných mikrobiálních skupin v aktivovaném kalu je důležité znát, je úzce spjato s jejich funkcí, aktivitou nebo se schopností konkurenčního boje. Z četnosti výskytu a distribuce bakterií lze také vypozorovat vliv okolního prostředí. Je to základní podmínka pro pochopení funkčních vztahů a populační dynamiky v mikrobiálním společenství.

Řešení

Metody identifikace založené na kultivaci jsou časově náročné, pracné, málo spolehlivé a často také příliš specifické. Nejsou tedy pro smíšená společenství, jako je aktivovaný kal, vhodné. Mnoho mikroorganismů z aktivovaného kalu vykultivovat na živném médiu ani nelze. S objevem molekulárních technik byly tyto nedostatky překonány. Jedná se o metody, které pracují s nukleovými kyselinami detekovaných organismů. Protože v molekulách DNA či RNA má každý mikroorganismus nukleotidové báze uspořádané zcela specificky, je podle jejich sekvence možné stanovit jednotlivé rody, druhy nebo jinak fylogeneticky příbuzné skupiny. Cílem práce je optimalizace vybraných metod molekulární biologie (fluorescenční in situ hybridizace - FISH, polymerázové řetězové reakce - PCR, denaturační gradientové gelové elektroforézy - DGGE) pro jejich aplikaci na vzorky směsných kultur aktivovaných kalů.


Další oblasti zájmu

  • Identifikace a kvantifikace nitrifikačních a polyfosfátakumulujících bakterií
  • Identifikace a studium vláknitých bakterií
  • Konfokální laserová mikroskopie s 3D zobrazením

Vzdělání

  • Gymnázium Karla Čapka, Dobříš
  • VŠCHT Praha, Technologie vody, obhajoba diplomové práce 2013

Podíl na výuce

  • Laboratoře analytiky vody
  • Tomáš Macek, konzultant bakalářské práce na téma „Výskyt a detekce vybraných nitrifikačních bakterií v aktivovaném kalu“, předpokládaná obhajoba červen 2014.
  • Hana Šedivá, konzultant bakalářské práce na téma „Výskyt a detekce poly-P baktérií v aktivovaném kalu“, předpokládaná obhajoba červen 2014.

Publikace

Přednášky:

  • Stryjová, H., Chovancová, L., Růžičková, I., Wanner, J.: NITRIFIKAČNÍ BAKTERIE V AKTIVOVANÉM KALU, VODA 2011, Brno: Tribun EU, s.r.o., 2011, s. 203-211.

Fotogalerie


Aktualizováno: 9.6.2015 16:06, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.

Rok zahájení:
2013

E-mail:
lucie.chovancova@vscht.cz 

Tel.:
+420 220 445 127

Místnost:
B 112

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi