Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Zdeněk Varga
iduzel: 38549
idvazba: 72255
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 19.4.2024 14:49:38
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 38549
idvazba: 72255
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/38549'
iduzel: 38549
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/38549
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Zdeněk Varga

Profil_foto

Téma dizertační práce

Biologická konverze vodíku na methan pomocí hydrogenotrofních methanogenů

 

Problém

Anaerobní fermentace je široce rozšířená technologie, která využívá přirozeného procesu během kterého dochází k rozkladu organických látek za vzniku bioplynu. Organické látky obsahují ve svých strukturách kyslík, a proto je další majoritní součástí bioplynu, kromě využitelného methanu, i oxid uhličitý, který je považován za hlavní znečišťující složku.

V dnešní době také narážíme na problém při uplatňování alternativních zdrojů, kdy z těchto zdrojů získáváme často elektrickou energii v době, kdy pro ni nemáme aktuální využití a existující možnosti pro její uskladnění mají limitace. Tyto limitace dali za vznik myšlence přeměnit tuto nadbytečnou elektrickou energii pomocí elektrolýzy vody na využitelný vodík (princip Power to Gas), který by se skladoval a v době potřeby přeměňoval zpátky na energii v palivových článcích. Skladování vodíku však klade nesmírné nároky na těsnost aparatur, kdy v krajním případě při netěsnosti aparatury může docházet k vytváření výbušné směsi se vzduchem.

Řešení

Přivedením vodíku vzniklého elektrolýzou z nadbytečné energie z alternativních zdrojů do anaerobní mikrobiální kultury obsahující hydrogenotrofní metanogeny by bylo možné zbylý oxid uhličitý obsažený v bioplynu také převést na metan, který by se následně mohl použít v existujících distribučních sítích zemního plynu či jiných aplikacích. V rámci tématu se bude zkoumat optimalizace podmínek, adaptace kultury, aktivace hydrogenotrofních methanogenů a zvýšení účinnosti systému spolu s porovnáním jednotlivých možných řešení metanizace.


Další oblasti zájmu

 • Organizace a moderování doktorandských setkání (pravidelných akcí, kde postupně během roku jednotliví doktorandi prezentují výsledky své práce).

Projekty

 • Projekt TAČR TK01030050 - Biomethanizace oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku. Doba řešení : 2018 - 2023

Vzdělání

 • 2016 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
 • 2014 – 2016 VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: „Poloprovozní ověření procesu bioflokulace pro čištění městských odpadních vod “
 • 2012 – 2014 VŠCHT Praha, FTOP, bakalářská práce: “Biofilm vznikající při úpravě vody pomocí membránové separace “.

Podíl na výuce

 • Laboratoře technologie vody
 • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Články:

 • Andreides, D.;  Varga, Z.;  Pokorna, D.; Zabranska, J., Performance evaluation of sulfide-based autotrophic denitrification for petrochemical industry wastewater. Journal of Water Process Engineering 2020, 40, 101834.
 • Dolejš, P., Varga, Z., Luza, B., Pícha, A., Jeníček, P., Bartáček. J. (2019). "Maximizing energy recovery from wastewater via bioflocculation-enhanced primary treatment: A pilot-scale study." Environmental Technology: 1-30.
 • Pokorna, D., Varga, Z., Zabranska, J.: Biomethanation of CO2 with electrolytic hydrogen by hydrogenotrophic methanogens (2019). New Biotechnology 44, 10.1016/j.nbt.2018.05.1048
 • Pokorna, D., Varga, Z., Andreides, D., Zabranska, J.: Adaptation of anaerobic culture to bioconversion of carbon dioxide with hydrogen to biomethane. Renewable Energy. 142, 167 – 172, 2019
 • Dolejs, P., Varga, Z., Pícha, A., Bartáček, J. 2016. Poloprovozní ověření přínosů bioflokulace odpadní vody - cesta k maximalizaci recyklace energie na ČOV. Chemagazín, Ročník XXVI(Číslo 6), 8-10.

Přednášky:

 • Dolejš P., Luza B.D.A.M., Varga Z., Gotvald R., Hejnic J., Pícha A., Jeníček P., Bartáček J. Bioflokulace k zakoncentrování energie z městské odpadní vody: Cesta z laboratoře k poloprovozu; Kaly a odpady, 17. - 18.3. 2016, Senec
Aktualizováno: 17.3.2021 15:28, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

Rok zahájení:
2016

E-mail:
zdenek.varga@vscht.cz

Tel.:
+420 220 443 143 (laboratoř)
+420 220 445 225 (kancelář)

Místnost:
B 104

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi