Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Benáková Andrea, Ing., Ph.D.
iduzel: 23188
idvazba: 70336
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 1.3.2024 08:25:39
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 23188
idvazba: 70336
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/benakova-andrea'
iduzel: 23188
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/23188
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Benáková Andrea, Ing., Ph.D.

Benakova

E-mail: andrea.benakova@vscht.cz
Tel.: +420 220 445 127
Místnost: B 118
Fax: +420 220 444 305
Web:  

 • 1998 – 2002 magisterské studium na VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, Obor technologie vody, diplomová práce: Porovnání účinnosti mezofilní a termofilní anaerobní stabilizace čistírenských kalů z hlediska přítomnosti patogenních bakterií
 • 2002 – 2006 doktorské studium na VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, Obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí, disertační práce: Aplikace fluorescenční in situ hybridizace pro studium společenství nitrifikačních bakterií při čištění odpadních vod
 • 2003 – 2010 odborný pracovník v Laboratoři molekulární genetiky, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. (částečný úvazek)
 • 2005 – 2015 výzkumný pracovník na Odd. mikrobiologie vody, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.
 • Od června 2015 vědecký pracovník na Ústavu technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha (částečný úvazek)

Podílí se na verifikaci technologických parametrů dosazovacích nádrží a aktivovaného kalu pro matematické modelování a na přípravě projektů s tématikou opětovného využívání odpadních vod.

Jejím předmětem zájmu je dále detekce bakterií pomocí fluorescenční in situ hybridizace a chemické analýzy vzorků kalů a odpadních vod.


Výzkumné projekty:

 • TH03030080 Recyklace odadních vod pro využití ve vodním hospodářství měst budoucnosti, doba řešení 2018 - 2020.
 • GA17-25781S Fyziologická reakce anammox bakterií na studené teplotní šoky, doba řešení 2017 - 2019.
 • Verifikace technologických parametrů dosazovacích nádrží a aktivovaného kalu pro matematické modelování dosazovacích nádrží ÚČOV Praha, doba řešení 07/16-09/18 (smluvní spolupráce s ČVUT)
 • MPO FR-TI4/254 – Kontejnerová technologie pro čištění průmyslových odpadních vod, doba řešení 2012 – 2015


Podíl na výuce

 • Laboratoř Technologie vody
 • kurz Athens


Nejdůležitější publikace:

Články

 • Kouba, V., Hůrková, K., Navrátilová, K., Vejmelková, D., Benáková, A., Laureni, M., Vodičková, P., Podzimek, T., Lipovová, P., van Niftrik, L., Hajšlová, J., van Loosdrecht, M.C.M., Weissbrodt, D.G. and Bartacek, J.  2022.  On anammox activity at low temperature: effect of ladderane composition and process conditions Chem. Eng. J. accepted.
 • Kouba, V., Hurkova, K., Navratilova, K., Vejmelkova, D., Benakova, A., Laureni, M., Vodickova, P., Podzimek, T., Lipovova, P., van Niftrik, L., Hajslova, J., van Loosdrecht, M.C., Weissbrodt, D.G., Bartacek, J. 2022. Effect of temperature on the compositions of ladderane lipids in globally surveyed anammox populations. Science of the total environment, accepted.
 • Vojtech Kouba, Juan Camilo Gerlein, Andrea Benakova, Marco Antonio Lopez Marin, Eva Rysava, Dana Vejmelkova & Jan Bartacek (2021) Adaptation of flocculent anammox culture to low temperature by cold shock: long-term response of the microbial population, Environmental Technology, DOI: 10.1080/09593330.2021.1950842
 • Benáková, A., Johanidesová, I., Kelbich, P., Pospíšil, V., Wanner, J. (2018): The increase of process stability in removing ammonia nitrogen from wastewater. Water Science and Technology 77 (6), pp 1483-1492. Available Online 20 March 2018, wst2018135; DOI: 10.2166/wst.2018.135
 • Wanner, J.; Ruzickova, I.; Benakova, A.: Filamentous microorganisms in activated sludge process. 2017. 6th International Symposium on Biosorption and Biodegradation /Bioremediation (BioBio) Location: Prague, Czech Republic. 25-29. 6. Pp: 55-59
 • Benáková, A. and Wanner, J. (2013). Application of fluorescence in situ hybridization for the study and characterization of nitrifying bacteria in nitrifying/denitrifying wastewater treatment plants. Environ. Tech., 34(16), 2415-2422, ISSN: 1479-487X, DOI:10.1080/21622515.2013.770564, IF: 1,606.
 • Jobbágy, A., Tardy, G. M., Palko,´ Gy., Benáková , A., Krhutková, O., Wanner, J. (2008). Savings with upgraded performance through improved activated sludge denitrification in the combined activated sludge-biofilter system of the Southpest Wastewater Treatment Plant. Wat. Sci. Tech., 57(8), 1287-93. ISSN: 0273-1223, DOI: 10.2166/wst.2008.232, IF 1,122.
 • Krhutková, O., Novák, L. , Pachmanová, L. , Benáková, A. , Wanner, J., Kos, M. (2006). In situ bioaugmentation of nitrification in the regeneration zone: practical application and experiences at full-scale plants. Water Sci. Tech., 53(12), 39-46., ISSN: 0273-1223, DOI: 10.2166/wst.2006.404, IF 1,122.

Konference

 • Pečenka M., Peterková E., Čiháková P., Janda V., Wanner J., Benáková A., Nováková Z., Srb M. (2018). Tertiary treated effluent of municipal waste water treatment plants as an alternative water source for use in smart cities. ICETI 2018, 2nd International Conference on Environmental Technology and Innovations, 21. 11. – 22. 11. 2018, Prague, Czech Republic, 108 – 118, ISBN 978-80-7592-034-8 (on-line version).
 • Kouba V., Ryšavá E., Gerlein J. C., Vejmelková D., Benáková A., Jeníček P., Bartáček J. (2018). Adaptace anammox na nízké teploty v hlavním proudu splaškové odpadní vody pomocí studených šoků. Odpadové vody 2018, Zborník posterov 10. bienálnej konferéncie s medzinárodnou účasťou, 17. 10. – 19. 10. 2018, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 49 – 53, ISBN 978-80-973196-0-1.
 • Benáková A., Salabová R., Růžičková I., Johanidesová I., pečenka M., Wanner J., Pollet J. ml. (2017). Studium vybraných vlastností aktivovaného kalu vhodných pro matematické modelování dosazovacích nádrží na ÚČOV Praha. Sborník konference Voda 2017, 20. - 22. 9. 2017, Poděbrady, 211-214.
 • Benáková, A., Johanidesová, I., Kelbich, P., Pospíšil, V., Chovancová, L., Wanner, J., Uličník, B., Mrákota, J. (2015). Zkušenosti s odstraňováním dusíkatého znečištění z odpadních vod kombinací nitritace a anammox procesu s imobilizovanou biomasou. Sborník konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství, 10.11.2015, Soběslav, 21-27.
 • Vejmelková, D., Růžičková, I., Benáková, A. (2015). Praktické využití mikroskopické analýzy a vybraných metod molekulární biologie pro určení charakteru čistírenských kalů. Sborník konference Voda 2015, 16. – 18. 9. 2015, Poděbrady, 305-308.
Aktualizováno: 28.4.2022 10:36, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi