Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueFETÚTVP  → Anaerobic Biotechnology → Projects and Grants
iduzel: 37870
idvazba: 39819
šablona: stranka
čas: 24.5.2024 02:07:41
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 37870
idvazba: 39819
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/anaerobic-technology/37870'
iduzel: 37870
path: 8548/4168/4169/4171/18930/18934/18935/37870
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projects and Grants

Number Provider Title From To Contact person
TA04020951 TAČR Biologická produkce methanolu z odpadního methanu  2015 2017 J. Bartáček
TH01021100 TAČR Recyklace energie ze splaškových odpadních vod v anaerobních membránových reaktorech v prostředí střední Evropy  2015 2017 J. Bartáček
TA03021413 TAČR Využití biomembránových procesů pro odstraňování sulfanu z bioplynu pomocí biochemické oxidace  2013 2015 P. Jeníček
TA01020798  TAČR Komplexní biotechnologie pro spojené odstraňování sulfanu z bioplynu a nutrientů z odpadních vod na čistírnách odpadních vod, bioplynových stanicích a podobných technologických celcích 2011 2014 D. Pokorná
FR-TI1/327 MPO ČR Vývoj odsiřovacího biofiltru pro čištění bioplynu, doba řešení  2009 2013 J.  Zábranská
MSM 6046137308 MŠMT ČR Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí 2007 2013 P. Jeníček
ERG-2010-268417 European Comission Biofilms in Bioreactors for Advanced Nitrogen Removal from Wastewater 2010 2013 J. Bartáček
QI92A286 NAZV MZe ČR Zvýšení produkce bioplynu z rostlinné biomasy použitím anaerobních hub 2009 2012 M. Dohányos
FI-IM5/183  MPO ČR Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vyžitím bioplynu k výrobě elektrické energie 2008 2010 J. Zábranská
MEIF-CT-2006-041896 European Comission Bioavailability of Heavy Metals in Anaerobic Granular Sludge 2008 2010 J. Bartáček
SP/3g4/129/07 MŽP ČR Intenzifikace produkce bioplynu 2007 2009 M. Dohányos
FP6-018525 European Comission Reduction, modification and valorization of sludge 2006 2009 P. Jeníček
MEXT-CT-2003-509567 European Comission Novel Biological Engineering Processes for Heavy Metal Removal and Recovery 2004 2008 J. Bartáček
104/05/2501  GAČR  Studium biologických přeměn sloučenin síry pro využití v technologiích ochrany prostředí 2005 2007 J.  Zábranská
104/05/0798  GAČR  Anaerobní technologie pro zpracování odpadů s vysokými obsahy proteinů 2005 2007 J.  Zábranská
104/03/0408 GAČR  Nitritace a denitritace jako prostředek k racionalizaci biologického odstraňování dusíku z odpadních vod 2003 2005 P. Jeníček
104/03/0119 GAČR  Biomethanizace směsných odpadů a rostlinné biomasy 2003 2005 M. Dohányos
MSM 223200003 MŠMT ČR Studium chemicko-technologických procesů pro ochranu životního prostředí a zpracování paliv 1999 2004 M. Dohányos
QD 1069 NZVA MZe ČR Minimalizace množství produkovaných čistírenských kalů 2001 2004 M. Dohányos
104/00/0867 GAČR Intenzifikace kalového hospodářství a možnosti potlačení pěnění na čistírnách odpadních vod pomocí radiační technologie 2000 2002 P. Jeníček
EP9346 NAZV MZe ČR Hygienizace čistírenských kalů 1999 2001 M. Dohányos
104/96/0449 GAČR Kombinované odstraňování organických látek a nutrientů z odpadních vod anaerobně-aerobním čištěním 1996 1998 P. Jeníček
104/96/0449 GAČR Kombinované odstraňování organických látek a nutrientů z odpadních vod anaerobně-aerobním biologických čištěním 1996 1996 P. Šmejkalová

Updated: 7.2.2017 14:21, Author: Lucie Pokorná

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2017
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version