Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 50838
idvazba: 83039
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 15.7.2024 22:22:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 50838
idvazba: 83039
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/co-nabizime'
iduzel: 50838
path: 8548/4168/1410/1947/2263/50837/50838
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Co nabízíme

Bubliny

Na našem Ústavu jsme schopni Vám stanovit následující:

 • zkrácený rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • rozbor bazénové vody dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • rozbory vod z topných systémů, včetně vyhodnocení agresivních či inkrustačních vlastností dle TNV 75 71 21
 • stanovení kovů metodou AAS s plamennou a elektrotermickou atomizací
 • stanovení TOC, DOC a NPOC ve vodách dle ČSN EN 1484
 • stanovení BDOC (biologicky rozložitelného rozpuštěného organického uhlíku) ve vodných vzorcích
 • stanovení TOC v pevných vzorcích dle ČSN EN 13 137
 • koagulační testy za účelem zjištění optimálních podmínek procesu
 • testy agregace za účelem zjištění zastoupení velikosti částic v upravovaném vzorku a optimalizace tvorby suspenze a míchání s ohledem na následující separační procesy
 • výluhové testy pevných materiálů souvisejících s vyhláškou č.387/2016 Sb.
 • sorpční testy zaměřené na kinetiku procesu včetně určení sorpční kapacity příslušného sorbentu v statistickém a dynamickém uspořádání

Pro více informací prosím kontaktujte doc. Strnadovou či Alenu Honovou.


Dále pro veřejnost nabízíme mikrobiologická a biologická stanovení v následujícím rozsahu:

 • Stanovení mikroskopického obrazu (bioseston/abioseston) podle ČSN 75 7712 a ČSN 75 7713 ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb.
 • Mikrobiologický rozbor pitné vody (vyhláška č. 252/2004 Sb.), povrchové vody, procesní vody apod. – kultivovatelné mikroorganismy (ČSN EN ISO 6222); intestinální enterokoky (ČSN EN ISO 7899-2); koliformní bakterie a Escherichia coli (ČSN EN ISO 9308-1; ČSN EN ISO 9308-2); Clostridium perfringens (příloha č. 6 vyhl. č. 252/2004 Sb.; ČSN EN ISO 14189); koliformní bakterie (ČSN 75 7837); termotolerantní koliformní bakterie a Escherichia coli (ČSN 75 7835); somatické kolifágy (ČSN EN ISO 10705-2; ČSN ISO 10705-3)
 • Mikrobiologický rozbor přírodních a bazénových vod (vyhláška č. 238/2011 Sb.) – intestinální enterokoky (ČSN EN ISO 7899-2); koliformní bakterie a Escherichia coli (ČSN EN ISO 9803-1; ČSN EN ISO 9803-2); Pseudomonas aeruginosa (ČSN EN ISO 16266; ČSN EN ISO 16266-2); Staphylococcus aureus (ČSN EN ISO 6888-1); Legionella sp. (ČSN EN ISO 11731)
 • Hodnocení kvality povrchových vod – stanovení koncentrace chlorofylu-a (ČSN ISO 10260), stanovení saprobního indexu (ČSN 75 7716), mikroskopický obraz (ČSN 75 7712)
 • Mikrobiologický rozbor čistírenských kalů podle metodiky AHEM č. 1/2008 (Metodický návod pro stanovení indikátorových organismů v bioodpadech, upravených bioodpadech, kalech z čistíren odpadních vod, digestátech, substrátech, kompostech, pomocných růstových prostředcích a podobných matricích) – intestinální enterokoky (ČSN EN ISO 7899-2), termotolerantní koliformní bakterie a Escherichia coli (ČSN 75 7835), Salmonella sp. (ČSN EN ISO 6579-1)
 • Specifické stanovení organismů – železité (manganové) bakterie, sulfát-redukující bakterie, mikromycety (plísně, kvasinky)
 • Biologické rozbory vzorků různých přírodních matric (voda, biofilmy, nárosty, stěry, sedimenty)
 • Technologicko-biologické audity

Je možné se dohodnout i na modifikaci případně přizpůsobení provedení stanovení „na míru“.

Pro více informací k biologickému a mikrobiologickému rozboru prosím kontaktujte Janu Říhovou Ambrožovou.


 

Untitled (šířka 215px)  Untitled 2 (šířka 215px)

Aktualizováno: 31.1.2023 08:54, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi