Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. → Kompletní seznam projektů a publikací
iduzel: 41476
idvazba: 44760
šablona: stranka
čas: 17.5.2022 18:59:08
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kompletní seznam projektů a publikací

Výzkumné projekty:

 •  2016 -2019: FV10312 Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace vody
 • 2012-2015: NAKI, Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů.
 • 2011-2015: NAKI, Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči.
 • 2011-2014: TA01020592 108 kB Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů. Odkaz na na http://mosteckejezero.cz/o-projektu/ekosystem-jezera/
 • 2008-2012: Grant GA ČR IAAX00430802, Účinky výbojového plazmatu na chemické a biologické znečištění ve vodě.
 • 2008-2010: Grant GA ČR 104-08-0435, Inteligentně strukturované mesoporézní vrstvy TiO2 antibakteriálními a řízeně proměnnými smáčecími vlastnostmi.
 • 2007-2011: Spolupráce při řešení vědeckovýzkumných záměrů MSM6046137308. Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí.
 • 2005 – 2009: Projekt 1M4531477201 Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství
 • 2005-2008: Projekt financovaný NAZV 1G58052 Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci.
 • 2006-2008: Spolupráce na grantovém projektu s reg. č. CZ.04.3.07/3.2.01.3/3220, Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha, Mikrobiologie základních systémů.
 • 2004 – 2006: Grant s MPO FT-TA/034, „Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních“.
 • 2000-2005: Spolupráce při řešení vědeckovýzkumných záměrů MSM 223200003.
 • 2001-2004: QD 1003/2001 „Výzkum efektu úpravy vody na její jakost při prodlužujícím se zdržení v rozvodné síti“.
 • 2001-2004: QD 1004/2001 „Rekonstrukce a modernizace úpraven vod a vodovodů“.
 • 1995-1997: Účast na výzkumném projektu FITA II.- Development of novel technological principles for ecotoxicological bioassays, zadaného Univerzitou v Ghentu, Prof. Persoone.

Publikace:

 • Zouzelka R., Cihakova P., Rihova Ambrozova J., Rathousky J. (2016): Combined biocidal action of silver nanoparticles and ions against Chlorococcales (Scenedesmus quadricauda, Chlorella vulgaris) and filamentous algae (Klebsormidium sp.). Environ Sci Pollut Res 23:8317–8326.
 • Říhová Ambrožová J., Čiháková P., Škopová V. 2015: Studium biocidních účinků nanočástic stříbra. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 23, (1): 05-15. ISSN 1339-9802 (online), ISSN 1335-0285 (tištěné vydání).
 • Vágnerová M., Říhová Ambrožová J., Neruda M. 2015: Vývoj ekosystému Mosteckého jezera. Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ 4/201, 27-40.
 • Říhová Ambrožová J., Adámková P., Škopová V., 2014: Fototrofní deteriogeny a jejich eliminace z povrchů nanočásticemi stříbra.- Chemické Listy 108 (4), 660-666, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,98
 • Říhová Ambrožová, J., Kofroňová B., Neruda M., 2014: Ekosystém jezera Most – Hydrobiologický monitoring v letech 2011 až 2014.- Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 46: 61-73, 2014, ISSN 0231-9705.
 • Kaisler J., Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. 2011: ČSN 75 5355 Vodojemy. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 20 s.
 • Říhová Ambrožová J., Říha J., Hubáčková J., Čiháková I. 2010: Risk Analysis for Accumulation of Drinking Water. Czech J. Food Sci., Vol. 28, 2010, No. 6: 557-563, ISSN 1212-1800, IF 0,448, medián prům. 0,911
 • Říhová Ambrožová J., 2009: Zajištění zdravotně nezávadné a bezpečné pitné vody v distribuční síti.- Chemické Listy 103 (12), 1041-1046, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,984
 • Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. 2009: Drinking water quality in Czech Republic. Czech J. Food Sci., Vol. 27, 2009, No. 2: 80-87, ISSN 1212-1800, IF 0,448, medián prům. 0,911
 • Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. 2008: Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů. Technické doporučení (I-D-48), Hydroprojekt CZ, a.s.: 60 pp., AA 4,8
 • Říhová Ambrožová, J. 2008: Mikrobiologie v technologii vod.- Skriptum VŠCHT Praha, 252 pp., ISBN 978-80-7080-676-0 (2. přepracované vydání), AA 26,32 Říhová Ambrožová Jana 2007: Encyklopedie hydrobiologie, elektronická verze 1.0, 2007, ISBN 978-80-7080-007-2, AA 14
 • Říhová Ambrožová J., Bezděková E., Loučková P., Nekovářová J., Karásková M., Rakušan J., Černý J., Kořínková R. 2007: Využití ftalocyaninových preparátů šetrných k prostředí k ochraně okruhů chladicích vod před růstem řas a sinic.- Chemické Listy 101 (4), 315-322, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,984
 • Říhová Ambrožová J., Matulová, T. 2007: Biologické audity chladicích vod.- Chemické Listy 101 (10), 820-836, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,984
 • Ambrožová, J. a Macák, J. 2006: The influence of anti-corrosion compounds on alga growth.- Algological Studies 120 = Arch.Hydrobiological.Suppl.163, Stuttgart:111-117. ISSN 0342-1120/06/0163-111. IF 1,362, medián prům. 1,047
 • Hubáčková, J., Slavíčková K., Říhová Ambrožová J. 2006: Změny jakosti při její dopravě.- Práce a sešit 53, VÚV T.G.M. Praha: 96 pp.+příloha na CD, ISBN 80-85900-66-1, AA 5,3
 • Říhová Ambrožová J. 2006: Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporučení I-F-23, Hydroprojekt CZ, a.s.:38 pp., AA 3,8
 • Ambrožová, J. 2004: Mikrobiologie v technologii vod.- Skriptum VŠCHT Praha: 244 pp. ISBN 80-7080-534-X. 1. vydání, ISBN 978-80-7080-534-3 (dotisk 1. vydání), AA 22,12
 • Sládečková, A., Sládeček, V., Ambrožová, J., Kočí, V. 2003: Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty.- Technické doporučení. Hydroprojekt CZ, a.s., II-E-22: 118 pp., AA 11,8
 • Ambrožová, J. 2003: Aplikovaná a technická hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 226 pp. ISBN 80-7080-521-8. 2. vydání, AA 21,70
 • Ambrožová, J. 2002: Mikroskopické praktikum z hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 183 pp. ISBN 80-7080-496-3. 1. vydání, AA 17,84
 • Ambrožová, J. 2001: Aplikovaná a technická hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 226 pp. ISBN 80-7080-463-7. 1. vydání, AA 22,77
 • Ambrožová, J., 2001: Separation methods for the concentration of picoplankton.- Algological Studies 101, Arch.Hydrobiological.Suppl.137, Stuttgart:127-133. ISSN 0342-1120. IF 1,362, medián prům. 1,047
 • Ambrožová, J. a Hubáčková, J., 1998: Způsob úpravy vody flotací bez koagulace vody a zařízení k provádění tohoto způsobu.- Patent PV 3206-98
Aktualizováno: 29.11.2017 15:22, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi