Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Studium → Proč studovat vodu
iduzel: 40639
idvazba: 64805
šablona: stranka
čas: 30.11.2022 11:54:02
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 40639
idvazba: 64805
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studujVODU'
iduzel: 40639
path: 8548/4168/1410/1947/3732/40639
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Proč studovat vodu?

VODA bude v naší společnosti vždycky jedním z nejdůležitějších témat - můžete si být jisti, že Vaše vzdělání „nevyjde z módy“.

Technologie vody je intenzivně se rozvíjející odvětví a vysoce vzdělaných odborníků na nakládání s vodou je všude na světě zoufale málo…


 ◳ Logo UTVP CZ (png) → (šířka 450px)

  • S rostoucí potřebou vody ve světě stoupá i potřeba odborníků - vodařů. 
  • Voda pro nás bude důležitá vždy → odborník na vodu = jistota zaměstnání.

Co budu moci dělat po studiu?

Studiem na Ústavu technologie vody a prostředí získáte vysokou kvalifikaci a uplatnění pro práci v mnoha odvětvích nakládání s vodou. Naši absolventi pracují jako technologové odpadních i pitných vod ve státních i soukromých firmách v České republice ale i jinde ve světě. Mnoho absolventů se uplatní na nižších i vyšších manažerských pozicích v nadnárodních vodohospodářských firmách, což jim umožní získat mezinárodní zkušenosti. Dalším uplatněním je státní správa (podniky povodí našich řek, ministerstva atd.), výzkumné ústavy (např. VÚV TGM) či například projekční kanceláře. Pokud se rozhodnete pro akademickou kariéru, můžete ve studiu pokračovat formou doktorského studia.

Stojí za to vědět o vodě víc...

...stojí za to stát se vodařem!


Zapojím se do projektů již během studia?

V průběhu studia se můžete zapojit do mnoha výzkumných projektů v celé šíři oboru technologie vody: úprava pitné vody, čištění odpadních vod, mikrobiologie, produkce energie z odpadních vod a z dalších materiálů atd. Mnoho členů ústavu pracuje na špičkovém výzkumu a to nejen v rámci českých ale i mezinárodních projektů, což Vám zaručí možnost získat mezinárodní zkušenosti a příležitosti profesního uplatnění v zahraničí. Aktuálně řešíme na našem Ústavu spoustu zajímavých a aktuálních témat a projektů:


Jak se mohu stát vodařem?

Je to snadné, stačí složit maturitní zkoušku, vyplnit a podat přihlášku na VŠCHT, na fakultu Technologie ochrany životního prostředí a v průběhu bakalářského studia si vybrat správnou specializaci - Voda a prostředí. Pro pokračování na magisterské studium zvolte specializaci - Technologie vody

Pokud by Vás studium bavilo i poté, je ideální čas na doktorské studium - Chemie a technologie ochrany životního prostředí.


Co děláme na Ústavu s vodou?

"Všechno, co je v našich silách, abychom nemuseli řešit otázku, co dělat bez vody!" (Dr. Pavla Šmejkalová)

Slova doktorky Pavly Šmejkalové naprosto přesně vystihují naši ústavní filozofii. Tak se na to pojďme podívat trošku víc do hloubky.. Téměř 70 let probíhá na Ústavu technologie vody a prostředí výzkum v oblasti vodního hospodářství. Co to znamená? Studujeme chování vody v krajině, hledáme řešení, jak zmírnit dopady sucha i povodní, vyvíjíme moderní technologie pro výrobu kvalitní pitné vody, pro opětovné využívání takzvaných šedých vod, ale také pro čištění odpadních vod před jejich návratem do přírody za využití látek v nich obsažených. Řešíme vodohospodářskou infrastrukturu měst budoucnosti, sledujeme antibiotickou rezistenci či Sars-CoV 2 v odpadních vodách a všemi možnými silami se snažíme zachovat přírodní vodní zdroje v jejich nejčistší podobě. 


Autorský kolektiv videa: Markéta AndreidesPavla ŠmejkalováJiří WannerJan Bartáček

Video vzniklo v rámci CRP 2020: Věda hrou ve spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s Českou zemědělskou univerzitou v Praze ku příležitosti Světového dne vody.

Aktualizováno: 10.12.2021 10:19, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi