Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Život na ústavu → Fotogalerie → Absolventi ústavu → Seznam disertačních prací
iduzel: 18390
idvazba: 22755
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 22:58:20
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18390
idvazba: 22755
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/zivot-na-ustavu/fotogalerie/18388/18390'
iduzel: 18390
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18390
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Seznam absolventů doktorského studia

Zuzana Nováková Význam forem existence iontově rozpuštěných látek pro hodnocení kvality horních toků řek
Kateřina Novotná Characterization and Coagulation of Impurities in Water Treatment
Veronica Díaz Sosa Emerging contaminants toxicity assessment and optimised disinfection methods to approach safe water reclamation
Petr Dolejš

Enhancing energy recovery from municipal wastewater using bioflocculation or anaerobic membrane bioreactor

Vojtěch Kouba Nitrogen removal from anaerobic pre-treated urban wastewater using modern biological processes
Čiháková Pavlína Studium vlastností a inhibičních účinků nanočástic kovů na organismech
Vojtěchovská Šrámková Michaela Terciární čištění odpadních vod s ohledem na jejich opětovné využití v legislativním rámci ČR
Pokorná Lucie Microaeration for biogas desulfurization - experimental and simulation study of various reactor types
Paclík Ladislav Intenzifikace produkce bioplynu při fermentaci organických materiálů s vysokým podílem dusíku
Wanner Filip Možnosti odstraňování vybraných specifických polutantů (PPCP) v ČOV
Máca Josef Využití bakterií sirného a dusíkového cyklu pro alternativní metody čištění odpadních vod
Gómez Marcel Možnosti optimalizace provozu membránových bioreaktorů 
Sýkorová Eva  Odstranění fosforu z odpadních vod a jeho opětovné získávání ve formě struvitu 
Sisrová Irena  Plazmochemické procesy pro odstraňování organického znečištění 
Vejmelková Dana  Aplikace molekulárně-biologických metod při studiu a determinaci fyziologických skupin bakterií aktivovaných kalů 
Stryjová Hana  Identifikace a kvantifikace technologicky významných skupin bakterií v aktivovaném kalu 
Doležalová Eva  Vliv elektrických výbojů na mikrobiální inaktivaci ve vodě
Poláková Eva  Technologické parametry ovlivňující odstraňování manganu z vod 
 Kaňková Hana Biodegradabilita kationtových tenzidů 
Černá Lucie Vliv kvality vodních zdrojů na biologickou stabilitu vod
Procházka Jindřich Intenzifikace produkce bioplynu
Procházková Lenka Charakterizace a využití enkapsulované biomasy pro biologické odstraňování dusíku
Crispin Astolfo Celis Zambrano Improvement of anaerobic digestion by using of microaerobic conditions
Dong Nguyen Thanh Using non-conventional adsorbents for removal of arsenate, copper and nickel from water
Koubová Jana Testování anaerobní rozložitelnosti organických látek
Vašatová Petra Průběh agregace částic a vlastnosti vytvořených agregátů v procesu úpravy vody
Wildová Pavla Působení ftalocyaninových sloučenin na inhibici růstu řas
Nekovářová Jana Inhibice mikroorganismů ftalocyaniny v chladicích vodách
Podholová Eva Molekulárně biologické a biologické metody v technologii vody 
Michal Pavel Hodnocení biologické stability vody v distribuční síti včetně vodojemů 
Dvořák Lukáš Studium biologických procesů při čištění odpadních vod v membránových reaktorech 
Srb Martin Monitoring a řízení aktivačního procesu s nitrifikací a denitrifikací 
Pokorná Eva  Využití zeolitů při čistění odpadních vod 
Thao Phuong  Presence of Fluoride in Water and Questions about Its Determination 
Charvátová Lenka  Studium vlastností a složení biocenózy v systémech se zvýšeným odstraňováním dusíku pomocí dávkování externího substrátu 
 Vondrysová Jana Production of organic substrate from wastewater sludges and its utilization at biological nutrient removal
Hujová Martina  Hodnocení biologické stability vody 
Benáková Andrea  Aplikace fluorescenční in situ hybridizace pro studium společenství nitrifikačních bakterií při čištění odpadních vod 
Pečenka Martin  Využití matematického modelování k optimalizaci provozu ČOV s odstraňováním nutientů 
Král Pavel  Inhibiční působení vybraných dusíkatých látek v biologických procesech čištění odpadních vod 
Rosenberg Tomáš  Anaerobní procesy zpracování kalů a organických materiálů 
Yerezhepova Dinara Study of kinetic parameters of microorganisms deactivation on photocatalytic nanosurfaces (TiO2)
Kujalová Hana Biologická rozložitelnost derivátů polyethylenglykolu 
Bartáčková Jana Redukce chlorovaných organických látek reakcí s elementárním železem 
Sloninová Bohdana Odstraňování AOX z průmyslových odpadních vod 
Sochorová Helena Optimalizace provozu na úpravně vody Nýrsko 
Boušková Alžběta Comparison of organic substrates and pre-treatment methods with respect to quality of anaerobic digestion products 
Vodička Oldřich Interakce transformací sirných sloučenin a anaerobního rozkladu organických látek 
Vykouk Tomáš Interakce impulsních výbojů a elektrických polí s biologickým oživením vod 
Jiříček Marek Využití surového železa pro redukci chlorovaných ethenů v podpovrchových reaktivních bariérách
Armič-Sponza Robert  Využití odpěňovačů při čištění odpadních vod 
Bartáček Jan  Technological aspects of anaerobic digestion steps 
Mátlová Lenka  Biologická rozložitelnost polyethoxylátů methylesteru řepkového oleje 
Pícha Aleš  Studium technologických modifikací procesů úpravy čistírenských kalů vedoucích ke zlepšení produktu 
Hladíková Klára  Study of mechanism of biological foam formation and control at activated sludge wastewater treatment plants 
Štěpová Jana  Minimization of biomass production in biological wastewater treatment processes 
Beneš Ondřej Utilisation of modelling in activated sludge wastewater treatment 
Lánský Milan Study of activated sludge separation problems focused on biological foams formation and their suppression 
Soukup Bohdan  Study of microbiological aspects of foam formation on aeration basins at wastewater treatment plants 
Schejbal Petr  The pH value influence on biodegradability of organic substances 
Jandová Jana Determination of nonionic surfactants in water 
Holba Marek Applications of the results of the laboratory kinetic batch experiments and mathematical modeling to improve the operation of WWTP with nutrient removal 
Lederer Tomáš Biodegradability of substituted aliphatic amines 
Fiala Martin Inhibition of biological nutrients removal processes in activated sludge systems with regeneration 
Růžičková Iveta Study of the filamentous microorganisms causing activated sludge bulking and biological foams formation 

Aktualizováno: 28.1.2021 13:29, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi